POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

III Targi Turystyki Niekonwencjonalnej


W dniach 23-25 marca br. w hali Ośrodka Kultury Fizycznej "Nowowiejska" w Warszawie odbywały się III Targi Turystyki Niekonwencjonalnej. Patronat medialny objęła TVN, FOCUS i Radio Kolor. Wystawcami były biura, firmy i organizacje turystyczne oferujące niekonwencjonalną formę rekreacji, reprezentującej trzy żywioły;

  • żywioł ziemi ( treking, survival, jazdę konną, turystykę rowerową, dalekie wyprawy)
  • żywioł powietrza ( paralotnie, motolotnie, szybowce, balony, skoki spadochronowe, wspinaczkę)
  • żywioł wody ( nurkowanie, żeglarstwo, kajaki, kanioning).

Nasze Towarzystwo zorganizowało stoisko, na którym oferowano uprawianie turystyki kwalifikowanej, głównie kajakowej i nurkowania. Targi odwiedzano całymi rodzinami. Dużą grupę zwiedzających stanowiła młodzież szkół licealnych i studenci. Obydwie dziedziny turystyki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś