POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Nowości wydawnicze:


Co w Strzelnie słychać?

Antoni Słowiński, Strzelno. Przewodnik, Strzelno 2001, s. 48, ilustr.

Wydawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Strzelnie, ul. Kościelna 8, tel. (052) 318-92-36.

Przewodnik w przystępny sposób przedstawia historię miasta i jego najważniejsze zabytki. Zawiera podstawową informację turystyczną, mapki i kolorowe fotografie.


Sieradz

Andrzej Ruszkowski, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Wyd. 2, Sieradz 2000, s. 272, ilustr.; ISBN: 83-902323-4-0

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sieradza.

Przewodnik szeroko przedstawia historię i zabytki Sieradza i okolic. Zawiera propozycje wędrówek pieszych, wycieczek rowerowych i samochodowych na terytorium województwa sieradzkiego istniejącego w latach 1975-1998. Ujęty alfabetycznie krajoznawczy opis miejscowości, przez które prowadzą trasy wy- cieczek, zawiera istotne wiadomości o ich zabytkach, ciekawostkach przyrodniczych, sławnych ludziach. Skorowidz nazw, plany, fotografie i rysunki ułatwiają korzystanie z przewodnika.


Wędrówki mazowieckie

Lechosław Herz, Wędrówka mazowiecka pierwsza. W krainie lasów i pól, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Pruszków 2001, s. 168, ilustr.; ISBN 83-85557-82-2; Seria: Wędrówki mazowieckie cz. 1

Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", skr. poczt. 174, 05-800 Pruszków, tel. 758-73-71, 839-18-45, tel./fax (022) 728 27 87, e-mail: rewasz@home.pl; "Orthdruk", ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. (0 85) 742-25-17

Kolejny znakomity przewodnik o Mazowszu. Wydawnictwo "Rewasz" podjęło trud wydania cyklu kilku tomików Wędrówek mazowieckich. Pierwsza część bardzo dociekliwie omawia wschodnie Mazowsze, czyli krainę lasów i pól na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Jest to przewodnik inny niż wszystkie. Zamysłem autora jest, aby rzecz była zdatna do domowej lektury, a po przeczytaniu zachęciła do wędrówki. We wstępie pisze, że na książeczkę składają się odrębne opowieści będące po części esejami krajoznawczymi, a po części gawędami. Przewodnik jest bardzo starannie wydany z pięknymi kolorowymi fotografiami.


I jeszcze Bieszczady

Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. 8, Pruszków 2001, s. 416, ilustr.; ISBN 83-85557-85-7

Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", skr. poczt. 174, 05-800 Pruszków, tel. 758-73-71, 839-18-45, tel./fax (0 22) 728 27 87, e-mail: rewasz@home.pl; "Orthdruk", ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. (085) 742-25-17

Ósme wydanie bez wątpienia najlepszego przewodnika o Bieszczadach. Prawdziwy turysta znajdzie tu wszystkie informacje niezbędne w wędrówkach po Bieszczadach. Poręczny format, przystępna cena, piękna szata edytorska, aktualność informacji praktycznych to dodatkowe atuty przewodnika.


Ukraina

Jacek Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, T. 1-2, Warszawa 2000, s. 324, ilustr.; ISBN 83-876554-11-6

Wydawca: Burchard Edition, ul. Podleśna 15, 01-673 Warszawa, tel./fax (022) 833-83-24, katalog: www.nepo.kom.pl/ burchard.

Swoisty katalog najciekawszych obiektów kultury na Ukrainie. Wydawnictwo kontynuuje serię przewodników po Kresach, wcześniej ukazały się książki o zabytkach na Białorusi i Litwie. Znakomity przewodnik dla każdego wybierającego się w podróż krajoznawczą po Ukrainie. Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś