POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853
PIECHUR

Wiosenna narada piechurów z Dolnego Śląska


W dniu 28 stycznia 2001 r. w Legnicy odbyła się tradycyjna Wiosenna Narada Piechurów Dolnego Śląska połączona z zakończeniem dolnośląskich imprez "6 x Dolny Śląsk" oraz "50 wycieczek na pięćdziesięciolecie PTTK".

Otwarcia narady dokonał szef zespołu Henryk Antkowiak. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłej 25 grudnia 2000 r. koleżanki Seweryny Walczak z Wrocławia.

Podsumowania imprezy "6 x Dolny Śląsk" dokonał jej komandor (już od trzynastu lat) Zdzisław Nowocień, który wręczył zdobywcom odznaki, a najbardziej aktywnym -- również pamiątki. Wstępnego podsumowania imprezy "50 wycieczek na pięćdziesięciolecie PTTK" dokonał Jerzy Niebrzydowski, który dotychczasowym zdobywcom wręczył odznaki oraz dodatkowo piękne dyplomiki. Miłym akcentem narady było wręczenie Honorowej Odznaki "Turysta Dolnego Śląska" Wiktorowi Gumprechtowi za wybitne zasługi dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w naszym regionie oraz Grzegorzowi Ziółkowskiemu odznaki "Turysta Dolnego Śląska" -- Za Wytrwałość (po zdobyciu dziesiątej normy). Andrzejowi Milaszkiewiczowi wręczono legitymację z rozszerzeniem uprawnień przodownickich. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Po przerwie, zgodnie z porządkiem obrad, odbyła się robocza część narady związana z wyborem składu zespołu na następną kadencję. Henryk Antkowiak przedstawił obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności zespołu. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniony został skład zespołu na następną kadencję:

Henryk Antkowiak (przewodniczący) z Legnicy, Jerzy Błaszczyk z Wrocławia, Józef Czernicki z Międzygórza, Marian Hawrysz z Lubina, Adam Horomański z Kamiennej Góry, Andrzej Kowalski z Legnicy, Stanisław Król z Kamiennej Góry, Antoni Litwin z Lubania, Jerzy Niebrzydowski z Wrocławia, Zdzisław Nowocień z Jawora, Julian Szymszon z Wrocławia (zastępca przewodniczącego). Natomiast Honorowym Przewodniczącym Zespołu jest Teofil Ligenza vel Ozimek z Jeleniej Góry. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wybranych Kolegów!

Podtrzymano, że w tym roku, w październiku, Dolnośląski Zlot Przodowników TP organizowany będzie przez Oddział w Międzygórzu -- ramowy program przedstawił Józef Czernicki. Podsumował on również XXI Indywidualny Rajd "Szlakiem zabytków architektury 2000" (organizowany przez Oddział PTTK w Międzygórzu) i  wręczył uczestnikom pamiątkowe znaczki i nagrody. Przekazana została również informacja o uroczystych obchodach pięćdziesięciolecia PTTK, które odbędą się w dniu 17 marca we Wrocławiu oraz informacja o przekazaniu zebranej w czasie ubiegłorocznego Zlotu Przodowników TP kwoty na witraże w kaplicy PTTK w Warszawie.

Narada poprzedzona była posiedzeniem Dolnośląskiego Zespołu Przodowników TP (w sobotę 27 stycznia) -- również w Legnicy. Głównym celem posiedzenia było dopracowanie przebiegu niedzielnej narady oraz omówienie i załatwienie innych spraw, jak: przeprowadzenie egzaminów przodownickich i na rozszerzenie uprawnień, nowelizacja regulaminu zespołu (w trakcie dyskusji ustalono, że przewodniczący zespołu delegowany jest na Regionalną Konferencję Porozumienia Oddziałów), przyjęcie znowelizowanego regulaminu odznaki "Turysta Dolnego Śląska", której nowy wzór stopnia brązowego, srebrnego i złotego po ostatecznym dopracowaniu musi być zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Ustalono także, że adresem Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej w ramach Porozumienia Prezesów Oddziałów Dolnego Śląska będzie Oddział Wrocławski PTTK. Poza tym omówiono projekty odznak "Miłośnik Dol nego Śląska", "Miłośnik Wrocławia" oraz inne sprawy bieżące. Przewiduje się kolejne spotkania robocze zespołu.

Wypada serdecznie podziękować działaczom Klubu Turystyki Pieszej "Sznurówa" z Oddziału Zakładowego PTTK Huty Miedzi "Legnica" -- gospodarzom i organizatorom, za sprawny przebieg Dolnośląskiej Narady Piechurów. Postarali się o godną oprawę, pamiątkową ozdobną plakietkę, foldery i mapy oraz poczęstunek dla obradujących. Zainteresowanym umożliwiono zwiedzanie miasta.

Duże brawa za duży wysiłek organizacyjny -- serdecznie dziękujemy!

Julian Szymszon

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś