POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Władysław Krygowski patronem krakowskich przewodników


"...Można po drodze i w życiu gubić po kolei wszelkie złudzenia, lecz nie wolno zgubić dwóch wydaje się sprzecznych ze sobą racji -- zdrowego rozsądku, który prowadzi i marzenia, które uskrzydla.
Popatrz, czy ich nie zgubiłeś. Bez nich nie ma sensu chodzić w góry..."


85-lecie urodzin Władysława Krygowskiego.
Jubilat z grupą przewodników beskidzkich

Niedawno minęła trzecia rocznica śmierci jednego z czołowych nestorów polskiej turystyki górskiej, a Jego imię stale jest obecne w górskiej, a szczególnie w przewodnickiej społeczności.

Nauczyciel gór dla kilku pokoleń Polaków kojarzy się turystom już z nagrodą literacką swojego imienia (pierwszą z tego cyklu uhonorowano w 2001 roku Józefa Nykę), a w Bieszczadach można wędrować przez przełęcz Krygowskiego, pomiędzy Tarnicą a Szerokim Wierchem.

19 kwietnia 2001 roku Klub Przewodników Beskidzkich i terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK przyjął imię Władysława Krygowskiego. W ramach uroczystości z tym związanych na Jego grobie na Cmentarzu Rakowickim złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK miała miejsce okolicznościowa akademia.

Sala posiedzeń oddziału dosłownie "pękała w szwach". Kierownictwo oddziału (prezes -- Jerzy Kapłon i wiceprezes -- Wojciech Biedrzycki) witało szeroką reprezentację przewodników krakowskich oraz przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, redakcji "Wierchów", Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki i Zarządu Głównego PTTK.

O ciekawą oprawę muzyczną postarali się Andrzej Marchewka (odegranie "Hejnału z Wieży Mariackiej") oraz Jerzy Bożyk (cykl piosenek góralskich, związanych z Karpatami Wschodnimi). Wiesław Wójcik, kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK i redaktor naczelny "Wierchów" przypomniał twórcze i pracowite życie patrona, a piszący tę relację i Barbara Krawczyk współpracę z Władysławem Krygowskim, z równoczesnym cytowaniem fragmentów Jego książek.

Można było także obejrzeć małą wystawę fotograficzną przypominającą postać Pana Władysława -- Honorowego Członka Klubu Krakowskich Przewodników. Nie zapomniano jednocześnie o uczczeniu pamięci zmarłego minutą ciszy (modlitwę odmówił ks. Władysław Pilarczyk). Spontaniczną reakcją na odczytany przez Kazimierza Nowackiego wniosek do władz Krakowa o nadanie jednej z ulic imienia Władysława Krygowskiego stało się gremialne odśpiewanie przez zebranych hymnu państwowego.

Przewodnicy krakowscy zrealizowali tego dnia jedno z istotnych postanowień swojego ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

Obserwując stale żywą legendę Pana Władysława jestem dumny, że było mi dane przez około lat piętnaście współpracować z Nim na społeczno-górskiej niwie. Był i pozostanie wielkim autorytetem moralnym i najlepszym znawcą górskiej problematyki.

Za realizację całego przedsięwzięcia należą się wyrazy szczerego uznania prezesowi Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK -- Irminie Butkiewicz-Mazurkiewicz.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś