POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Baza wodna PTTK i jej przygotowanie do letniego sezonu turystycznego 2001 r.


Realizując Uchwałę ZG PTTK nr 119/XIV/2000 z dnia 27.02.2000 r. w sprawie kierunków rozwoju szeroko pojętej turystyki wodnej, komisje programowe Zarządu Głównego PTTK przed zbliżającym się sezonem turystycznym 2001 podjęły działania zmierzające do właściwego przygotowania oferty turystycznej, tak dla członków naszego Towarzystwa, jak i turysty nie zorganizowanego, a chętnego do spędzenia czasu wolnego czy urlopu wypoczynkowego w sposób aktywny. W ramach tych działań Sekretarz Generalny ZG PTTK wystosował pismo do oddziałów, spółek i przedsiębiorstw PTTK -- gestorów bazy wodniackiej PTTK -- inicjujące potrzebę dokonania przeglądu posiadanej na swoim terenie bazy turystycznej i jej wyposażenia oraz stanu oznakowania szlaków wodnych i ewentualnych konieczności napraw ich zniszczeń po sezonie zimowym.


Stan bazy wodnej PTTK

PTTK dysponuje bazą wodną służącą rozwojowi turystyki kwalifikowanej dyscyplin: kajakowej i żeglarskiej. Znajduje się ona w gestii różnych oddziałów PTTK i spółek prawa handlowego z większościowym udziałem PTTK.

Rozwojowi turystyki kajakowej służy przede wszystkim baza głównych szlaków kajakowych, na których PTTK od wielu lat odgrywa dominującą rolę. Dotyczy to szlaków: Brdy, Wdy, Krutyni, Czarnej Hańczy, szlaku Iława-Jabłonki, "Dookoła Międzyrzecza" oraz tzw. Pętli Szczecineckiej.

Szlak kajakowy Brdy -- długość rzeki 238 km. Gestorem bazy jest Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy". Obejmuje on stanice wodne nad rzeką Brdą i Zalewem Koronowskim: Swornegacie, Charzykowy, Sokole Kuźnica, Gostycyn-Nogawica i Janowo wraz z polami biwakowymi przy tych stanicach, a także pola biwakowe w Gołąbku I i II, Piszczku i Samociążku.


Fot.: Tomasz Malinowski

Na szlaku tym oddział, posiadając blisko 200 kajaków, prowadzi tzw. "tramwaj wodny", Młodzieżową Akademię Kajakową wczasów na wodzie oraz obsługę indywidualnych spływów kajakowych. Wszystkie stanice wodne na tym szlaku wyposażone są w niezbędną ilość wioseł i kamizelek ratunkowych, a ponadto w rowery wodne i łodzie wioślarskie. Wszystkie na szlaku obiekty PTTK posiadają w sprzedaży książeczki i regulaminy odznak turystyki kwalifikowanej -- TOK i ŻOT, mapy szlaków turystycznych, a także wydawnictwa informacyjne o regionie.

Na podstawie systemu Znakowania Szlaków Wodnych obowiązującego w naszym Towarzystwie, Szlak Brdy wyznakowany został na długości 233 km jako pierwszy szlak kajakowy w Polsce. Także wyznakowany na odcinku 30 km Szlak Zbrzycy (dopływ Brdy) służy turystom do wędrówek kajakowych, które mogą kończyć się nad jez. Witoczno (w Swornychgaciach) i być kontynuowane już na szlaku Brdy.

Szlak kajakowy Wdy -- długość rzeki 210 km. Szlakiem tym opiekuje się Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy prowadząc pola biwakowe w Tleniu i Lipuszu. Na szlaku tym funkcjonuje stanica wodna PTTK w Tleniu, która dysponuje 25 kajakami. Dla indywidualnych turystów istnieją leśne pola biwakowe, a spływy rozpoczynają się na ogół od Lipusza.

Szlak kajakowy Krutyni -- o długości 103 km do Rucianego-Nidy zaliczany jest do najpiękniejszych szlaków w Polsce. Urozmaicony licznymi jeziorami -- biegnie przez pobrzeże Puszczy Piskiej. Odurzająca przyroda, liczne rezerwaty: "Zakręt", "Królewska Sosna", "Ławny Lasek" -- to wszystko czeka turystę na trasie od Sorkwit do Rucianego-Nidy. Gestorem bazy jest OZGT PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie. Baza obejmuje stanice wodne: w Sorkwitach, Bieńkach, Babiętach, Spychowie, Zgonie, Krutyniu, Ukcie, Nowym Moście, Kamieniu i Rucianem-Nidzie.

Główną bazą na tym szlaku jest Stanica Wodna Sorkwity. Wyposażona jest w 100 nowych kajaków przygotowanych specjalnie na potrzeby i warunki szlaku Krutyni. Aktualnie trwają prace posadowienia w terenie znaków i urządzeń informacyjnych w ramach oznakowania tego szlaku. Zadanie to nadzoruje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK. Wszystkie obiekty na szlaku Krutyni mają znaki organizacyjne, flagi PTTK oraz emblematy samoprzylepne. Dysponują książeczkami i regulaminami odznak turystyki kwalifikowanej odpowiednich dyscyplin. We wszystkich obiektach funkcjonują wypożyczalnie sprzętu wodnego, turystycznego i do rekreacji, wzbogacone w tym roku o rowery wodne i rowery górskie. Obiekty udzielają zniżek organizacyjnych PTTK.

Szlak kajakowy Czarnej Hańczy -- o łącznej długości 118 km. Wiedzie częściowo przez tereny Wigierskiego Parku Narodowego i Kanału Augustowskiego na trasie: Stary Folwark-Rygol-Augustów-Dębowo. Jest jednym z atrakcyjniejszych szlaków wodnych. Odwiedzany przez kilka tysięcy turystów kajakarzy rocznie.

Gestorami bazy na tym szlaku są:

 • Oddział PTTK w Suwałkach prowadzący Ośrodek Turystyki Wodnej w Starym Folwarku, położony nad jeziorem Wigry oraz Stanicę Wodną w Gawrychrudzie. Ośrodek stanowi atrakcyjną bazę wypadową na teren Wigierskiego Parku Narodowego;
 • Oddział PTTK w Augustowie prowadzący Ośrodek Turystyki Wodnej w Augustowie oraz stanice wodne: w Swobodzie, Serwach, Wysokim Moście, Frąckach, Jałowym Rogu i w Płaskiej. Baza ta służy także sprzętem dla indywidualnych spływów rzeką Rospudą.

Wyznakowanie tego szlaku rozpoczęto w 2000 r. Aktualnie trwają prace znakarskie dotyczące posadowienia w terenie znaków i urządzeń informacyjnych. Baza na tym szlaku jest bardzo wyeksploatowana i wymaga pilnych inwestycji. Szlakiem opiekuje się Oddział PTTK w Augustowie.

Szlak kajakowy "Dookoła Międzyrzecza" -- długości 74 km. Biegnie trasą od Nowego Dworku przez jeziora: Wyszanowskie, Bukowieckie, Chycina, Długie, Kursko, Kursko-Dąbie oraz Kęszyckie. Szlak przechodzi przez rzeki: Paklica, Obra, Jeziorna. Wyznakowany według tego samego systemu co szlaki Brdy, Wdy, Krutyni i Czarnej Hańczy. Szlakiem opiekuje się Oddział PTTK w Międzyrzeczu.

Szlak kajakowy "Pętla Szczecinecka" -- liczy 71 km. Przebiega przez urocze jeziora, rzeki i cieki wodne Pojezierza Szczecineckiego. Służy głównie kajakarzom indywidualnym i nielicznym grupom, gdyż wykorzystuje najczęściej leśne pola biwakowe i miejską bazę w Szczecinku. Dotychczasowe miejsca biwaków wodniackich ze względu na zmianę właściciela straciły w większości aktualność. Można z nich korzystać, lecz jednak po wcześniejszych negocjacjach (także w sprawie opłat) z właścicielami terenu. Szlakiem opiekuje się Oddział Zakładowy "Lokomotywownia" w Szczecinku, który dysponuje 15 kajakami plastikowymi, wypożyczając je za symboliczną złotówkę, szczególnie młodzieży szkolnej. Oddział przygotowany jest (mając aktywną kadrę przodowników turystyki kajakowej) do pomocy chętnym grupom w organizacji wodnych wędrówek rzekami tego regionu -- tj. Piława, Gwda, Brda, Drawa. Prowadzi punkt IT, w którym uzyskać można wykaz ciekawych obiektów wartych zwiedzania, informację o możliwościach parkowania samochodów na czas spływu oraz innych formach wypoczynku w tym regionie.


Poza stanicami wodnymi obsługującymi całe szlaki kajakowe będące pod opieką PTTK, turystom kajakarzom służą także i inne obiekty turystyki wodnej. Są to:

 • Bachotek -- gestor Oddział PTTK w Brodnicy, który obsługuje spływy po Pojezierzu Brodnickim i na szlaku Drwęcy,
 • Wdzydze Kiszewskie -- w gestii Spółki PTTK "Tourmaco", obsługujące spływy po Pojezierzu Kaszubskim i szlaku Wdy,
 • Ełk -- w gestii Oddziału PTTK w Ełku, obsługuje spływy na szlaku Łaźnej Strugi,
 • Stare Jabłonki -- w gestii OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie, obsługujące spływy na szlaku Pojezierza Ostródzko-Iławskiego,
 • Marina "Pod Omegą" -- w gestii OZGT PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie, obsługująca spływy kajakowe i rejsy żeglarskie po Pojezierzu Iławskim,
 • SW "Międzyodrze" -- w gestii Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie, obsługująca w okresie czerwiec-wrzesień niedzielne wycieczki i spływy kajakowe po Międzyodrzu, z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry".

Rozwojowi turystyki żeglarskiej na śródlądziu służą obiekty PTTK będące w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym:

 • Ośrodek Turystyki Wodnej w Kamieniu nad Bełdanami prowadzony przez OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie
 • Ośrodek "U Andrzeja" -- nad Jeziorem Nidzkim będący w OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie
 • Marina "Pod Omegą" Kasprzaków w Iławie nad Jeziorakiem będąca w gestii OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie
 • Przystań w Wilkasach nad jeziorem Niegocin w gestii Inter-Trawel z Krakowa wydzierżawiona z OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie
 • Stary Folwark nad Wigrami będący w gestii O/PTTK w Suwałkach
 • Brodnica -- przystań żeglarska nad jeziorem Niskie Brodno będąca w gestii O/PTTK w Brodnicy
 • Ośrodek Turystyki Wodnej w Augustowie nad jeziorem Necko będący w gestii O/PTTK w Augustowie
 • Stanica Wodna w Charzykowych nad Jeziorem Charzykowskim będąca w gestii O/PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy
 • Marina w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim prowadzona przez O/PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy
 • Stanica "MORKA" nad Zalewem Włocławskim prowadzona przez Nadwiślański Oddział PTTK "MORKA" w Płocku
 • Baza Warszawskiego Klubu Wodniaków nad Wisłą (Wał Miedzeszyński) należy do "Stołecznego" O/PTTK w Warszawie
 • Przystań żeglarska w Znamierowicach nad Jeziorem Rożnowskim prowadzona przez YC "Beskid" będący w gestii O/PTTK "Beskid" w Nowym Sączu
 • Przystań nad Jeziorem Otmuchowskim należąca do O/PTTK we Wrocławiu
 • Przystań nad jeziorem Pogoria koło Dąbrowy Górniczej należąca do O/PTTK w Katowicach
 • Przystań nad Jeziorem Kierskim Oddziału Żeglarskiego PTTK "Wagabunda" w Poznaniu
 • Camping PTTK z portem żeglarskim nad jeziorem Dąbie prowadzony przez OZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie
 • Ośrodek wczasowo-wodny PTTK w Piławkach nad Jeziorem Drwęckim należący do OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie.

Przygotowanie bazy do turystyki kajakowej.
Oferta oddziałów PTTK

Coroczne przygotowania bazy polegają na remontach, modernizacjach, naprawie, uzupełnianiu sprzętu. Mimo wcześniejszego przygotowania spływów, generalnie stan gotowości bazy przypada na pierwszą połowę czerwca. Stały monitoring bazy, a szczególnie szlaków prowadzi Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

Suwalski Oddział PTTK zaprasza na:

 • indywidualne spływy kajakowe szlakiem Czarnej Hańczy, Rospudy i Biebrzy (zapewniając kajaki, namioty, materace, transport sprzętu oraz wyżywienie);
 • organizowane 12-dniowe spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (cena skierowania -- 900 zł).

Augustowski Oddział PTTK proponuje:

 • 12-dniowe spływy Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (kompleksowa obsługa, noclegi i wyżywienie w obiektach PTTK ) w cenie 900 zł. Codziennie wypływa jeden turnus począwszy od 23 czerwca do 31 sierpnia br. Grupy 23 os.+ 1.
 • Oddział ma do obsługi turystów indywidualnych:
  • miejsca noclegowe -- 120 (sezonowe) w Ośrodku Żeglarskim Augustów (w hotelu -- 50 miejsc, w domkach campingowych -- 50 miejsc, w pawilonie -- 20 miejsc)
  • kajaki -- 150 szt. + kamizelki, żaglówki: "Omegi" -- 9 szt., "Sportiny" -- 2 szt.
  • otwarty port żeglarski -- postojowe w cenie 4 zł/dobę
  • strzeżony parking samochodowy na czas spływu -- w cenie 10 zł/dobę
  • pole namiotowe -- w cenie 4 zł od osoby za dobę.

OZGT-PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie zaprasza na:

 • Młodzieżowy Spływ rzeką Krutynią na trasie Sorkwity-Ruciane-Nida, w turnusach 11-dniowych, w terminach: 8-18 lipca i 14-24 sierpnia br. Cena 970 zł, w tym zakwaterowanie w domkach campingowych i wyżywienie całodzienne w punktach gastronomicznych na terenie obiektu;
 • 4-dniowe spływy kajakowe rzeką Krutynią od maja do września br. na trasie: Zgon-Kamień. Codziennie od 6 do 14 km, grupy max. 20 os. Uczestnicy płyną z własnymi namiotami. Cena 340 zł.
 • 10-dniowe spływy Krutynią na trasie Sorkwity-Ruciane-Nida. Turnusy rozpoczynają się codziennie począwszy od 29 czerwca do 17 sierpnia br. w terminach: do 13 lipca i od 4 sierpnia br. -- w cenie 800 zł/os. od 14 lipca do 3 sierpnia br. -- w cenie 840 zł/os.

Cena obejmuje: noclegi, całodzienne wyżywienie, miejsce w kajaku, przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie oraz podatek VAT. Udzielane są zniżki organizacyjne PTTK.

Od maja do września br. bogata oferta 3-4-dniowych spływów kajakowych Krutynią zróżnicowana cenowo.

Spływy kajakowe na Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim: (proponuje OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie). Jest to propozycja dla wszystkich, którzy turystykę wodną traktują wielostronnie i chcą swoją znajomość polskich wód poszerzyć także o szlaki kajakowe obecnie zapomniane, a swoją atrakcyjnością nie ustępujące szlakom tradycyjnym. Spędzenie wodniackiego urlopu na szlaku wodnym w trasie Iława-Iława proponowane jest w dwóch wariantach:

 • pierwszy tzw. wariant wielki -- Pętla Toruńska. Trasa dla wytrwałych kajakarzy.
 • drugi tzw. wariant mały -- bardzo polecany, to trasa krótsza, na pokonanie której potrzeba 10-12 dni, to trasa Iława-Iława przez rzeki i jeziora Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego. Trasa o dużych walorach turystycznych, bogata przyrodniczo i gwarantująca na swej długości wszelkiego rodzaju usługi niezbędne w sprawnym organizowaniu spływu.

Dla zainteresowanych, którzy mają własną bazę turystyczną i niezbędny sprzęt, organizator proponuje 12-dniowy spływ przy minimum chętnych 20 osobach. Terminy do uzgodnienia. Zakwaterowanie w namiotach dwuosobowych, posiłki przygotowywane przez uczestników spływu rotacyjnie (kiedy istnieje możliwość korzystania z bazy żywieniowej na szlaku).

Organizator zapewnia kadrę dla spływu: pilot, przewodnik i ratownik. Koszt udziału w spływie wg kalkulacji indywidualnej dla wcześniej zgłoszonych grup.

Oddział PTTK "Szlak Brdy" proponuje spływy kajakowe rzeką Brdą i Wdą (wczasy w kajaku):

 • 10-dniowy spływ pn. "Brda od źródeł przez bory" na trasie: Świeszyno-Gostycyn Nogawica -- 166 km, w terminach: 1-10.07 br. -- w cenie 380 zł, w ramach której zapewnione jest: miejsce w kajaku 2-osobowym z wyposażeniem, transport sprzętu biwakowego i bagażu wzdłuż trasy, opłata pól biwakowych, opieka pilota, ubezpieczenie, program krajoznawczy, materiały programowe
 • 10-dniowy spływ pn. "Przełom Brdy" -- na trasie Swornegacie-Janowo -- 128 km, w terminach: 7-15 lipca br., 28 lipca-5 sierpnia br. w cenie 380 zł. Świadczenia jak wyżej.
 • 9-dniowy spływ rzeką Wdą na trasie: Lipusz-Tleń -- 139 km w terminach: 7-15 lipca br., 28 lipca-5 sierpnia br. -- w cenie 360 zł. Świadczenia jak wyżej.
 • 4-dniowy spływ "Rzeką Brdą przez Piekiełko" na trasie: Swornegacie-Gostycyn Nogawica -- 84 km, w terminie 14-17 czerwca w cenie 150 zł (z obiadokolacją 218 zł)
 • w ramach Młodzieżowej Akademii Kajakowej -- Oddział zaprasza na 10-dniowy obóz kajakowy rzeką Brdą, w grupach 15-20-osobowych -- młodzieży powyżej 14 lat.
  • Terminy: 29 czerwca-8 lipca; 13-22 lipca; 27 lipca-5 sierpnia br.
  • Trasa: Jezioro Koronowskie-Mylof-Gołąbek- Pisz- czek-Gostycyn. Łącznie 62 km.
  • Wpisowe: 650 zł, w ramach którego mieści się nocleg w bazie namiotowej, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie, program krajoznawczy, materiały informacyjne. Spływ prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę.

Szczególnie dla turysty indywidualnego polecane są:

 • Kajakowy Tramwaj na Brdzie, według indywidualnego programu krajoznawczego, z możliwością wypożyczenia kajaka lub łodzi w okresie od 1 maja do 15 października.
  • Ceny: kajak 1 os. -- 18 zł/dzień
  • kajak 2 os. -- 20 zł/dzień
  • łódź na pagaje 3 os. -- 18 zł/dzień
  • transport kajaka w górę rzeki -- 2 zł za km.
 • Kajakowe Wahadło Wdą -- w dwóch wariantach:
  • na trasie Lipusz-Tleń (sprzęt zdaje się w SW PTTK);
  • możliwość transportu w dowolne miejsce na rzece -- cena 2 zł za km.

Organizator zapewnia: rezerwację kajaka 2-osobowego z wyposażeniem w cenie 20 zł/dzień, transport powrotny kajaka po spływie w zryczałtowanej cenie 40 zł.

Oddział PTTK w Łomży, w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki pn. "W Krainie Moczarów i Bagien Biebrzańskich" organizuje w czterech 10-dniowych turnusach spływy kajakowe Biebrzą-Narwią w terminach: 9-18 czerwca; 26 czerwca-5 lipca; 8-17 lipca; 7-16 sierpnia br. w cenie 350 zł/os. na trasie 126 km po terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego Parku Doliny Narwi. W cenie skierowania zapewnione są: przejazd autokarem na miejsce startu, miejsce w kajaku 2-osobowym z osprzętem, 6 posiłków turystycznych, opłaty za pola biwakowe i bilety wstępu do BPN, opieka przodownika turystyki kajakowej, ubezpieczenie, program krajoznawczy, materiały statutowe i szkoleniowe.

Dla turysty indywidualnego oddział stwarza możliwość wypożyczenia kajaków w cenie: od 30 do 34 zł/dobę, a także skorzystania z noclegów cenie od 25 do 65 zł/dobę od osoby.

Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej "Płonia" Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie proponuje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego w formie indywidualnej oraz dla grup zorganizowanych trasy kajakowe jedno i wielodniowe po "Międzyodrzu". W okresie od czerwca do września 2001 r. zaprasza na trzynaście spływów jednodniowych o różnym stopniu trudności i 5 tras dwu, trzy lub czterodniowych, które w zależności od kondycji i wieku uczestników oraz od warunków atmosferycznych mogą być skracane lub wydłużane.

Stanica Wodna "Międzyodrze" proponuje wypożyczanie sprzętu pływającego wg następujących cen:

 • kajak 2-osobowy na spływy niedzielne z przewodnikiem -- 15 zł (indywidualni)
 • kajak 2-osobowy na spływy niedzielne z przewodnikiem -- 12 zł (grupa młodzieży)
 • kajak 2-osobowy (do 5 godzin) -- 6 zł/godz.
 • kajak 2-osobowy (min. 2 doby) -- 25 zł/dobę
 • łódź wiosłowa -- 12 zł/godz.

Skorzystanie z bazy noclegowej -- wg następujących cen:

 • ustawienie namiotu -- 5,50 zł/ dobę
 • nocleg 1 osoby w namiocie -- 3,60 zł/os.
 • nocleg 1 osoby w stanicy z własnym śpiworem -- 6,50 zł/dobę.

Przygotowanie bazy do turystyki żeglarskiej.
Oferta oddziałów PTTK

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK dokonała oceny przygotowań do sezonu, według której gotowość bazy i sprzętu szacuje się na 15 czerwca br.

Przez bazę OZGT PTTK w Olsztynie organizowane są:

14-dniowe wędrowne obozy żeglarskie połączone ze szkoleniem na uprawnienie żeglarza i 17-dniowe -- na uprawnienie sternika. Wędrówka żeglarska odbywa się na trasie Wielkich Jezior Mazurskich, na jachtach kabinowych typu: MAK, VENUS, GIGA, NASH, URSA, w terminach: 26 czerwca-9 lipca; 12-25 lipca; 28 lipca-10 sierpnia; 13-26 sierpnia br. Koszt obozu wynosi 1050 zł/os.

15-dniowe rejsy żeglarskie na Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim w okresie od maja do października br. na wyczarterowanych łodziach żaglowych wg cennika proponowanego przez Ośrodek "Pod Omegą" w Iławie.


Kanał Mazurski. Fot.: Stanisław Janowicz

W ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki na terenie Mariny WKŻ "Pasat" w Pieczyskach obozy żeglarskie na Zalewem Koronowskim organizuje Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy. 3 turnusy po 20 dni w terminach: 30 czerwca-19 lipca; 21 lipca-9 sierpnia; 11-30 sierpnia br. połączone ze szkoleniem na stopień żeglarza.

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i wspomniany Oddział PTTK przy Klubie POW są organizatorami dwóch Ogólnopolskich Rejsów Żeglarskich:

 • "Zalew Wiślany" od 7 lipca do 4 sierpnia br. na trasie Bydgoszcz-Iława
 • "Pętla Wielkopolska" od 5 do 26 sierpnia br. na trasie: Bydgoszcz-Kruszwica-Konin-Poznań-San- tok-Czarnków-Ujście-Nakło-Bydgoszcz.

Oddział PTTK w Suwałkach zaprasza na Regaty Żeglarskie w trzech terminach:

 • 21-22 lipca br. -- Regaty Żeglarskie o Puchar Jeziora Wigry
 • 15 sierpnia br. -- IX Regaty Żeglarskie o Puchar Dyrektora WPN
 • 2 września br. -- XLV Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry.

Wydawnictwa wspomagające rozwój turystyki
kajakowej i żeglarskiej

Na ukończeniu znajdują się dwie pozycje wydawnicze przygotowywane na sezon 2001 przez Wydawnictwo PTTK "Kraj" z serii "Biblioteczka kajakarza", a mianowicie:

 • "Dunajec" -- znowelizowana wersja przewodnika wraz z mapami, autorstwa Marka Lityńskiego,
 • "Brda" -- znowelizowana wersja przewodnika wraz z mapami autorstwa Zbigniewa Galińskiego.

Prezentacje szlaku Brdy (w formie folderu) przygotował Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, a dla szlaków Krutyni, Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego, Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK -- camping "U Andrzeja" i jego ofertę dla turystów żeglarzy przygotował OZGT-PTTK w Olsztynie.

Problematyka wodna, a więc stan naszych wód, ich ochrona, zabytki budownictwa wodnego, flory i fauny polskich wód, a także stan zagospodarowania turystycznego na polskich szlakach wodnych znajduje znakomite odbicie w kwartalnikach: "Jantarowe Szlaki", "Na Sieradzkich Szlakach", "Jaćwież" czy "Barbakan".

Barbara Kalinowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś