POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

VI Targi Turystyki i Wypoczynku "LATO 2001" w Warszawie


W dniach 20-22 kwietnia br. na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się VI Targi Turystyki i Wypoczynku "LATO 2001", gdzie wśród około 200 wystawców było licznie odwiedzane stoisko Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorem stoiska był pion organizacyjny Biura Zarządu Głównego przy współudziale Zarządu Majątkiem, oddziałów i spółek -- gestorów bazy noclegowej.

W stoisku była prezentowana oferta na sezon letni 2001 z zakresu: turystyki aktywnej, wczasów, wycieczek, obozów, spływy oraz kolonii. Gestorzy obiektów noclegowych, spółki oraz oddziały PTTK prezentowały swoje obiekty oraz walory krajoznawcze swojego rejonu. Ponadto odwiedzający stoisko otrzymywali materiały promujące działalność statutową Towarzystwa.

Obsługę stoiska stanowili pracownicy pionu organizacyjnego Biura ZG PTTK, Zarządu Majątkiem oraz przedstawiciele oddziałów.

Wśród materiałów prezentowanych na stoisku szczególnym powodzeniem cieszył się prezentowany po raz pierwszy katalog ofert jednostek PTTK "Z PTTK w kraju i za granicę".

Publiczność odwiedzająca targi w Warszawie wybierała najlepszą ofertę targową "HIT LATA 2001". Oferta PTTK została wysoko oceniona, za całokształt oferty prezentowanej na targach Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze otrzymało wyróżnienie.

Na tegorocznych targach w Warszawie swoją ofertę prezentowały:

 1. Oddział PTTK w Augustowie
 2. Oddział PTTK w Brodnicy
 3. Regionalny Oddział Przewodników PTTK w Gdańsku
 4. Oddział Gdański PTTK w Gdańsku
 5. Oddział PTTK w Inowrocławiu
 6. Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
 7. Oddział "Nadgoplański" PTTK w Kruszwicy
 8. Oddział PTTK w Łomży im. A. Chętnika
 9. Oddział PTTK im. M. Rawity Witanowskiego w Piotr- kowie Trybunalskim
 10. Oddział PTTK im. A. Patkowskiego w Sandomierzu
 11. Oddział PTTK w Suwałkach
 12. Oddział "Żoliborski" PTTK w Warszawie
 13. Oddział PTTK "Mazowsze" w Warszawie
 14. Oddział PTTK w Zduńskiej Woli
 15. Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
 16. "Schroniska i Hotele PTTK Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu
 17. Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK sp. z o.o. w Olsztynie
 18. "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" sp. z o.o. w Sanoku.

Liczymy, że wyżej wymienione jednostki oraz inne oddziały zaprezentują swoje oferty na stoisku PTTK w trakcie Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON 2001 w Poznaniu w dniach 25-28 października 2001 r.

Jednocześnie przypominamy, że organizatorem tego stoiska będzie Oddział Poznański PTTK we współpracy z pionem organizacyjnym Biura ZG PTTK. Zgłoszenie udziału w targach należy przesłać do dnia 21 września 2001 r. na adres Oddziału Poznańskiego PTTK, 61-773 Poznań, Stary Rynek 89/90, tel./fax (0-61) 852 37 56 wraz z opłatą za udział w stoisku w kwocie 150 zł.

Wojciech Koprowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś