PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

W międzynarodowej rodzinie


Polscy turyści już na początku ubiegłego wieku podejmowali próby organizowania zagranicznych wypraw rowerowych, co sporadycznie się im udawało. W 1914 r., a więc jeszcze w okresie zaborów, prof. Rudolf Wacek z czterema kolegami wędrował po Szwajcarii, Francji, Anglii, Norwegii i Szwecji. W 1936 r. Feliks Gołębiowski wraz z trzema towarzyszami odbył rowerową wyprawę z Polski przez Rumunię, Bułgarię i Grecję do Turcji.

Po II wojnie światowej zagraniczne wojaże były utrudnione, gdyż ówczesne władze starannie reglamentowały dostęp do paszportów, nadto limity przydziału dewiz i konieczność uzyskiwania wiz zniechęcały do dalekich eskapad. Dopiero w 1958 r., gdy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wpisane zostało na listę stałych członków zbiorowych AIT, otworzyła się możliwość wyjazdów cyklistów na Zachód.

W 1955 r. na międzynarodowy rajd kolarski AIT do Lucerny pojechało sześciu polskich cyklistów. Kontakty zaowocowały wzmożoną aktywnością Polaków, którzy już w roku 1959 zorganizowali podobny rajd u podnóża Tatr. Na rowerowe spotkanie do Zakopanego przybyło 600 cyklistów, którym towarzyszyło 50 obcokrajowców. Sprawność organizacyjna i gościnność Polaków z pewnością sprawiły, że nasz kraj w późniejszych latach jeszcze siedmiokrotnie był organizatorem imprez pod auspicjami AIT.

W 1964 r. na obozowisko zlokalizowane w Rucianem-Nidzie przybyło 1000 turystów, a w ich gronie 60 cudzoziemców; w 1971 r. do Kamiennego Potoku k. Sopotu zjechało 300 obcokrajowców i 1300 naszych rodaków. W 1977 r. 1200 cyklistów (w tym 200 obcokrajowców) gościł Kazimierz Dolny, w 1986 r. zaś do Rogoźnika w pobliżu Będzina zjechało pół tysiąca cudzoziemców i 1300 Polaków. Do Wisły w 1991 r. przybyło 800 rowerzystów (w tym 265 to byli obcokrajowcy), a w roku 1996 do Pokrzywnej na południu Opolszczyzny przybyło 296 cudzoziemców i 606 naszych rodaków. Giżycko, które w 2001 r. było gospodarzem rajdu AIT, odwiedziło ok. 1200 turystów kolarzy.

Podczas tygodniowego pobytu na mecie rajdu rowerzyści poznają uroki życia pod namiotem, samodzielnego pichcenia posiłków, a przede wszystkim odbywają wycieczki rowerowe i poznają spory kawałek polskiej ziemi, jeśli rajd odbywa się w naszym kraju, bądź zwiedzają coraz to nowe obszary innych państw, a przy okazji zdobywają odznaki nobilitujące w środowisku turystycznym. Warto wspomnieć, że w gronie rowerzystów przybywających na omawiane rajdy są nie tylko amatorzy noclegów pod namiotem. Spora grupa turystów preferuje noclegi w autokarawanach, przyczepach kempingowych, liczni wybierają także hotele.

Międzynarodową Odznakę Kolarską w stopniu złotym posiadają m. in.: Stanisław Karuga z Katowic, Maria Mann z Poznania, Małgorzata i Stanisław Radomscy z Gliwic, Michał Raczyński z Nysy i wielu innych. Aby uzyskać ten stopień odznaki, należy spędzić minimum 300 dni na wyprawach rowerowych oraz wziąć udział w pięciu rajdach AIT, z których co najmniej trzy muszą się odbywać poza ojczyzną kandydata. Spełnienie wymagań dla uzyskania dotychczasowej odznaki (aktualnie toczy się dyskusja nad zmianami w regulaminie) dokumentuje się w "karcie rajdowej".

Ostatni rajd kolarski AIT odbył się w Ericeiri (Portugalia), w 2003 r. zaplanowano spotkanie w Danii, w roku 2004 w Belgii, w 2005 r. zaś, jeżeli władze stowarzyszenia AIT przychylnie odniosą się do starań Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, impreza odbędzie się w Krajence na ziemi złotowskiej. Pomysł naszego towarzystwa został przychylnie przyjęty przez marszałka sejmiku samorządowego Wielkopolski Stefana Mikołajczaka oraz starostę złotowskiego Janusza Szczerbiaka; na spotkaniu z komisją kolarską, które odbyło się 18 października 2002 r., nie tylko zaakceptowali oni lokalizację obozowiska rajdowego, ale zadeklarowali też pomoc merytoryczną i finansową ze strony kompetentnych wydziałów reprezentowanych przez siebie instancji.

/kot/

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT