PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Z historii Klubu Rowerowego "Jutrzenka" w Tarnowskich Górach


Nowo odbudowany dworek stwarza swojski klimat i odpowiednie warunki "na własnych śmieciach" do dalszej działalności, która ze względu na reformy gospodarcze w kraju wymagała zmian. Na uroczystym spotkaniu z okazji XX-lecia klubu dnia 23.03.1992 r Henryk Biały, założyciel klubu Jutrzenka, po przeszło 20-letnim prezesowaniu przekazał swoją funkcję dotychczasowemu wiceprezesowi Jerzemu Lechowi, a za dotychczasowe zasługi otrzymał tytuł honorowego prezesa klubu.

Dworek został siedzibą klubu, z którym związany jest na stałe. Tu czujemy się jak w domu, o który trzeba dbać, toteż wykonujemy różne prace remontowe, na bieżąco usuwamy niektóre usterki. Tu obchodziliśmy XXV-lecie klubu i tu w 2002 r. obchodziliśmy jubileusz XXX-lecia, w czasie którego zostały nadane wyróżnienia oraz nadane dwa honorowe członkostwa kolegom z zaprzyjaźnionego Bytomskiego Klubu Turystyki Kolarskiej "Catena", Zenonowi Kaszowiczowi i Ryszardowi Kapczyńskiemu.

Wspomnijmy o osiągnięciach i sukcesach w minionych latach, do których niewątpliwie należy zaliczyć organizację XXXVII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Borowianach koło Krupskiego Młyna w 1998 r., któremu przewodził ofiarnie komandor zlotu Jerzy Lech, mający do pomocy Zbigniewa Klubę, Henryka Białego, Ewę Powałę i Annę Lech, a z klubu "Catena", współorganizatora zlotu, wicekomandora Ryszarda Kapczyńskiego, Zenona Kaszowicza i innych.

To z naszej inicjatywy i dzięki naszym staraniom finansowym odbyły się uroczystości upamiętniające 50 lat istnienia PTTK i wmurowanie pamiątkowej tablicy. Do osiągnięć naszego klubu trzeba zaliczyć organizację dziesiątek wycieczek, imprez turystycznych, pozyskanie wielu przodowników, udział w licznych imprezach krajowych i zagranicznych. Wielu za te społeczne prace zostało uhonorowanych dyplomami oraz odznakami i wszystkim tym należą się słowa uznania, podziękowania i szacunku.

W okresie ponad 30 lat zostało przyjętych 482 członków klubu, poznawali oni tajniki turystyki kolarskiej, uczestniczyli w wycieczkach krajowych i zagranicznych, zlotach, rajdach, zdobywali odznaki turystyczno-krajoznawcze doznając wielu wrażeń i przeżyć, poznając wielu przyjaciół, a nawet przyszłych małżonków.

Z okazji XX-lecia w 1992 r. Henryk Biały otrzymał tytuł honorowego prezesa klubu w dowód uznania za 20 lat nieprzerwanego prezesowania. Dotychczasowymi prezesami klubu byli:

 • Henryk Biały w latach 1972 - 1992
 • Jerzy Lech w latach 1992 - 1995
 • Ewa Powała w latach 1995 - 1997
 • Zbigniew Kluba w latach 1997 - 2002
 • Zdzisław Przybyła od 2002 r.

W okresie 30 lat istnienia klubu w skład zarządu wchodziły ponadto następujące osoby: Janusz Jaskuła, Zbigniew Marut, Tadeusz Mesjasz, Barbara Droś, Krzysztof Lukasik, Stanisław Giza, Tatiana Włodarczyk, Jerzy Kandzia, Ryszard Hadasz, Janina Kryśków, Grażyna Kulik, Krystyna Biały, Piotr Kot, Tadeusz Szewerda, Justyna Motzek, Ewa Jarzębińska, Leon Ziob, Zygmunt Szopka, Jan Gładysz, Karina Siwik, Janusz Sitko, Marcin Jany, Ryszard Kowalski, Rafał Maniara, Waldemar Popławski, Piotr Powała, Michał Skrzydło.

Honorowi członkowie klubu

Zarząd klubu w okresie swego istnienia nadał zasłużonym działaczom turystyki i naszego klubu tytuły honorowego członka klubu następującym osobom:

 1. Wiesław Kucia - prezes Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry
 2. Ryszard Mielnik (nieżyjący) - przewodniczący Komisji Tur. Kol. Z. Woj. PTTK Katowice
 3. Zygfryd Szymiczek (nieżyjący) - przew. Rady Kultury Fiz. i Turystyki "Kolejarz" Śl. DOKP Katowice
 4. Stanisław Radomski - prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy z Gliwic
 5. Władysław Sas (nieżyjący) - sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach
 6. Jan Rychlik - prezes Zarządu Oddziału PTTK Pyskowice i członek Komisji Tur. Kol. Z. Woj. PTTK Katowice
 7. Rudolf Harasymowicz (nieżyjący) - prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego "Amator" z Zabrza
 8. Andrzej Czapla - prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy z Gliwic
 9. Zenon Kaszowicz - prezes Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK "Catena"
 10. Ryszard Kapczyński - członek Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Aktualny stan przodowników turystyki kolarskiej PTTK przedstawia się następująco:

 • przodownik honorowy: Henryk Biały
 • przodownicy nie podlegający dalszej weryfikacji: Ewa Jarzębińska, Janusz Sitko, Jerzy Lech, Piotr Powała, Ewa Powała;
 • przodownicy aktualnie zweryfikowani: Zbigniew Kluba, Jacek Grzybowski, Zdzisław Przybyła, Jacek Kozłowski, Michał Skrzydło.

Ponadto Henryk Biały posiada uprawnienia:

 • wykładowcy Szkolenia Kadry Przodowników Turystyki Rowerowej,
 • instruktora krajoznawstwa Polski,
 • pilota wycieczek,
 • przewodnika turystycznego.

Przodownicy

Przed założeniem klubu uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej posiadał tylko Henryk Biały.

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia przodownika w okresie istnienia klubu:

Otrzymane wyróżnienia przez klub:

 • 1977 r. - Dyplom Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry;
 • 1978 r. - Dyplom Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry;
 • 1985 r. - Odznaka "Za zasługi dla Oddziału PTTK Tarnowskie Góry;
 • 1986 r. - Dyplom Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry; Dyplom Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy Gliwice;
 • 1992 r. - Katowicka Odznaka Honorowa PTTK;
 • 1994 r. - Dyplom Zarządu Głównego PTTK;
 • 1997 r. - Dyplom Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy Gliwice;
 • 1998 r. - Dyplom i puchar burmistrza miasta Tarnowskie Góry;
 • 2001 r. - Złota honorowa odznaka PTTK.

Niektóre wyróżnienia członków klubu za działalność turystyczną:

 • Medal 50- lecia PTTK - Henryk Biały
 • Odznaki:
  • - "Zasłużony Działacz Turystyki (srebrna i złota) - Henryk Biały;
  • - "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego (srebrna) - Henryk Biały, Jerzy Lech;
  • - Honorowa Odznaka PTTK (złota) - Henryk Biały, Jerzy Lech;
  • - Honorowa Odznaka PTTK (srebrna) - Henryk Biały, Olga Biały, Stanisław Giza, Jerzy Lech, Ewa Powała;
  • - Odznaka 50 lat w PTTK - Jerzy Lech;
  • - Odznaka 25 lat w PTTK - Henryk Biały, Olga Biały, Jerzy Lech;
  • - "Zasłużony w pracach PTTK wśród młodzieży" - Henryk Biały;
  • - "Za życzliwość" - Olga Biały, Anna Lech;
  • - Odznaka Rady Kultury Fizycznej Śl. DOKP (srebrna i złota) - Henryk Biały;
  • - Odznaka Rady Kultury Fiz. i Turystyki "Kolejarz" - Henryk Biały;
  • - Katowicka Honorowa Odznaka PTTK - Olga Biały, Leon Ziob, Stanisław Giza;
  • - "Za zasługi dla Oddziału PTTK" Tarnowskie Góry - Henryk Biały, Stanisław Giza, Anna Lech, Jerzy Lech, Olga Biały, Ewa Jarzębińska, Ewa Powała, Krzysztof Lukasik, Ryszard Kowalski, Zbigniew Kluba;
  • - "Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w województwie śląskim - Jerzy Lech, Henryk Biały, Zdzisław Przybyła.

Inne:

1. Puchar i dyplom burmistrza miasta Tarnowskie Góry - Jerzy Lech, Henryk Biały, Zbigniew Kluba;

2. Wpis do Księgi Zasłużonych PTTK woj. śląskiego - Jerzy Lech, Henryk Biały;

3. Dyplom Zarządu Głównego PTTK - Henryk Biały, Olga Biały, Jerzy Lech, Ewa Powała, Zbigniew Kluba

Dyplomy Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry, Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, Zarządu Klubu Turystyki Rowerowej PTTK "Jutrzenka" i innych klubów oraz organizacji otrzymało wielu naszych członków.

Osiągnięcia klubu:

 • Wyróżnienie złotą honorową odznaką PTTK w 2001 r.
 • Zorganizowanie XXXVII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w 1998 r. przy współudziale Bytomskiego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Catena".
 • zajęcie II miejsca w latach 1982 i 1990 w konkursie na najlepiej pracujący Klub Kolarski PTTK w Polsce, III miejsca w roku 1987 r. IV miejsca w latach 1985, 1988, 1992.
 • reprezentowanie Oddziału PTTK Tarnowskie Góry przez członka klubu w Krajowym Zjeździe PTTK w Lublinie w 1997 r.
 • udział członka klubu Henryka Białego w V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w 2000 r. w Gnieźnie

Iimprezy turystyczno-kolarskie
organizowane przez klub:

 • Zlot Turystów Kolarzy z okazji Dnia Gwarków w latach: 1977, 1976,1977,1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 • Rowerowy Start Młodości w latach: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.
 • Rowerowa Majówka w latach: 1989, 1990, 1992, 1993.
 • Święto Roweru - 1990 r. w Borowianach
 • Rowerowy Zlot Gwiaździsty w Brzeźnicy koło Tworoga - 1990 r.
 • Rowerowa Pielgrzymka na Górę Świętej Anny - 1991 r.
 • Pożegnanie zimy - Topienie Marzanny w latach: 1993, 1994, 1995, 2000.
 • Wiosenne Spotkania na Dni Krupskiego Młyna - 1993 r.
 • Pieczenia ziemniaka Krupski Młyn - 1993 r.
 • Rowerowy Zlot na Dni Krupskiego Młyna w latach: 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000.
 • Rowerowa Noc Świętojańska w Brynicy - 1994 r.
 • Rowerowe Zakończenie Sezonu Turystycznego w Chechle - 1994 r.
 • Wiosenny Piknik Kolarski w Pawełkach w latach: 1996, 1997, 2001.
 • XXXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Borowiany koło Krupskiego Młyna - 1998 r.
 • Klubowe Zakończenie Sezonu - 1997 r. (Zwardoń), 1998 r. (Wielka Racza), 1999 r. (Poronin), 2000 r. (Międzybrodzie Żywieckie), 2001 r.(Góry Sowie).
 • Wyprawa Rowerowa Pętlą Bieszczadzką - 2000 r.
 • Rowerowa Wędrówka Jurajska "Szlakiem Amonitów" i Rowerem na Szlaku Polskich Latarni Morskich - 2001 r.
 • Wyprawa rowerowa "JURA" , Piknik "Pawełki", zakończenie sezonu - 2002 r.
 • Planowane imprezy w 2003 r.: Wiosenny Piknik Kolarski, "Pawełki 2003", wyprawa rowerowa, "Jura Krakowsko Częstochowska", zakończenie sezonu "Beskidy 2003".

Ponadto Klub "Jutrzenka" był współorganizatorem wielu imprez turystycznych Oddziału PTTK Tarnowskie Góry, do których zaliczyć można m. in.: "Wiosenne Spotkania z Przyrodą", wiosenny i jesienny "Rajd Jurajski" i jesienne rajdy nizinne "Szlakami Ziemi Tarnogórskiej". Członkowie klubu wnoszą też wielki wkład w remontowanie i utrzymywanie dworku, będącego naszą siedzibą i chlubą. W roku 2000 przyczynili się do uświetnienia 50. rocznicy PTTK w Tarnowskich Górach przez zamontowanie pamiątkowej tablicy na budynku dworku, powstałej z inicjatywy i z pozyskaniem funduszy od sponsorów projekt wykonali Jerzy Lech i Henryk Biały.

Najaktywniejsi członkowie klubu od 30 lat:

1. Aktualni członkowie klubu: Henryk Biały, Jerzy Lech, Zbigniew Kluba, Ewa Powała, Zdzisław Przybyła, Ewa Jarzębińska, Dariusz Adamek, Piotr Powała, Olga Biały, Jacek Grzybowski, Janusz Sitko, Wanda Nowak, Jacek Kozłowski, Anna Lech.

2. Byli członkowie klubu: Zygmunt Szopka, Leon Ziob, Krzysztof Lukasik, Stanisław Giza, Tadeusz Szewerda, Władysław Woźniewski i inni.

Wiersze pisane przez członka Klubu "Jutrzenka" przodownika KOT, Piotra Powałę:

30 lat z Jutrzenką

Pośród sennych uliczek miasteczka,
Gdzie spokojne życie wre,
Wychowałem się prawie od dziecka,
Tu wrosło też serce me.

Spotykałem ludzi ambitnych,
Adrenaliny czujących smak,
I takich, dla których przygoda,
To wielki, mistyczny kwiat.

A ja mam swój rower kochany
I przyjaciół od wielu lat
Wraz z nimi w klubie "Jutrzenka"
Odkrywamy jak piękny jest świat.

Znają nas góry, doliny,
Latarni morskich blask,
Bieszczadzkich gór połoniny, 
I Dymanowski Kras.

Zwiedzamy wioski i miasta
Przez trzydzieści równych lat,
Łączą nas kółko i rama,
Pieśń trampa gdzieś w duszy gra.

Gdy śniegi pokryją pola,
Mróz ściśnie wody jeziora,
Wtedy przy wspólnej kawie
Jest na wspomnienia pora.
Jeśli więc drogi kolego,
Obudzi Cię jutrzenki blask
Wstań, weź swój rower,
Czekamy nadszedł przygody czas.

Zapomnij o życiu codziennym,
Obowiązkach, przykrościach i pracy
Czeka na ciebie garść marzeń,
Rower Ci wszystko wybaczy.
Góry Sowie

Gdy przez okno do mieszkania
Słońca promień wpadnie z rana,
Weź manele do plecaka
I z przygodą daj drapaka.
Idźcie razem przyjaciele
Gdzie tajemnic czeka wiele,
Dzisiaj temat co się zowie
Niezbadane Góry Sowie.
Już nas wita Srebrna Góra,
Wielkiej Sowy młodsza córa,
Szatą leśną ozdobiona
W środku dobrze uzbrojona.
Forty, fosy i transzeje
Stoi dumna nie niszczeje
Dzięki tym, co ją kochają,
W dzień i nocą o nią dbają.
Dla turysty zmęczonego
Świetny nocleg nic lepszego! 
Ranek budzi nas zamglony
Jakby czuwał zamyślony,
A my w świetnych wręcz humorach
Ruszamy w drogę bo już pora.
Tam Hades czeka uśpiony
Wiatrem i deszczem do snu ukojony.
Lecz dusza tego olbrzyma
Tajemnicę w sobie trzyma:
Milczące podziemia Walimia
Krwią tysiąca narodów świata
Wepchniętych w otchłań przez kata.
Jak magnez ciągnie tajemnica,
Pełna zagadek okolica.
Podziemne komory i zapadliska
Wśród drzew i krzewów, skał rumowiska,
Gdzieś w cieniu gmachów senne upiory,
Czyhają na nas krwiożercze zmory.
Spokój i cisza, piękno i groza,
Harmonia zdarzeń, wrażeń osmoza.
Upojeni pięknem ziemskiego padołu
Wspinamy się na szczyt góry, pełni zapału.
Na górze wieża, "nagroda dzielności",
Hartu ducha, odwagi i ludzkiej słabości.
Gdzieś czai się Sowa symbol okolicy
To do niej przybywają dzisiejsi "pątnicy"
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT