POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

"Z PTTK w kraju i za granicę"


Zgodnie z terminarzem wprowadzania Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK ("Gościniec" 1/2001, s. 11) w kwietniu br. staraniem ZG PTTK został wydany katalog ofert jednostek PTTK " Z PTTK w kraju i za granicę".

Katalog na 40 stronach zawiera oferty 20 oddziałów oraz 3 spółek, gestorów obiektów noclegowych. Katalog został wydany w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy.

W katalogu zostały umieszczone wszystkie oferty produktów turystycznych nadesłane do Biura ZG PTTK, dając ogólny przegląd działań gospodarczych. Katalog zawiera propozycje wypoczynku aktywnego, spływy, kolonie, wczasy, zaproszenia do odwiedzenia ciekawych zakątków naszego kraju wraz z ofertą usług przewodnickich po tych terenach, propozycje oferty noclegowej w obiektach PTTK: schroniskach, stanicach oraz możliwości wyjazdów zagranicznych i międzynarodowych przewozów autokarowych.

Katalog został przygotowany i wydany w iście rekordowym tempie (2 tygodnie), dzięki operatywnemu działaniu oddziałów przygotowujących ofertę, działaniu pracowników pionu organizacyjnego ZG PTTK Elżbiety Moszczyńskiej oraz Wojciecha Koprowskiego, którzy większość prac przy katalogu wykonali społecznie, jak również Małopolskiego Centrum Promocji Turystyki sp. z o.o. w Krakowie, które skład i druk katalogu wykonało w terminie 7 dni. Dziękujemy im za to.

Prezentacja publiczna katalogu odbyła się w czasie VI Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO 2001" w Warszawie dnia 20 kwietnia br.

Koszt druku katalogu został sfinansowany z bud- żetu ZG PTTK, wpłat oddziałów i spółek zamieszczających swoje oferty (100 zł za 1 stronę) oraz reklamodawców, czyli Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA.

Katalog ofert jednostek PTTK jest chyba pierwszym tego typu wydaniem w Towarzystwie. Realizatorzy tego przedsięwzięcia zdają sobie sprawę, że nie prezentuje on całej oferty turystycznej oddziałów PTTK oraz że katalog taki powinien być wydawany przez PTTK cyklicznie. Wydanie kolejnego katalogu na sezon -- "Jesień 2001 i zima 2001/2002" przewiduje się na wrzesień 2001 r.

Zapraszamy (pismo SG/1347/2001 z dnia 11 maja 2001 r.) wszystkie oddziały prowadzące działalność gospodarczą do zamieszczenia swoich ofert w następnym wydaniu katalogu, oczekujemy na materiały do katalogu do 15 lipca 2001 r. Przewiduje się, że koszt jednej strony w katalogu dla oddziałów zamieszczających w nim swoje oferty będzie wynosił około 100 zł. Zapraszamy do współpracy.

Eugeniusz Frank

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś