POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

AKTUALNOŚCI


Euro Rando 2001

W dniu 26 maja w Jakuszycach polscy turyści zakończyli swój udział w wielkiej europejskiej imprezie EURO RANDO 2001.

Na trasie Przełęcz Dukielska - Chyżne - Przełęcz Międzyleska - Przełęcz Szklarska polskie odcinki - karpacki i sudecki - w wędrówce pieszej i rowerowej pokonalo 2400 głównie młodych polskich turystów.

Impreza zorganizowana z inicjatywy Europejsiego Stowarzyszenia Wędrowców zakończy się tygodniowym zlotem kolarzy turystów przybyłych ze wszystkich krajów Europy we wrześniu br. w Strasburgu - wezmą w tym spotkaniu udział najaktywniejsi uczestnicy polskiej trasy EURO RANDO 2001.

Organizatorem EURO RANDO 2001 na terenie Polski blo Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.


"Poznajemy Ojcowiznę"

VIII Zlot Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 18-20 maja 2001 r.

Jego organizatorami byli: Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, redakcja miesięcznika "Poznaj Swój Kraj" i Oddział PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sąd Konkursowy po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami przyznał nagrody Grand Prix: w kategorii szkół podstawowych Martynie Sęk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Warce za pracę Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje, w kategorii gimnazjów Emilii Masłej i Agnieszce Nowak z Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze za pracę Architektura Sakralna, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Szymonowi Olejniczakowi z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za pracę Boso do Gniezna.

W kategorii "Za wytrwałość" nagrodę otrzymała Anna Pawlak z Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu za pracę Moja przygoda z Ojcowizną. Przyznane zostały również nagrody specjalne . W uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcom wzięli udzieł przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Jan Jastrzębski i Ryszard Proksa, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Andrzej Gordon, ks. Jerzy Pawlik i Witolda Kuperowa oraz przedstawiciele władz samorządowych: Maciej Kuszewski i Wiesława Maj.


Konferencja Nature Friends Internationale

W dniach 24-27 maja 2001 r. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskej w Krakowie odbyła się konferencja prezesów organizacji członkowskich NFI.

Przedmiotem narady były zarówno długofalowe zadania, jak i bieżąca sytuacja Federacji.

Z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego najważniejszą była decyzja o proklamowaniu ziemi lubuskiej "Krajobrazem Roku 2003/2004", podjęta na wniosek zgłoszony przez Naturfreunde- Niemcy i nasze Towarzystwo. "Krajobraz Roku" to wydarzenie o wielkim znaczeniu promocyjnym i prestiżowym, szansa ale i wielkie wyzanie stojące przed organizatorami.


Święto

Apel do wszystkich członków PTTK i jego jednostek organizacyjnych o wsparcie finansowe inicjatywy ufundowania w jednym z warszawskich kościołów czterech kolorowych witraży, zawierających 32 odznaki organizacyjne, krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej PTTK, wystosowany przez Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego spotkał się z szerokim odzewem.

19 maja 2001 r. w Kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce w obecności władz naczelnych PTTK, zaproszonych gości i przybyłych z całej Polski turystów i krajoznawców, w trakcie mszy św. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie witraży przez prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa i ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza.


Schronisko PTTK na Hali Kondratowej

W ślad za informacją z poprzedniego numeru o schronisku PTTK na Hali Ornak informujemy, że w tym samym dniu tj. 17 lutego 1999 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego podpisali akt notarialny umowy oddania gruntu, na którym położone jest schronisko na Hali Kondratowej w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynku schroniska.

Dzięki temu wieloletnie zabiegi Towarzystwa zostały uwieńczone sukcesem i schronisko na Hali Kondratowej należy do PTTK.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś