PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Proponujemy i wykonamy


Jeszcze w ubiegłym roku Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK zwróciła się do redakcji "Gościńca" PTTK, aby przygotować specjalny "rowerowy" numer naszego periodyku. Argumentowali, że turystyka rowerowa ma ogromną przyszłość, że w Europie Zachodniej miliony osób odnalazły właśnie w rowerze lek na wiele dolegliwości, a wielu z nich na zdrowy sposób życia. Przekonywali, że właśnie "kolarskie" oferty turystyczne mogą być hitem polskich propozycji wyjazdowych. Pokazywali zdjęcia setek rowerów na ulicach Amsterdamu i Brukseli. Wskazywali na ogromne zainteresowanie rowerem przez najmłodsze społeczeństwo, a także na ruch rowerowy po kolarskich szlakach Puszczy Kampinoskiej. Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami. Przeważył jednak inny. Członkowie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na czele z Waldemarem Wieczorkowskim i Zbigniewem Borońskim w imieniu całej komisji powiedzieli jasno: jesteśmy gotowi sami tak przygotować materiały, aby sprzyjały zainteresowaniu tą formą turystyki. Potem rozpoczęły się konkretne prace. Do redakcji przychodziły pojedyncze artykuły oraz całe bloki tekstów. Szczególnie aktywni byli Marian Kotarski, Michał Raczyński i Zbigniew Boroński. Oprócz nich pisali tacy wytrawni turyści kolarze jak Andrzej Beger z Chojnic. Wśród autorów znalazł się też poprzedni długoletni przewodniczący komisji Roman Kościński. Wszyscy nasi rozmówcy z komisji nie mieli wątpliwości: zaproponowane artykuły nie wyczerpują całości spraw. Tego się zrobić nie da, ale pozwolą na promocję turystyki kolarskiej. To ważne. Ważniejsza jest jednak zaproponowana metoda. Nasz projekt - nasza realizacja. Tak rozumieją swoje role nasi koledzy z kolarskiej części rodziny PTTK. To ważne i godne naśladowania.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT