PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Sprawozdanie z 25-letniej działalności Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl 1977"


Począwszy od 1974 r. kilkuosobowa grupa ostrowskich turystów rowerzystów czynnie uczestniczyła w rajdach organizowanych przez okoliczne oddziały PTTK. Z biegiem czasu grupa ta powiększała się o n owych entuzjastów turystyki kolarskiej. Członkowie tej grupy wyjeżdżali na coraz dalsze i dłuższe wyprawy rowerowe. Jesienią roku 1977 postanowili utworzyć klub turystyki kolarskiej.

7 grudnia 1977 r. powstał Turystyczny Klub Kolarski "Bicykl", dzięki takim zapaleńcom, jak bracia Henryk i Józef Talagowie, Wojciech Suszycki, Bogdan Barański i Włodzimierz Wypijewski. Pomimo wielu trudności rozkręcano działalność klubu, organizując imprezy turystyczne i biorąc udział w wielu rajdach, również ogólnopolskich. Pod przewodnictwem pierwszego prezesa Henryka Talagi klub organizował sześć imprez rocznie, w tym jedną ogólnopolską. W roku 1978 prezesem został Józef Talaga. W 1980 r. klub był głównym organizatorem XX Jubileuszowgo Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, komandorem zlotu był prezes klubu - Józef Talaga. W 1980 r. na prezesa wybrano Włodzimierza Wypijewskiego. Nadal popularność klubu wzrastała, imprezy turystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, organizowane były również rajdy zagraniczne. Niestety, lata 1985-1986 musimy nazwać chudymi, działalność klubu zanikła, wypadły wszystkie imprezy z kalendarza imprez. Klub Bicykl praktycznie przestał istnieć.

12 lutego 1987 r. bracia Talagowie, Bogdan Barański i kilku entuzjastów turystyki rowerowej zorganizowali spotkanie i reaktywowali klub, wybierając na prezesa Andrzeja Przeniczkę. Na początek ruszyły niedzielne wycieczki rowerowe po okolicy Ostrowa Wielkopolskiego. Do kalendarza powróciły takie rajdy, jak: "Wiosna ziemi kaliskiej", "Ogólnopolski rajd szlakiem piastowskim". Ruszyła też nowa impreza - "Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę". Nazwa klubu została zmieniona na Klub Turystyki Kolarskiej "Bicykl 1977".

W roku 1990 zostałem prezesem klubu. Na koszulkach i dresach pojawił się emblemat klubu. Rada osiedla nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim udostępniła nam pomieszczenia na działalność klubową oraz sfinansowała wykonanie odznaki klubowej. Zamówiliśmy naklejki z logo, które wykonała za symboliczną opłatą firma Grafico Zygmunta Maćkowskiego. Stowarzyszenie PAX umożliwiło nam udział w VI Światowym Dniu Młodzieży ze spotkaniem z Ojcem Świętym na Jasnej Górze.

W 1993 r. musieliśmy opuścić zajmowany lokal przy ulicy Rejtana, przeprowadziliśmy się do centrum miasta na ulicę Kolejową, gdzie dotychczas korzystaliśmy z ciemni udostępnianej nam przez Stowarzyszenie PAX. Dziesięć lat temu właśnie tam uroczyście obchodziliśmy jubileusz piętnastolecia.

Informacje o naszej działalności, z różną częstotliwością, ukazywały się w mediach. O nas i naszych imprezach można było przeczytać w "Gazecie Ostrowskiej", w "Ziemi Kaliskiej", w "Kurierze Ostrowskim" czy w "Panoramie Ostrowskiej". Nie możemy zapomnieć o "Dzwonku Odolanowskim" czy ogólnopolskich czasopismach "Poznaj swój kraj" oraz "Świat roweru". Zaistnieliśmy także w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie mieliśmy swoją ekspozycję na wystawie "Historia sportu i turystyki w Ostrowie Wielkopolskim".

Obecnie nasz klub organizuje pięć rajdów kwalifikowanych:

  • rajd "Marzanna" - rowerowy i pieszy;
  • rajd "Bocianim Szlakiem" - rowerowy i pieszy; rajd "Wiosna z Bicyklem" - rowerowy;
  • imprezę turystyczno-rekreacyjną "Święto Roweru" - rowerowa;
  • rajd im. Stasia Cichosza - rowerowy.

Rajd "Marzanna" jest imprezą jednodniową organizowaną na powitanie wiosny. Termin rajdu to najbliższa niedziela po pierwszym dniu wiosny. Na zakończenie przeprowadzany jest konkurs na najładniejszą słomianą kukłę, czyli Marzannę, po czym następuje spalenie kukieł bądź ich topienie, a więc obrządki żegnania zimy i witania wiosny.

Kolejnym rajdem organizowanym przez nasz klub od kilku lat jest rajd "Bocianim szlakiem". Jego organizację przejęliśmy od komisji młodzieżowej. Odbywa się na trasach pieszych i rowerowych, jedno- i dwudniowych w kwietniu i cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie trwania rajdu organizowanych jest wiele konkursów i zabaw, w których zwycięzcy otrzymują nagrody. Od kilku lat jego współorganizatorem jest Koło Łowieckie nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.

Następną imprezą, już wielodniową, jest rajd "Wiosna z Bicyklem". Organizowany jest za każdym razem w innym ciekawym miejscu Wielkopolski, w stałym terminie 1-3 lub 5 maja. W czasie trwania rajdu można zwiedzić wiele ciekawych miejsc związanych z historią i kulturą Wielkopolski, poznać otaczającą przyrodę oraz zabawić się przy wieczornych ogniskach. Na ten rajd przyjeżdżają turyści z całej Polski. Stały sponsorem tej, jak i następnej imprezy - Święta Roweru - jest Firma Handlowa Małgorzaty Burghardt oraz firma SV Janusza Dobrzyńskiego.

W czerwcu - przeważnie w pierwszą lub drugą niedzielę - organizowana jest impreza "Święto Roweru". Ma ona charakter bardziej rekreacyjny. Po krótkich wycieczkach krajoznawczych organizowany jest blok zabaw i konkursów związanych z rowerem. Od dwóch lat w trakcie tej imprezy przeprowadzane są jedyne w Polsce mistrzostwa w rzucie napompowaną dętką rowerową.

Na zakończenie rowerowego sezonu turystycznego organizujemy rajd im. Stasia Cichosza. W jego trakcie zapalane są znicze na grobach naszych kolegów, z którymi musieliśmy się już pożegnać. Na rowerowe trasy nie wyruszą już: Ludmiła Wypijewska, Staś Cichosz, Jerzy Konieczny.

We wszystkich rajdach, które organizuje Klub Turystyki Kolarskiej "Bicykl 1977" biorą udział zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i całe rodziny. Trasy są zróżnicowane pod względem długości, trudności i każdy znajdzie coś dla siebie. Członkowie klubu biorą udział również w rajdach organizowanych przez inne kluby oraz organizacje z całej Polski. Urządzamy również wyjazdy na centralne zloty turystów kolarzy oraz ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kolarskiej. W minione wakacje wędrowaliśmy przez północno-wschodnie krańce naszej ojczyzny oraz po południowo-zachodnich ziemiach Litwy. Klub organizował również obozy rowerowe, m.in. po Pogórzu Przemyskim i Bieszczadach oraz szlakiem piastowskim.

Klub "Bicykl 1977" zrzesza wykwalifikowaną kadrę przodowników turystyki kolarskiej, służącą zawsze radą i pomocą. Kadra zaangażowana jest w tworzenie infrastruktury dla bezpiecznego i przyjemnego uprawiania turystyki kolarskiej. W tym roku został wyznakowany pierwszy w powiecie ostrowskim turystyczny szlak rowerowy długości 54 km, prowadzący z Ostrowa Wielkopolskiego poprzez Wysocko Małe, Chynowę, Antonin, Dębicę, Odolanów do Garek. W przyszłości planowane jest wydłużenie tego szlaku do Mojej Woli i dalej.

Członkowie klubu mogą pochwalić się profesjonalnymi strojami kolarskimi z logo klubu, które wyróżniają nas spośród grona turystów na ogólnopolskich zlotach i rajdach (koszulki są jeszcze do kupienia w siedzibie Oddziału PTTK). W styczniu roku 2000 wybrano nowy zarząd: prezesem została Beata Nowacka, wiceprezesem - Jarosław Maj, skarbnikiem - Grzegorz Bogdajewicz oraz sekretarzem - Dariusz Nowacki. Pod przewodnictwem tego zarządu klub działa obecnie. Przez 25 lat przewinęło się przez klub wielu członków. W początkowym okresie przeważała młodzież, obecnie średnia wieku znacznie wzrosła, natomiast spadła liczba członków, w pierwszych latach działalności liczba członków dochodziła prawie do 100, a obecnie nasz klub zrzesza 21 turystów. Chciałbym zaapelować do byłych członków, działaczy klubu, związanych nadal z turystyką rowerową, żeby zastanowili się nad powrotem do naszego towarzystwa.

Podczas rajdów, zlotów i wypraw indywidualnych zdobyliśmy pokaźny dorobek odznak i plakietek (część naszej kolekcji można obejrzeć w gablotach). Najpopularniejszą Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT zdobyło:

  • stopień brązowy - 88 turystów
  • stopień mały srebrny - 67 turystów
  • stopień mały złoty - 30 turystów
  • stopień duży srebrny -14 turystów
  • stopień duży złoty - 7 turystów
  • odznakę KOT "za wytrwałość" otrzymało pięciu turystów z naszego klubu.

Chciałbym na zakończenie podziękować członkom klubu za zaangażowanie się w organizację rajdów i imprez turystycznych oraz propagowanie turystyki kolarskiej; pragnę również podziękować instytucjom, sponsorom oraz przyjaciołom, dzięki którym nasz klub oraz turystyka rowerowa w Ostrowie Wielkopolskim może być dostrzeżona w całej Polsce i poza jej granicami.

Wspominając minione 25 lat, jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy za przyjacielskie gesty i życzymy odwagi oraz wytrwałości w trudnej, ale przyjemnej pracy społecznej na dalsze lata.

Dariusz Nowacki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT