POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Przebieg EURO RANDO 2001 w Polsce


Na Przełęczy Szklarskiej 26 maja zakończyliśmy przejście polskiego odcinka sztafety turystycznej EURO RANDO 2001. Organizatorami sztafety prowadzącej fragmentem europejskiego szlaku dalekobieżnego E-3 przez Karpaty i Sudety było 13 oddziałów PTTK. Odcinek karpacki pokonywany był w dniach od 6 do 20 kwietnia i liczył 233 km, a odcinek sudecki miał 299 km i sztafeta przeszła go w dniach od 12 do 26 maja.


Na starcie do EURO RANDO na Przełęczy Dukielskiej
I sztafeta za Oddziału PTTK w Przeworska.
Fot.: H. Drabik-Ziegler

Uroczyste rozpoczęcie EURO RANDO 2001 nastąpiło 6 kwietnia na Przełęczy Dukielskiej na przejściu granicznym w Barwinku. Gospodarzem spotkania był prezes Oddziału PTTK w Krośnie Jan Turek. W obecności licznie przybyłych gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zarówno polskiej, jak i słowackiej strony otwarcia EURO RANDO 2001 dokonał dr Marek Staffa -- wiceprezes Zarządu Głównego PTTK oraz Vratislav Shaal -- prezydent Klubu Słowackich Turystów. W imieniu władz państwowych wystąpił ambasador RP na Słowacji Jan Komornicki. Kancelarię Prezydenta Słowacji reprezentował inż. Boris Štěrbak. Odczytano pozdrowienia skierowane do uczestników i organizatorow EURO RANDO 2001 nadesłane od prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, wicepremiera Janusza Steinhoffa i kierownictw Urzędu Integracji Europejskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Głos zabrał również Franc Schlinzig -- przewodniczący Komisji Szlaków EWV.

Imprezą towarzyszącą była giełda piosenki w Dukli.

Od Przełęczy Dukielskiej do Krynicy "pałeczkę-eurofon" z bukowego drewna bieszczadzkiego niosła sztafeta młodzieży SKKT z Przeworska w składzie: Rafał Borcz, Bartłomiej Szymański, Daniel Ślęk pod opieką Mariana Dzimiry.

Z Krynicy do Chyżnego eurofon niosła młodzież z Biłgoraja w składzie: Monika Kowalczyk, Michał Czacharowski, Grzegorz Obszański, Wojciech Stadnicki z opiekunem Andrzejem Czacharowskim.

Przekazywanie eurofonu wszędzie odbywało się bardzo uroczyście w obecności miejscowych władz -- burmistrzów, starostów, wójtów, przedstawicieli urzędów powiatowych i gminnych, posłów z danego terenu. Prawie na każdym etapie organizowane były imprezy towarzyszące. W Jaśle wystąpiła Kapela Ludowa "Żmigrodczanie" oraz grał i śpiewał Zespół z Młodzieżowego Domu Kultury. Pieczono kiełbaski i śpiewano piosenki turystyczne. Podobnie wesoło bawiono się przy ognisku na odcinku gorlickim.

Na czas przerwy wielkanocnej w udekorowanej flagami szkole w Przeworsku sztafeta z Biłgoraja w towarzystwie wiceburmistrza i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu przejęła eurofon od sztafety z Przeworska. W uroczystości ze strony Przeworska uczestniczył przewodniczący Rady Miasta, naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu i starosta.

Prawie na wszystkich etapach sztafecie towarzyszyła młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Ognisko i poczęstunek były również w Poroninie i na Gubałówce.

Obydwu sztafetom towarzyszyła z kamerą Telewizja Polska -- oddziały w Rzeszowie i Krakowie. Sztafetą interesowała się również prasa i rozgłośnie lokalne i regionalne na całej trasie.

Bardzo uroczysty charakter miało przekazanie eurofonu Słowakom w Chyżnem 20 kwietnia. Gospodarzem imprezy był Stanisław Marek -- prezes Oddziału PTTK w Nowym Targu. Obecny był ambasador Polski na Słowacji Jan Komornicki, wojewoda małopolski Ryszard Masłowski, władze Zarządu Głównego PTTK i KST. Wystąpił zespół góralski "Hyrni". Była grochówka, bigos, kiełbaski. Ponowne przekazanie eurofonu odbyło się po stronie słowackiej. Obydwie sztafety i goście przejechali autokarem do miejscowości Trstena, gdzie w obecności burmistrza, władz KST i młodzieży słowackiej przekazano eurofon Słowakom.


Przekazanie eurofonu Klubowi Slowackich Turystów

Eurofon wrócił do nas 12 maja na Przełęczy Międzyleskiej. Przejęła go w bardzo uroczystej oprawie na rynku w Kralikach, po stronie czeskiej, sztafeta składająca się z młodzieży SKKT w Kamiennej Górze w składzie: Anna Kielar, Agata Tarka, Daniel Jakobschy, Dariusz Lisowski pod opieką Małgorzaty Liszkowskiej. Do Kralik przyjechała autokarem również polska młodzież. W uroczystościach oprócz władz miejscowych i okręgowych -- burmistrza i wojewody, wziął udział prezydent EWV dr Jan Havelka. Polskich gości przyjął w Urzędzie Miasta burmistrz. Młodzież mogła zwiedzić miejscowe muzeum.

Ponowne wręczenie eurofonu nastąpiło na przejściu granicznym w Boboszowie po stronie polskiej. Gospodarzem imprezy był prezes Oddziału PTTK z Międzygórza. Wystąpiła Orkiestra Straży Pożarnej z Międzylesia, Zespół Ludowy "Wilczanie" z Wilkanowa, Klub Tańca "Marengo" z Bystrzycy Kłodzkiej. Piosenki turystyczne śpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej z Długopola Górnego. Były "pyszności" z rożna.

W ciekawej oprawie przekazywano Wałbrzychowi eurofon w Srebrnej Górze. Zespół młodzieżowy przygotował występ prezentujący poszczególne kraje Europy. Natomiast Urząd Miasta Barda zorganizował sympatyczne przyjęcie w sali konferencyjnej. Również bogaty program przygotowano na etapach wałbrzyskich. W Zygmuntówce śpiewano przy gitarze. W Zagórzu Śląskim spotkano się z przedstawicielami Urzędu Gminy przy ognisku, zorganizowano zwiedzanie zamku "Grodno", pokazy walk rycerskich. W Dworzysku przy ognisku i kiełbaskach spotkano się z władzami Urzędu Miasta Wałbrzych i Szczawna Zdrój oraz Starostwa. Wystąpił Zespół "Stowarzyszenie Wspierania Tubylczych Amerykanów <>" -- Zespół Indian Szczawna Zdroju. Na Chełmcu eurofon przejęła Kamienna Góra, która z kolei przekazała go przy schronisku "Czartak" Jeleniej Górze. I na tym odcinku miłe chwile spędzono przy ognisku.

Najwięcej etapów przebiegało na odcinku jeleniogórskim. Na niektórych trasach wspólnie wędrowała młodzież z Polski i Czech. Były również etapy pokonywane rowerami. Zakończenie tych etapów było równocześnie zakończeniem przebiegu sztafety EURO RANDO 2001 na terenie Polski.

Do Ośrodka Biegu Piastów na Przełęczy Jakuszyckiej w dniu 26 maja przybyli turyści przemierzający ostatnie odcinki trasy nr VII EURO RANDO 2001 oraz liczni goście. Była pani Klaudia Sanetra-Reut -- przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP (ekspert Biura Integracji Europejskiej), marszałek dolnośląski -- prof. Jan Waszkiewicz, przedstawiciele władz woj. dolnośląskiego, prezesi oddziałów PTTK z Wałbrzycha i Kamiennej Góry, starostowie miast Tanvald i Harrachow, liczni przedstawiciele Klubu Czeskich Turystów (KČT). Gospodarzem zakończenia imprezy był Andrzej Mateusiak -- prezes Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Podsumowania przebiegu Sztafety na polskim odcinku Międzynarodowego Szlaku E-3 dokonał Marek Staffa -- wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. Głos zabrała również pani Klaudia Sanetra-Reut oraz prezydent Jan Havelka.

Na zakończenie uroczystości eurofon przekazany został turystom czeskim, którzy mają zanieść go na zakończenie sztafety we wrześniu do Strasburga. W uroczystościach przekazywania eurofonu na granicach uczestniczyli komendanci oddziałów Straży Granicznej: Podkarpackiego, Małopolskiego i Łużyckiego. Przebieg uroczystości zakończenia sztafety polskiego odcinka EURO RANDO 2001 dokumentowała Telewizja Polska -- oddział we Wrocławiu.

Całym przedsięwzięciem związanym z organizacją i przeprowadzeniem pierwszej tego typu europejskiej wędrówki turystów zawiadywał wiceprezes Marek Staffa -- przy współpracy członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Jerzego Kwaczyńskiego.

Statystyka EURO RANDO 2001
Lp. Oddział Liczba uczestników Towarzyszący sztafecie Wydane certyfikaty
1. Krosno 80 40 187
2. Jasło 60 150 150
3. Gorlice 170 170 210
4. Krynica 100 20 80
5. Zakopane 80 80 80
6. Krościenko 40 50 50
7. Nowy Targ 200 40 150
8. Międzygórze 180 110 110
9. Stronie Śl. 50 15 35
10. Ząbkowice Śl. 120 40 100
11. Wałbrzych 130 100 130
12. Kamienna Góra 100 90 100
13. Jelenia Góra 140 80 120
   1450 995 1472

Wiele podziękowań należy się koleżankom i kolegom z oddziałów PTTK, którzy nie szczędzili sił, by jak najlepiej przygotować własne etapy na trasie EURO RANDO 2001. Uznaniem i podziękowaniem za tę pracę jest tak liczny udział władz wszystkich szczebli administracji państwowej i terenowej podczas uroczystości przekazywania "pałeczki-eurofonu". Doceniła to również tak licznie uczestnicząca w wędrówce młodzież. Słowa podziękowania należą się także za zapewnienie opieki i dobrych warunków sztafecie niosącej eurofon, przemierzającej wiele kilometrów w różnych warunkach pogodowych. Dziękujemy Telewizji Polskiej, która towarzyszyła sztafecie na trasie EURO RANDO, wszystkim mediom oraz przedstawicielom władzy administracyjno-społecznej za tak liczny udział w imprezie.

Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś