POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Warsztaty "Potyczki z architekturą" 27 VIII-3 IX 2001


Centrum Animacji Kultury zaprasza na warsztaty pilotażowe "Potyczki z architekturą" w dniach 27 sierpnia-3 września 2001 r.

Architektura jako umiejętność kształtowania i organizowania przestrzeni uważana była zawsze za jedną z trzech sztuk, obok malarstwa i rzeźby, najważniejszych. Krajobraz i architektura są wyrazem tożsamości narodu, również świadectwem najdawniejszych cywilizacji i kultur.

Od kilku lat Centrum Animacji Kultury realizuje program "Ład przestrzenny, architektura, tradycje kulturowe". W ramach tego programu w roku bieżącym organizuje wspólnie z regionalnym Centrum Informacji i Izbą regionalną w Czaplinku pilotażowe warsztaty "Potyczki z architekturą".

Warsztaty będą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń architektów i urbanistów z przedstawicielami samorządów lokalnych odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, animatorami kultury, pedagogami, dziennikarzami, a również z młodzieżą zainteresowaną tą problematyką.

Planowane są cztery tematy seminaryjne

 1. Udział społeczności lokalnej w programach zagospodarowania przestrzennego
 2. Architektura i dziedzictwo kulturowe
 3. Architektura i ekologia
 4. Rola instytucji kultury i szkoły w popularyzowaniu wiedzy o architekturze i przestrzeni kulturowej (ścieżki międzyprzedmiotowe).

Seminaria poprowadzą znakomici specjaliści, wykładowcy wyższych uczelni krajowych i zagranicznych.

Warsztaty poprzedzą

 • praktyki studentów architektury z Poznania i Szczecina
 • konkursy fotograficzne:
  • dla młodzieży licealnej "Mój dom"
  • otwarty konkurs: "Białe i czarne karty architektury Czaplinka"
  • otwarty konkurs: "Jak nas widzą turyści"
 • konkurs dla nauczycieli gmin czaplineckich -- scenariusze cyklu zajęć dla uczniów pn. "Krajobraz, przestrzeń, tradycja, architektura"

W programie warsztatów

liczne przedsięwzięcia towarzyszące, m.in.:

 • wyprawy do Drawskiego Parku Krajobrazowego, do Psich Głów i Sikor, do jezior lobeliowych oraz statkiem na wyspę Bielawa

Zakwaterowanie i koszt

Ośrodek Campingowy nad jeziorem Drawsko.

Koszt uczestnictwa: 470 zł.

Karty zgłoszenia

należy przesyłać na adres:
Centrum Animacji Kultury
00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 21/23
tel. (022) 826 21 17, 826 01 30, fax: 826 06 62
e-mail: cak@kultura-polska.biz.pl
http://www.kultura-polska.biz.pl

Koszty akredytacji wraz z podaniem nazwy "Potyczki z architekturą" należy przesłać na konto CAK: PBK VIII O/W-wa Nr 11101037-401030124724

Szczegółowy program warsztatów zostanie przesłany zainteresowanym po otrzymaniu zgłoszenia.

Informacji o "Potyczkach..." udzielają:
w Warszawie: Zofia Bisiak tel. (0 22) 826 49 77
w Czaplinku: Marzena Sadowska tel. (0 94) 375 51 77.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś