POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin XLIV Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej 21-23 IX 2001 w Szczecinie


Cele zlotu

 • propagowanie najwyższych wartości związanych z krajoznawstwem i turystyką, umiłowaniem stron ojczystych, dbałość o kulturę i przyrodę,
 • umacnianie tożsamości narodowej,
 • poznanie Pomorza Zachodniego,
 • kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku, rekreacji,
 • przygotowanie kadry programowej.

Organizatorzy

 • Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
 • Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka
 • Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK

Współorganizatorzy

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Miejski w Szczecinie

Miejsce zlotu

 • Internat Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera, ul. Raciborska 60/61, 71-631 Szczecin

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami zlotu mogą być w pierwszej kolejności przodownicy turystyki pieszej PTTK zgłoszeni do dnia 21 lipca 2001 roku po dokonaniu wpłaty wpisowego i przekazaniu kserokopii wpłaty wraz z kartą zgłoszenia.

O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zasadnicze wpisowe na zlot -- 140 zł.

Dodatkowo będzie można zamówić wstępny nocleg z 20/21 września (schronisko PTSM, rozpoczęcie doby od godz. 17.00) -- opłata do ustalenia na miejscu.

Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma potwierdzenia przyjęcia na zlot i zniżkę na PKP do końca sierpnia 2001 roku, a także ewentualne komunikaty odnośnie zmian niniejszego regulaminu.

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:
Bank PeKaO S.A. I O/Szczecin, 11001366-2509-2101-111-0
z dopiskiem "Zlot PTP"

Zgłoszenia przyjmuje

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK, 70-415 Szczecin,
al. Jedności Narodowej 49a, tel/fax (091) 434-56-24

Świadczenia dla uczestników

 • Materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy.
 • Noclegi w dniach 21/22, 22/23 września 2001 r.
 • Wyżywienie od obiadu 21.09. do śniadania 23.09. oraz suchy prowiant.
 • Odciski pieczęci okolicznościowych.
 • Zniżka na przejazd PKP.
 • Udział w wycieczkach autokarowych oraz krajoznawczych w Szczecinie (możliwość zdobycia odznak regionalnych).
 • Udział w prelekcjach szkoleniowych i zespołach tematycznych (ds. szlaków, szkolenia, przodowników TP wśród młodzieży, regulaminowych, historii i tradycji, klubów turystyki pieszej).
 • Udział w wystawach.
 • Egzaminy na przodownika turystyki pieszej i rozszerzenia uprawnień (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zgłoszenie i przywiezienie ze sobą wniosku z macierzystej Komisji Turystyki Pieszej, w przypadku braku Komisji Oddziałowej -- wniosek podpisuje Zarząd Oddziału).
 • Ubezpieczenie uczestników na czas zlotu (od otwarcia do zamknięcia zlotu).

Trasy wycieczek autokarowych

 • Nadmorska:
  Szczecin-Parłówko-Kamień Pomorski-Dziwnów-Międzywodzie -Wisełka-Międzyzdroje-Wolin-Szczecin.
 • Chrystianizacji i Cystersów:
  Szczecin-Kołbacz-Pyrzyce-Brzesko-Przelewice-Dobra-Suchań -Miarianowo-Stargard-Kobylanka-Szczecin.
 • Historyczna:
  Szczecin-Gryfino-Widuchowa-Chojna-Cedynia-Osinów-Sie- kierki-Moryń-Witnica-Trzcińsko Zdrój-Swobnica-Banie-Bie- lice-Gardno-Chlebowo-Szczecin.
 • Zamków Pomorskich:
  Szczecin-Chociwel-Dobra Nowogardzka-Strzmiele-Resko- Pło- ty-Gryfice-Dzisna-Goleniów-Szczecin.
 • Zachodnia:
  Szczecin-Przecław-Kołbaskowo-Kamieniec-Rosówko-Barnisław- Warnik-Będargowo-Stobno-Dołuje-Lubieszyn-Stolec-Dobieszyn- Myślibórz-Nowe Warpno-Trzebież-Police-Przęsocin-Szczecin.

Uwaga: przebiegi tras mogą ulec zmianie.

Trasy wycieczek pieszych

 • Spacerowa szlakiem miejskim.
 • Spacerowa po Puszczy Bukowej w dniu 23.09.2001 r.
 • Zwiedzanie Stoczni Szczecińskiej SA w dniu 23.09.2001 r.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne pobranie od uczestników dopłat do wpisowego w przypadku zaistnienia znacznych podwyżek kosztów wyżywienia, zakwaterowania lub transportu, wprowadzonych po ogłoszeniu niniejszego regulaminu. W razie nieprzybycia na zlot, po wysłaniu potwierdzenia, wpisowe nie będzie zwracane.

Informacje dodatkowe

Informacji na temat zlotu udziela Regionalny Oddział Szczeciński PTTK, 70-415 Szczecin, al. Jedności Narodowej 49a, tel./fax (091) 434-56-24

Zespoły tematyczne

W trakcie zlotu obradować będą następujące zespoły tematyczne:

 • znakowania i wytyczania szlaków
 • ds. młodzieży
 • ds. szkolenia kadr
 • ds. klubów
 • historii i tradycji
 • ds. regulaminów i odznak.

Prosimy o szybkie przysyłanie wstępnych zgłoszeń na zlot, z podaniem imienia, nazwiska, adresu z kodem, ew. nr telefonu. Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy potwierdzenie oraz zniżkę PKP na przejazd.

Z turystycznym pozdrowieniem
ORGANIZATORZY

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś