POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin II Rodzinnego Spływu Kajakowego WP "Szlakiem budowli obronnych" 20-29 VII 2001


Organizatorzy

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni.

Cele imprezy

 • popularyzowanie idei aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
 • zapoznanie uczestników z walorami turystycznymi i atrakcjami turystycznymi Żuław, ziemi gdańskiej i kociewskiej,
 • integracja turystów-kajakarzy,
 • obcowanie z przyrodą.

Miejsce

 • Gniew -- 20-21.07.2001 r. -- sale rycerskie w zamku, sale klasowe w szkole podstawowej,
 • Malbork -- 21-25.07.2001 r. -- pole namiotowe
 • Sobieszewo -- 25-29.07.2001 r. -- harcerskie pole namiotowe, ul. Falowa, za WDW "Bursztyn", tel. (058) 308-07-00.

Zakwaterowanie

 • miejsca w ww. salach i na polach namiotowych (własny sprzęt biwakowy: namioty, śpiwory, itp.).

Wyżywienie

 • organizatorzy zapewniają ciepły posiłek (obiad) po zakończeniu każdego etapu i dowiezieniu uczestników do bazy,
 • kantyna objazdowa -- według potrzeb.

Trasa spływu

 • rzeka WISŁA na odcinku: Gniew-Biała Góra -- 9,9 km,
 • rzeka NOGAT na odcinku: Biała Góra-Zalew Wiślany -- 62 km,
 • rzeka SZKARPAWA na odcinku: Zalew Wiślany-Wisła -- 25,4 km,
 • rzeka WISŁA (Przekop Wisły) na odcinku: Szkarpawa-Martwa Wisła -- 5,3 km,
 • rzeka MARTWA WISŁA na odcinku: Wisła-Twierdza Wisłoujście -- 29 km,
 • rzeka MOTŁAWA na odcinku: Martwa Wisła-KTK "Żabi Kruk"-Martwa Wisła -- 5 km,

Razem: 137 km.

Koszty uczestnictwa

 1. wpisowe -- 40 zł -- przodownicy turystyki kajakowej i instruktorzy PZK, dzieci i młodzież do lat 15; 50 zł -- członkowie PTTK i PZK; 60 zł -- pozostali uczestnicy,
 2. pobyt -- 250 zł (25 zł x 10 dni) -- wyżywienie, pole namiotowe, ubezpieczenie NW,
 3. sprzęt -- 90 zł -- miejsce w kajaku z wyposażeniem (wiosło, kamizelka ratunkowa) dostarcza organizator.

UWAGA!
1. Liczba kajaków ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Koszt pobytu płatny przy weryfikacji w dniu przybycia do bazy spływu.
3. Wpisowe i opłata za sprzęt płatne wraz z nadesłaniem karty zgłoszenia.

Inne świadczenia

 • przewóz osób i sprzętu na trasie spływu,
 • pamiątki okolicznościowe z imprezy: koszulka, znaczek, wklejki do książeczek TOK i PZK,
 • opieka przewodnicka i bilety wstępu do wybranych obiektów krajoznawczych,
 • opieka ratownicza,
 • doraźna pomoc medyczna,
 • ubezpieczenie NW,
 • możliwość potwierdzenia i weryfikacji punktów do odznak kajakowych PTTK i PZK,
 • przewóz uczestników z Sobieszewa do Gdańska po zakończeniu spływu,
 • przewóz bagaży i sprzętu biwakowego przy przebazowaniu,
 • obiady dwudaniowe,
 • pole biwakowe,
 • upominki za konkurencje dodatkowe,
 • inne, wynikające z programu imprezy.

Zgłoszenia

-- na kartach zgłoszenia pocztą lub faxem, na adres: Klub Garnizonowy Gdynia-Oksywie, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, 81-103 Gdynia 3, tel./fax. (058) 626-23-79 CA MON: 26-23-79.

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Robert JANKOWSKI tel. (058) 343 07 98; kom. 0 608 057 368 CA MON: 26 66 14
 2. Wacław JAKUBOWSKI tel. (058) 626 84 06; kom. 0 603 717 487 CA MON: 26 23 05
 3. Andrzej KLASA tel. (058) 556 1815; CA MON: 26 23 87
 4. Krzysztof CHYŁA tel. (058) 626 45 71; CA MON: 26 55 12
 5. Barbara KOBRYŃ tel. (058) 626 23 79; CA MON: 26 23 79.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś