POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

O finale VIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"


VIII Zlot Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 18-20 maja 2001 r. Organizatorami byli Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, redakcja "Poznaj swój kraj" i Oddział PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Program zlotu ułożony został tak, aby jego uczestnicy poznali to, co najciekawsze w Ostrowcu i jego okolicach. Dlatego na piątkowe popołudnie organizatorzy zaproponowali zwiedzanie Ostrowca i perłę tej ziemi -- Rezerwat Archeologiczny "Krzemionki" -- zespół kopalni krzemienia z okresu neolitu. Pomimo niezbyt dobrej pogody było również ognisko, w oryginalnej scenerii zrekonstruowanej prehistorycznej wioski.

Wieczorem największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudzała nie dyskoteka przygotowana przez organizatorów, ale prace konkursowe laureatów. Co też napisali inni? Jaką formę graficzną zastosowali? Czym wzbudzili zainteresowanie jury?

Drugi dzień zlotu miał bogaty i przez to napięty program. Gospodarze pod hasłem: "Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gór Świętokrzyskich" starali się przybliżyć i pokazać to, co godne uwagi, do czego warto wrócić, aby pokazać to innym. Zwiedzano Tarczek i Bodzentyn, jedne z najstarszych miejscowości regionu, ze wspaniałymi kościołami i unikalnymi tryptykami. "Zdobywano" Łysicę -- najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i Święty Krzyż -- pierwsze, jeszcze przed Jasną Górą miejsce pielgrzymowania Polaków. Przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego zapoznał wszystkich z historią i aktualną działalnością dotyczącą jednego z najstarszych parków w Polsce. W pięknej leśnej scenerii na polanie obok kapliczki na zboczu Łysicy wysłuchano kilku utworów kompozytorów polskich wykonanych przez uczniów szkoły muzycznej. Wrażenie niezapomniane. "Drogą Królewską", którą kiedyś przemierzał sam król Władysław Jagiełło, młodzież z opiekunami zeszła ze Św. Krzyża do Nowej Słupi, gdzie kustosz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego objaśniła, jak to już w starożytności na tych terenach wydobywano rudę żelaza i uzyskiwano z niej żelazo w ówczesnych "piecach hutniczych" -- dymarkach.

Oprócz dobrych humorów dopisywała również pogoda, dlatego w drodze powrotnej do Ostrowca można było podziwiać w pełnej majowej krasie wspaniałe panoramy na Pasmo Jeleniowskie, Łysogórskie, Wyżynę Sandomierską i dolinę rzeki Kamiennej.

Nadszedł wreszcie trzeci -- najważniejszy dzień dla młodych laureatów i ich opiekunów. W pięknej scenerii parku przed Muzeum Historyczno-Archeologicznym odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nagrody wręczali m.in. Jan Jastrzębski -- wiceminister edukacji narodowej, Ryszard Proksa -- doradca polityczny ministra edukacji narodowej, ks. Jerzy Pawlik -- Członek Honorowy PTTK, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Andrzej Gordon -- Sekretarz Generalny PTTK, przewodniczący sądu konkursowego, Witolda Kuperowa -- zastępca redaktora naczelnego "Poznaj swój kraj". Władze samorządowe reprezentowali: Maciej Kuszewski -- naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Wiesława Maj -- członek Zarządu Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na koniec kilka refleksji. Przeglądając nagromadzone prace konkursowe nasuwa się pewne spostrzeżenie. Laureaci reprezentują prawie wszystkie zakątki kraju, poprzez woj. zachodniopomorskie, Gdańsk, Hajnówkę, Kaszuby, Poznań, Mazowsze, Lubin, Biłgoraj, woj. świętokrzyskie, lubuskie, Złotoryję i Syców, Zieloną Górę i Nowy Sącz. To dobrze, że nauczyciele, wychowawcy, rodzice, wszędzie, bez względu na region, próbują zaszczepić wśród młodzieży miłość i szacunek do swojego "miejsca na ziemi", do historii, przyrody, tradycji i do ludzi. To napawa optymizmem.

Szkoda, że ani prezydent miasta Ostrowca, ani starosta ostrowiecki nie zaszczycili swoją obecnością tej uroczystości. To przecież darmowa promocja miasta i regionu.

Małgorzata Kryczka-Kotwica

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś