POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Rajd kolarski na ziemi lubuskiej


Przed 7 laty w maju 1994 r. sympatycy turystyki rowerowej zrzeszeni w sekcji kolarskiej "Turysta" Wojskowego Koła PTTK przy krośnieńskim Klubie Garnizonowym zorganizowali I Ogólnopolski Rajd Kolarski po ziemi lubuskiej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Bogusław Rusiewic, niestrudzony pasjonat turystyki rowerowej jako formy poznawczej i rekreacyjnej.

Impreza adresowana do kolarskiej braci z całej Polski cieszyła się powodzeniem, a w każdym z następnych rajdów rosła liczba turystów kolarzy, którzy poznawali urokliwe rejony ziemi lubuskiej. IV rajd przeprowadzony w 1998 r. w rejonie Łęknicy pozwolił jego uczestnikom poznać atrakcje turystyczno-kulturowe Łużyc Wschodnich.

Przez dwa lata z przyczyn organizacyjnych nie zorganizowano rajdu, a krośnieńscy turyści kolarze i sympatycy tej formy wędrowania uczestniczyli w imprezach organizowanych przez innych kolarzy w kraju: w Sulęcinie, Toruniu, Gliwicach, Nowej Soli -- utrzymując tym samym kontakty z "hobbystami" po fachu z różnych regionów kraju.

Wybrany w lutym br. Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK postanowił kontynuować przerwaną przed dwoma laty imprezę i przeprowadził w dniach 1-3 maja 2001 r. Ogólnopolski Rajd Kolarski po ziemi lubuskiej połączony z X Wojewódzkim Zlotem Turystów Kolarzy "Krosno Odrzańskie 2001".

Nad imprezą obchodzącą mały jubileusz V- i X-lecia patronat objęli: przewodniczący Euroregionu "Ny- sa-Szprewa-Bóbr" -- poseł na Sejm RP Czesław Fiedorowicz, starosta krośnieński -- Wiesław Kackiewicz i burmistrz Krosna Odrzańskiego -- Bolesław Borek. Wzięło w niej udział 47 turystów kolarzy reprezentujących kluby: "Bieliki" ze Świnoujścia, "Lubusza- nie '73" z Zielonej Góry, "Turkot" z Nowej Soli, "Przygoda" z Torunia, "Turysta" z Krosna Odrzańskiego oraz nie zrzeszeni kolarze turyści z Sulęcina, Gorzowa Wlkp., Legnicy i Poznania.

Trasa rajdu prowadziła nadodrzańskimi miejscowościami, na której przeprowadzono dwie z trzech regulaminowych konkurencji towarzyszących rajdowi -- rzuty ringiem do celów i tzw. jazdę żółwią. Trzecią konkurencję -- strzelanie z łuku -- przeprowadzono w rejonie WDW Łochowice.

Swoistą atrakcją był przyjazd do Drzonowa i obejrzenie przebogatych zbiorów tamtejszego Lubuskiego Muzeum Wojskowego, w tym unikatowych egzemplarzy sprzętu lotniczego i pancernego.

Zwycięzcami regulaminowych konkurencji zostali w rzucie ringiem: -- Zbigniew Wypych ze Świnoujścia przed Haliną Sendecką z Sulęcina i Mirosławem Hamerą z Zielonej Góry. Strzelanie z łuku -- Andrzej Sendecki przed Jarosławem Karpińskim i Zbigniewem Buraczyńskim, obaj z Nowej Soli. Jazda "żółwia" to pokonanie jak najwolniej odcinka dł. 10 m i szerokości 1 m. W tej konkurencji niemal ekwilibrystycznej sztuki dokonał Tomasz Sobski z Poznania, a kolejne miejsca zajęli krośnianie -- Michał Pośpiech i Paweł Strzemiński.

Wyżej wymienieni wyróżnieni zostali okolicznościowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy rajdu wyróżnili pamiątkowymi dyplomami Alinę i Wiesława Królów ze Świnoujścia -- uczestników wszystkich krośnieńskich rajdów, a także dyplomem "rajdowy debiut" -- Agatę Serafin, Romana Rychtera oraz Halinę i Andrzeja Sendeckich, wszyscy z Sulęcina, którzy pierwszy raz uczestniczyli w krośnieńskiej imprezie.

Przy tradycyjnym ognisku z pieczonymi kiełbaskami wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, dzielili się rajdowymi wspomnieniami, snuli wizję kolejnych rajdów nie tylko po ziemi lubuskiej.

Przygotowanie i przeprowadzenie rajdu to efekt bezinteresownego zaangażowania sympatyków turystyki rowerowej -- członków władz oddziału i koła "Turysta" oraz pomoc dowódcy 4 LDZ.

Rodzinne rowerowe wędrówki mają w krajach Europy Zachodniej wieloletnie tradycje, a krośnieńscy PTTK-owcy skutecznie realizują tę ideę. Turystyka rowerowa jest również promocją rejonu i miasta, które w 2005 r. będzie obchodziło swoje 1000 lat i należy do skromnego grona najstarszych miast w kraju.

Józef Cieślak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś