PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Turystyczne szlaki rowerowe oznakowane przez PTTK


Rok 1996
Oznakowano 347-kilometrowy odcinek Międzynarodowej 
Trasy Rowerowej R-1 z Kostrzyna nad Odrą do Bydgoszczy

Rok 1997
Drugi odcinek  
MTR R-1 z Bydgoszczy do Gronowa     328 km
Szlak BY-6001n z Bydgoszczy do Chojnic  165 km
Szlak BY-7001s z Tucholi do Bachorza   113 km
Szlak TO-7001n z Torunia do Wąbrzeżna   45 km
Szlak GO-7001c z Smogór do Sulęcina   31,6 km

Rok 1998
Szlak BY-6002c z Czerska do Świecia nad Wisłą 73 km
Szlak TO-7001n z Wąbrzeżna do Grudziądza    37 km
Szlak TO-7003z z Torunia do Radomna      130 km
Szlak TO-7004y z Grudziądza do Łąkorza     60 km
Szlak PI-7001c wokół Trzcianki         57 km
Szlak PI-6001n z Trzcianki do Tuczna      40 km
Szlak LG-7001z wokół Lublina          56 km
Szlak GO-7001c po terenie gminy Sulęcin    60 km
Szlak ZA-6001c z Szczebrzeszyna do Narola   97 km
Szlak SŁ-7001y z Kluk do Łeby         22 km
Szlak NS-7001z z Maciejowej do Wierchomli   29 km
Szlak NS-7002s z Skrudlina do Prechyby     10 km
Szlak PI-7003z z Piły przez Leszków do Piły  20 km

Rok 1999 
Szlak KO-7002z wokół Kalisza Pomorskiego    48 km
Szlak PI-7001c wokół Trzcianki II etap     25 km
Szlak PI-7004y wokół Piły            43 km
Szlak PI-6002n z Trzcianki do Strzalin     38 km
Szlak TO-7005y z Torunia do Młyńca       35 km
Szlak TO-6002c z Torunia do Chełmna       60 km
Szlak BY-7002n po Pałukach Żnińskich      74 km
Szlak KA-6003n z Sławkowa do Podzamcza     28 km
Szlak KA-6004s z Katowic do Chorzowa      7,8 km
Szlak KA-6006c z Będzina do Raciborza     104 km
Szlak KA-6004s z Zabrza do Gliwic       13,5 km
Szlak KA-6017n z Gliwic do Lublinca       55 km
Szlak KA-7002z z Pyskowic do Toszka      12,5 km
Szlak KA-7001z z Katowic do Wojkowic     15,6 km
Szlak KA-6003n z Katowic do Gliwic      38,8 km
Szlak KA-6001c z Katowic do Pszczyny     43,8 km
Szlak KA-6001z z Pszczyny do Brzeszcza    15,7 km
Szlak KA-6016y z Gliwic do Ujazdu       32,7 km
Szlak KA-6019  z Tarnowskich Gór do Król. Mł. 26,4 km
Szlak KA-6015z z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla 46,2 km
Szlak KA-6020s z Bytomia do Wożnik Śl.    37,2 km

Rok 2000
Szlak GO-7001c z Smogór do Sulęcina     31,8 km
Szlak GO-7006y z Sulęcina do Torzyna     31,2 km
Szlak KO-7001c wokół jeziora Lubie       50 km
Szlak PI-7007c z Piły do Złotowa        61 km
Szlak KO-7003z wokół Wałcza          31 km
Szlak OL-7010s z Giżycka PKP do C.O.S. -dł.  1,8 km
Szlak OL-7009  z Giżycka do Sterlawek     85 km
Szlak OL-6002c z Giżycka do Świętej Lipki   85 km
Szlak OL-7007c z Giżycka do Gierłoży      75 km
Szlak OL-7005y z Radomna do Iławy       17 km
Szlak OL-7003s z Iławy do Siemian       28 km
Szlak OL-6001c z Olsztyna do Starych Jabłonek 34 km
Szlak OL-7008z z Giżycka do Rydzewa      75 km
Szlak PI-7005z z Piły do Skrzatusza      15 km
Szlak ŁO-7001z z Rajgrodu do Grądu       18 km

Rok 2001 
Szlak PI-7008n z Złotowa do Kiełpina      58 km
Szlak PI-7009n wokół Krzyża Wlkp.       50 km
Szlak OP-7002s z Szydłwic do Błot       11 km
Szlak OP-7003c z Brzegu do Wójcic       17 km
Szlak KO-7006z "Dolina Parsęty"        51 km
Szlak BY-7003n z Barcina do Gołąbka      40 km
Szlak CZ-7002c z Myszkowa do Huciska      19 km
Szlak WA-7002y z Rawki (PKP) do Arkadii    25 km
Szlak CZ-7001s z Koziegłów do Przewodziszowic 23 km
Szlak OL-7011c z Giżycka do Przerwanek     46 km
Szlak ŁO-7002z z Grajewa do Twierdzy Osowiec  44 km
Szlak TO-7006c z Torunia do Czernikowa     32 km
Szlak WŁ-6002z z Wrocławia do Nieszawy     27 km

Rok 2002 
Szlak BK-7007z z Osowca Twierdzy do Gugny   25 km
Szlak CZ-7004n z Myszkowa do Poręby      17 km
Szlak CZ-7005n z Koziegłów do Poraju      18 km
Szlak KO-7007c "Szczecineckie Jeziora" I etap 20 km

Według posiadanej wiedzy inne oznakowane szlaki rowerowe 
zgłoszone do rejestru prowadzonego przez KTKol. ZG PTTK: 

Szlak BK-7001c z Królowego Mostu do Jałówki     75 km
Szlak BK-7002z z Janowa do Korycina         24 km
Szlak BK-7003y z Jałówki do Królowego Mostu     69 km
Szlak BK-7004n z Białegostoku do Czarnej Biał.   50 km
Szlak BK-7005c z Czarnej Białostockiej do Janowa  37 km
Szlak BK-7006n z Korycina do Suchowoli       61 km
Szlak BY-7004z z Bydgoszczy do Chełmna       90 km
Szlak OP-7001y z Opola do Olesna          98 km
Szlak WA-6001z wokół Kampinoskiego PN       204 km
Szlak SŁ-7002c z Ustki do Rowów           36 km
Szlak WA-7005c z Radzymina do Olszynki Groch.    59 km
Szlak BY-6003s "Dolina Dolnej Wisły"        37 km
Szlak CZ-7003  z Koziegłów do Pińczyc        11 km
Szlak KI-7001c wokół Starachowic          62 km
Szlak SI-6002c "Nadbużański szlak kultur"     180 km
Szlak WA-7003c z Warszawy do Olszynki Grochowskiej 60 km 
Szlak WŁ-6002c z Nieszawy do Ciechocinka      18 km
Szlak BK-7008z z Narewki do Szypułowej       36 km
Szlak BK-7009s z Szypułowa do Narewki        9 km
Szlak BK-7010n z Masiewa do Narewki         24 km
Szlak BK-7011s z Tykocina do Pętowa         3 km
Szlak BK-6001c Podlaski Szlak Bociani       206 km
Szlak ŁO-7001c wokół Zduńskiej Woli         60 km
Szlak KL-7001z wokół Krotoszyna          44,1 km
Szlak PO-6001z Poznań - Szamotuły - Międzychód  10,8 km
Szlak KL-7002y z Russowa do Gołuchowa        16 km
Szlak PO-7001c z Opalenicy do Nowego Tomyśla   26,3 km
Szlak PO-7002z z Opalenicy do Lwówka        32 km
Szlak PO-7003c z Lwówka do Węgielnicy       31,7 km
Szlak PO-7004n z Nowego Tomyśla do Lewic     34,8 km
Szlak PO-7005y z nowego Tomyśla do Porażyna    22,5 km
Szlak PO-7006s z Nowego Tomyśla do Zbąszyna    25,5 km
Szlak PO-7007z wokół jeziora Zbąszyńskiego    19,5 km
Szlak PO-7008y z Zbąszyna do Miedzichowa     19,5 km 

Zbigniew Boroński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT