POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Witraże Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


W roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu, ale także roku 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zarząd Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego wystąpił z inicjatywą uczczenia tych rocznic ufundowaniem przez członków naszego Towarzystwa i jego jednostki organizacyjne -- koła, kluby i oddziały -- w jednym z warszawskich kościołów czterech kolorowych witraży, zawierających 32 odznaki organizacyjne, krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej PTTK.

Wybór padł na kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce. Wybór świątyni -- pozostającej w budowie -- z życzliwością przyjął jej proboszcz, ks. kanonik Jan Huryn, wielki popularyzator turystyki i krajoznawstwa. Nie bez znaczenia był również fakt, iż kościół znajduje się w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, której szlaki turystyczne przemierzają liczne rzesze naszych turystów i krajoznawców. Od kościoła zaś wiedzie do puszczy oznakowany, 12-kilometrowy szlak turystyczny.


Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
na warszawskiej Chomiczówce

Witraże w kaplicy Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych

Wystosowany przez Oddział Stołeczny PTTK apel, skierowany do wszystkich członków polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego jednostek organizacyjnych o wsparcie finansowe inicjatywy oddziału, spotkał się z niezwykle szerokim odzewem. Zgromadzone w krótkim okresie czasu niezbędne środki pozwoliły przystąpić do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

Wszystkim ofiarodawcom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Stołeczny PTTK składa serdeczne, gorące podziękowania.

Cztery kolorowe witraże, znajdujące się w kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, wypełniają 32 odznaki organizacyjne, krajoznawcze oraz turystyki kwalifikowanej naszego Towarzystwa. Witraże uzupełniają odznaki i emblematy o tematyce patriotyczno-religijnej.

W kaplicy znajduje się obraz przedstawiający Jana Pawła II na tle Morskiego Oka i Jego ukochanych Tatr. Jest powszechnie znane zamiłowanie Ojca Świętego do wędrówek pieszych górskich i nizinnych, spływów kajakowych i turystyki narciarskiej. Do niedawna jeszcze niektóre z nich czynnie uprawiał. Jest członkiem naszego Towarzystwa, wyróżnionym najwyższą godnością -- tytułem Honorowego Członka PTTK.

W kaplicy znajduje się również tablica upamiętniająca członków założycieli Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ściany kaplicy wypełnione zostaną w przyszłości tablicami poświęconymi wybitnym turystom i krajoznawcom tych Towarzystw.

W dniu 19 maja 2001 r. o godz. 11.30 kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych wypełnił się po brzegi. Przybyli z całej Polski turyści i krajoznawcy -- fundatorzy witraży, goście zaproszeni, parafianie. Stawiły się licznie poczty sztandarowe Towarzystwa. W mszy św., którą celebrował i wygłosił homilię ks. kardynał Józef Glemp, prymas Polski, w asyście ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza, przewodniczącego Rady Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania Episkopatu Polski oraz ks. prałata Jerzego Pawlika i miejscowych księży, uczestniczyli m.in.: prezes Towarzystwa Janusz Zdebski, wiceprezes Gustaw Konopacki, sekretarz generalny Andrzej Gordon, członkowie prezydium ZG PTTK: Franciszek Midura i Andrzej Wasilewski, prezesi Głównej Komisji Rewizyjnej Stanisław Dygasiewicz i Głównego Sądu Koleżeńskiego Anna Kirchner.

W trakcie mszy św. ksiądz prymas odsłonił i poświęcił witraże Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oprawę muzyczną mszy stanowił przepięknie śpiewający chór parafialny z Warki.

Po mszy św. prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Janusz Zdebski wręczył Medale 50-lecia PTTK ks. kardynałowi Józefowi Glempowi, ks. arcybiskupowi Edmundowi Piszczowi i ks. kanonikowi Janowi Hurynowi.

Przypomnijmy, że autorem witraży jest znany warszawski witrażysta Andrzej Sroka, zaś autorem obrazu Ojca Świętego wybitny malarz warszawski Krzysztof Wojtarowicz.

Jerzy Kononowicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś