POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

W numerze m.in.:

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Trybuna komisji

Tacy sami

Z historii Towarzystwa

Odeszli od nas

Od naszych korespondentów

Sprawy organizacyjne

Kontakty zagraniczne

Życie gospodarcze

Bliżej z paragrafem

Propozycje

Z księgarskiej półki

DODATKI

* Uchwały władz naczelnych PTTK

Plik PDF do ściągnięcia - 1,31MB

  • Uchwała nr 518/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia nowej legitymacji członkowskiej PTTK
  • Uchwała nr 527/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia regionalnej odznaki "Korona Sudetów"
  • Uchwała nr 528/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie zmian w regulaminie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej (JOTG), Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK i Instruktora-Wykładowcy
  • Regulamin Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK
  • Regulamin Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i Instruktora-Wykładowcy Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK
  • Uchwała nr 530/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie wystąpienia do Naturfreunde Internationale o uznanie ziemi lubuskiej za Krajobraz Roku 2003/2004
  • Uchwała nr 536/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie zasad użytkowania nazw i znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w nazwach obiektów turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  • Uchwała nr 537/2001 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie zasad użyczania nazw i znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- -Krajoznawczego innej osobie prawnej
  • Uchwała 164/XIV/2001 Zarządu Głównego PTTK z 23 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia "Karty praw i obowiązków członka PTTK"

* Cennik w obiektach PTTK

Plik PDF do ściągnięcia - 306KB

Sprostowanie

W numerze "Gościńca PTTK" 1/2001 w załącznikach do uchwały 161/XIV/01 ZG PTTK z dnia 17 marca 2001 r. (kolorowa wkładka) wkradł się błąd: przestawione zostały odznaki przewodników turystycznych miejskiego z zakładowym.
Za pomyłkę PRZEPRASZAMY!

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś