POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

WARTO KUPIĆ!


Z okazji 50-lecia istnienia PTTK Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK za pośrednictwem Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK wydała nareszcie nasz, naprawdę PTTK-owski album fotografii ojczystej:

POLSKA fotografia krajoznawcza.

Album pod redakcją wybitnego polskiego fotografika Pawła Pierścińskiego zawiera na 192 stronach kredowego papieru 244 barwne i czarno-białe fotogramy z całej Polski, wykonane przez 66 najwybitniejszych polskich fotografików krajoznawców, których prace znalazły się w zbiorach Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. Album opatrzony jest wstępem Adama Czarnowskiego w trzech wersjach językowych. Może zatem stać się także pięknym (i niedrogim) prezentem dla przyjaciół czy rodziny. Może stanowić znakomite podziękowanie dla działaczy oddziału czy po prostu piękny prezent na każdą okazję. Album można nabywać w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź, tel. (0 42) 636 40 10, fax: (0 42) 636 43 70 (prowadzimy sprzedaż wysyłkową).

Cena hurtowa dla oddziałów PTTK i instytucji współpracujących wynosi jedynie 45 zł/egz. + koszty wysyłki.

Można zamawiać elektronicznie, e-mail: cfk-pttk@ wp.pl

Serdecznie zapraszamy. WARTO!

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś