PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

"Rowerowa Trójka"


Turystyka rowerowa obfitowała w swojej historii w wiele różnych ciekawych imprez, z których niektóre na stałe zagościły w kalendarzach. Nie tylko jednak PTTK organizuje imprezy i turystykę rowerową, chociaż na pewno z racji historii, tradycji czy też doskonałej kadry wiedliśmy prym.

Warto wspomnieć o bardzo popularnej akcji prowadzonej przez Polskie Radio Program 3 pod nazwą "Wakacje na dwóch kółkach". W tym roku już po raz 33. spotkają się uczestnicy tego konkursu.

Regulamin akcji jest bardzo prosty. Startować można indywidualnie lub w grupie. Należy zorganizować wycieczkę rowerową w dowolnym terenie, na dystansie co najmniej 60 km, można go podzielić na odcinki. Wyprawy można organizować już od maja. Po zakończonej wycieczce należy przesłać na adres Polskiego Radia sprawozdanie zawierające mapkę trasy, opisy najciekawszych miejsc i wszystko, co polecilibyśmy innym na tej trasie. Najważniejsze jest, aby sprawozdanie było ciekawie napisane i wykonane w formie, na przykład, kroniki, a przez to zainteresowało jury konkursu.

Jako laureat jednej z edycji tego konkursu oraz znając wielu innych uczestników, mogę tylko dodać, że kroniki nadesłane na konkurs były wspaniałe, a pomysłowość autorów niewyobrażalna. Czasami przychodziło mi na myśl, że bardziej uczestnicy skupili się na wykonaniu kroniki niż na samej jeździe i trasie. Takie są jednak warunki tego konkursu. Należy również pamiętać, że konkurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy nie przekroczyli 19 lat.

Jak już wspomniałem, w minionych latach w tej ciekawej akcji organizowanej na początku przez redakcję Błękitnej Sztafety, a obecnie przez Radiową Trójkę przewinęło się blisko 400 uczestników. Tylu zwycięzców pokonywało początkowo na wspólnym rajdzie okolice Warszawy, potem Dolnego Śląska. Z latami akcja nabierała rozmachu, na pewno przydawała się również rola mediów jako organizatora. Przybywało sponsorów. To dzięki nim laureaci wyjechali na drogi prawie całej Europy. Ostatnio spotkali się na Bornholmie. Byli też jednak i tacy, których zwycięstwo w tym konkursie zawiodło na drogi Australii i Afryki.

Od początku niestrudzenie całością akcji, pozyskiwaniem sponsorów, prowadzeniem grup zajmuje się redaktor Henryk Sytner. To dzięki niemu tyle lat uczestnicy spotykają się na falach Radiowej Trójki, a potem na wspólnym rajdzie, promując nasz kraj na całym świecie.

Podsumowując, już dzisiaj zacznijmy planować nasze wycieczki pod kątem udziału w wakacyjnej wyprawie na dwóch kółkach, pamiętając, że nasze prace powinny dotrzeć do redakcji do 4 sierpnia. Szczegóły w letnich audycjach Programu 3.

Andrzej Beger

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT