PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Z obrad Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK


W Krajence tuż przed wyborami samorządowymi obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Tematykę spotkania zdominowały kwestie związane z organizacją centralnych zlotów kolarskich.

Ustalono, że ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej (impreza szkoleniowa) odbędzie się w dniach 14-21 czerwca 2003 r. w Gliwicach-Czechowicach, a jej organizatorem będzie tamtejszy Klub PTTK im. Władysława Huzy, współdziałający w tym zakresie z władzami miasta i powiatu. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK zaplanowany na 9-l6 sierpnia 2003 r. rozstawi swe miasteczko namiotowe w Ustrzykach Dolnych. Turyści kolarze w toku codziennych wędrówek poznawać będą nie tylko osiągnięcia południowo-wschodniego zakątka Polski, ale zwiedzą także sąsiednią Ukrainę.

Z członkami komisji spotkali się także marszałek województwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak oraz starosta złotowski Janusz Szczerbiak; obaj samorządowcy z zainteresowaniem wysłuchali propozycji przewodniczącego zespołu KTKol. ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego odnośnie zorganizowania w roku 2005 lub 2006 międzynarodowego rajdu kolarskiego AIT. Polska już ośmiokrotnie organizowała tę imprezę, nad którą patronat przyjmuje międzynarodowa organizacja turystyczna - Alliance Internationale de Turisme (AIT), mającą swą siedzibę w Genewie; po raz ostatni, w 2001 r., na międzynarodowy rajd do Giżycka przybyło 1200 turystów, którzy przez tydzień odbywali rowerowe wędrówki po Warmii i Mazurach. Ustalono, że bazę noclegową dla rowerzystów przybyłych na rajd AIT na ziemi złotowskiej będzie stanowić Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence (mający internat, stołówki oraz rozległy teren, na którym będzie można rozstawić namioty i przyczepy karawaningowe). Marszałek i starosta, widząc promocyjny charakter planowanej imprezy dla tego skrawka Wielkopolski oraz jej rekreacyjną i integracyjną rolę, bez wahania zadeklarowali finansową i merytoryczną pomoc swych urzędów. Szczegóły zostaną omówione wiosną przyszłego roku po zatwierdzeniu lokalizacji i terminu rajdu przez władze AIT.

W dalszej części obrad omówiono kwestie współredagowania tematycznego numeru kwartalnika "Gościniec" PTTK, poświęconego w całości turystyce kolarskiej, przygotowania do druku broszury z kompletem regulaminów obowiązujących w turystyce kolarskiej PTTK, bieżącego aktualizowania rowerowej strony internetowej.

W skład Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wchodzi l2 osób, wyłonionych w tajnych wyborach na Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego PTTK, a wywodzących się z klubów turystycznych m.in. w Bydgoszczy, w Myszkowie, w Nysie, w Pyskowicach, w Toruniu i w Warszawie. Więcej informacji o działalności komisji można uzyskać w Internecie - http://ktkol.pttk.pl

opr. Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT