PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Kolarskie adresy internetowe


(Redakcja http://www.pttk.pl poleca podstronę "PTTK w internecie" w dziale "Życie PTTK". Przypominamy także jednostkom PTTK o możliwości zakładania darmowych kont www w domenie pttk.pl - z uwagi na ograniczoną ilość miejsca oferta nie obejmuje kół i klubów.)

Współczesność wymusza stosowanie w działalności promocyjno-informacyjnej coraz to nowszych technik. Nic więc dziwnego, że technikę internetową wykorzystuje coraz liczniejsza grupa klubów turystyki kolarskiej PTTK. Nie ma miesiąca, by do Word Wide Web, czyli w "szerokoświatową pajęczynę komputerową" nie wgrywano nowo opracowanych stron prezentujących działalność, dokonania i doświadczenia coraz to innych ogniw turystyki kolarskiej PTTK. Nie ma też miesiąca, by wiele z tych stron nie umierało śmiercią naturalną z powodu braku systematycznej aktualizacji. Nasi czytelnicy, mający dostęp do Internetu, z pewnością zweryfikują podane obok elektroniczne adresy naszych klubów i szybko się zorientują, które z nich mają zawartość bardzo rzadko uaktualnianą, a więc gdzie nie warto zaglądać.

Korzystając ze wskazanych tu adresów internauci bądź cykliści z powodzeniem będą się mogli przemieszczać do komputerowych wizytówek innych ogniw organizacyjnych PTTK, albowiem większość z istniejących witryn zawiera w swej treści linki, zwane też łączami, ułatwiające szybkie przedostawanie się na strony innych komisji, klubów czy sekcji.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT