POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Nowe wydanie przewodnika
Rabka Zdrój i okolice


Andrzej Matuszczyk, Elfryda Trybowska, Rabka Zdrój i okolice. Przewodnik i informator, Wyd. 3, Rabka Zdrój 2001, s. 152, ilustr.; ISBN 83-905922-1-5

Wydawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rabka.

W maju 2001 r. ukazało się trzecie (poprawione) wydanie przewodnika i informatora Rabka Zdrój i okolice. Jego autorami są wybitni działacze turystyczni: Andrzej Matuszczyk i Elfryda Trybowska.

Przewodnik i zarazem informator przeznaczony jest dla szerokiego grona osób. Tworzą go dwie części: 1) Rabka, 2) okolice Rabki Zdroju. Na część pierwszą składają się następujące rozdziały (wybór): położenie geograficzne i klimat, historia Rabki i uzdrowiska, działalność leczniczo-uzdrowiskowa w Rabce Zdroju, aktualne lecznictwo uzdrowiskowe i sanatoryjne, walory klimatyczne Rabki Zdroju, Rabka Zdrój jako centrum turystyki kwalifikowanej, dawny kościół pw. Marii Magdaleny -- Muzeum Etnograficzne im. W. Orkana w Rabce Zdroju, z historii Muzeum Etnograficznego, Grupa Podhalańska GOPR, pomniki przyrody w Rabce Zdroju, wykaz obiektów zabytkowych na terenie gminy Miasto Rabka Zdrój, miejsca pamięci narodowej.

Na uwagę zasługuje niezwykle staranne i szczegółowe omówienie działalności leczniczo-uzdrowiskowej w Rabce Zdroju.

Turystów zorientowanych historycznie powinien zainteresować zwłaszcza podrozdział Rabka Zdrój jako centrum turystyki kwalifikowanej. Można się w nim zapoznać z niezwykle bogatymi dziejami zorganizowanej turystyki w Rabce.

Cześć druga wydawnictwa kierowana jest głównie do turystów zmotoryzowanych. Znalazły się tutaj opisy krajoznawcze trzech tras z propozycjami górskich wycieczek. W tejże części zamieszczona została też zwięzła historia schronisk PTTK na Luboniu Wielkim, Turbaczu, Maciejowej (bacówka), Starych Wierchach oraz Hali Krupowej. Przy okazji omawiania dziejów schroniska na Luboniu Wielkim wspomniana została postać niezmordowanego Tadeusza Pietrzaka, który samodzielnie podjął się trudu odremontowania jego zaplecza gospodarczego. Niezwykle ciekawie jawi się historia obiektów na Starych Wierchach i Turbaczu, niemniej interesująco -- schroniska na Hali Krupowej, które prowadzą obecnie Maria i Eugeniusz Ogrodowiczowie, związani wcześniej m.in. z bacówką PTTK w Bartnem w Beskidzie Niskim.

W części drugiej przewodnika znalazły się również krótkie biogramy wybitnych postaci związanych z rozwojem uzdrowiska, turystyką i krajoznawstwem. Nie sposób wymienić je wszystkie. Wspomnę tu jedynie niektóre: S. Dunin-Borkowski, A. Szebesta, Cz. Trybowski, W. Klempka, E. Węglorz.

Sporym atutem wydawnictwa są kolorowe fotografie. Ogółem jest ich szesnaście. Pięknie przedstawia się zwłaszcza kościółek św. Krzyża na Piątkowej, Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, Orkanówka-Muzeum oraz Bacówka PTTK na Maciejowej. Bardzo użyteczny jest Informator Użytkowy (ze stanem na 1 kwiecień 2001) zawierający szczegółowe dane teleadresowe różnych placówek.

Jeśli chodzi o uchybienia, to trzeba podkreślić, że jest ich niewiele. Za takie można uznać niezbyt fortunne usytuowanie spisu treści. Trzeba się naprawdę nieźle naszukać, zanim się go odnajdzie. Kolejna rzecz to działalność chochlika drukarskiego. Sprawił on, że Turbacz "urósł" do wysokości 3311 m! (s. 150).

Co do wyboru literatury, to nie uwzględniono drugiego wydania mapy Gorczańskiego Parku Narodowego oficyny "Rewasz" (2000 r).

Dokonując zwięzłego podsumowania podkreślić należy, że jest to pozycja bardzo interesująca, zawierająca informacje, których na próżno szukać gdzie indziej. Książka zadziwia swą szczegółowością. Z pewnością więc warto się z nią zapoznać.

Sebastian Jakobschy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś