POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

KARTA RABATOWA -- UZUPEŁNIENIA


Zmiany numerów telefonów

Schronisko PTTK im. W. Orkana na Turbaczu,
poczta Kowaniec 1, 34-400 Nowy Targ,
tel./fax: (0-18) 266-77-80
20% rabatu

Dom Turysty "Turbacz", ul. W±ska 1,
34-410 Rabka, tel.: (0-18) 267-71-60
20% rabatu


Województwo lubuskie

Usługi noclegowe i kulturalne

Stacja Terenowa przy Muzeum Ł±ki Lubuskiego
Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113 Górzyca,
tel.: (0-95) 759-12-20 10% rabatu

Stacja Terenowa przy Muzeum Drawieńskiego Parku
Narodowego, Bogdanka, tel.: (0-95) 759-12-20
10% rabatu

Muzeum Przyrodnicze Lubuskiego Klubu Przyrodników,
ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyń nad Odr±,
tel.: (0-95) 752-36-73 10% rabatu


Województwo ¶l±skie

Handel i servis

Firma "WOJANET" Stanisława Korczyńska, ul. Dreyzy 39
(przy hali zbornej), 41-103 Siemianowice ¦l±skie,
tel.: (0-32) 229-52-62
servis rowerowy -- 10% rabatu
sprzedaż czę¶ci do rowerów -- 5% rabatu


Województwo wielkopolskie

Handel i servis

Sklep sportowy "Tandem" Serwis rowerowy i narciarski,
ul. Kolejowa 32/3, 62-510 Konin,
tel./fax: (0-63) 242-64-51
zakup sprzętu sportowego -- 5% rabatu
naprawa sprzętu rowerowego i narciarskiego -- 5% rabatu

Wydawca: Zarz±d Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Mu¶