POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Skarby Taurydy 21-30 IX 2001


Dodatkowe informacje - plik w formacie .doc - 36KB

Krym, zwany w starożytności Taurydą, dostarcza turystom bogactwa różnorodnych wrażeń. Miłośnicy przyrody znajdą tam rozległe, dzikie góry, rzadkie rośliny i unikalne formacje geologiczne, osoby zainteresowane kulturą -- zabytki przeszłości od greckich ruin po XIX-wieczne pałace, spragnieni wypoczynku -- słoneczne plaże, nadmorskie parki i ciszę wiecznie zielonych ogrodów.

Akademicki Oddział PTTK w Krakowie
Eko-Tourist sp. z o.o. w Krakowie
zapraszają do udziału
W WYCIECZCE KRAJOZNAWCZEJ NA KRYM
21-30 września 2001

Przewidywany program wycieczki: Ałuszta, Jałta i Nikitski Ogród Botaniczny, góra Demerdżi, stolica chanów Bachczysaraj, kamienne miasto Czufut-Kale, Sewastopol, ruiny starożytnego Chersonezu, Odessa (na życzenie uczestników: wycieczka górska na Czatyrdah lub Aj-Petri).

Świadczenia i koszt

Koszt wycieczki 990 zł.

W cenie zawiera się: 7 noclegów, wyżywienie, przejazd komfortowym autokarem na trasie Przemyśl-Ałuszta-Przemyśl oraz podczas wycieczek lokalnych, opiekę polskiego pilota i lokalnych przewodników, ubezpieczenie międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Eko-Tourist sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 21
31-026 Kraków
tel. (0 12) 422 70 03; 422 88 63
fax: (0 12) 423 16 97
e-mail: biuro@eko-tourist.interkom.pl

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś