POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Oddziału PTTK w Miechowie


I. Cel

 1. Poznanie historii i tradycji regionu.
 2. Rozpowszechnianie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu i propagowanie turystyki po ziemi miechowskiej.

II. Założenia organizacyjne

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia na wycieczkach indywidualnych i zespołowych, pieszych, kolarskich, autokarowych itp.
 2. Odznaka jest 3-stopniowa: brązowa, srebrna, złota. Zdobywać ją można w kolejności stopni na terenie ziemi miechowskiej.
 3. Zdobywanie polega na zwiedzeniu określonej dla danego stopnia liczby obiektów zabytkowych i współczesnych, miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, muzeów, lasów, rezerwatów przyrody itp.
 4. Odznakę przyznaje kapituła powołana przez zarząd Oddziału PTTK w Miechowie.

III. Warunki przyznawania odznaki

BRĄZOWA (można ją zdobywać w ciągu jednego roku):

 • uczestnictwo w jednej wielodniowej wycieczce, rajdzie pieszym lub rowerowym po ziemi miechowskiej po trasie wymienionej w regulaminie,
 • zwiedzenie Miechowa.

Wykonanie tych zadań musi być udokumentowane w książeczce turystycznej PTTK lub w dowolnie opracowanym dzienniku. Wymagane są opisy zwiedzanych miejsc i obiektów, przebieg trasy i potwierdzenia terenowe (pieczątki) lub potwierdzenie przodowników PTTK względnie instruktorów ZHP (dla harcerzy).

SREBRNA (można ją zdobywać w ciągu dwóch lat):

 • uczestnictwo w co najmniej dwóch wielodniowych wycieczkach lub rajdach po ziemi miechowskiej po zaproponowanych w regulaminie trasach, oraz
 • zwiedzenie przynajmniej pięciu miejsc wymienionych w załączonym wykazie.

Obowiązuje potwierdzenie jak na odznakę brązową.

ZŁOTA (można ją zdobywać w ciągu trzech lat):

 • uczestnictwo w co najmniej trzech wielodniowych wycieczkach lub rajdach po ziemi miechowskiej po trasach wymienionych w regulaminie oraz
 • zwiedzenie dalszych co najmniej dziesięciu miejsc wymienionych w załączonym wykazie,
 • przedłożenie kroniki, opisu, szkicu, zestawu zdjęć lub innej samodzielnej pracy dotyczącej ziemi miechowskiej,
 • zwiedzenie przynajmniej jednej miejscowości związanej z Tadeuszem Kościuszką (Wrocław, Kraków, Racławice, Szczekociny, Połaniec itp.)

Obowiązuje potwierdzenie jak na odznakę brązową.

UWAGA! KAPITUŁA ODZNAKI ma prawo nadawać ją honorowo osobom szczególnie do tego predystynowanym, zasłużonym w popularyzacji ziemi miechowskiej.

Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.


IV. Trasy wycieczek -- rajdów

 1. Miechów-Nasiechowice-Racławice
 2. Charsznica-Kępie-Tunel
 3. Miechów-Nasiechowice
 4. Miechów-Antolka-Tunel
 5. Biskupice-Kamińczyce-Miechów
 6. Miechów-Tunel
 7. Miechów-Charsznica-Kępie
 8. Racławice-Klonów
 9. Książ Wielki-Kozłów
 10. Tunel-Pstroszyce-Miechów

V. Wykaz miejscowości, obiektów, zabytków, rezerwatów

 1. Muzeum Regionalne PTTK w Miechowie
 2. Dworek "Zacisze" w Miechowie
 3. Kopiec Kościuszki w Racławicach
 4. Kępie
 5. Antolka
 6. Tunel
 7. Nasiechowice
 8. Charsznica
 9. Książ Wielki
 10. Klonów -- rezerwat "Dębie"
 11. Klonów -- rezerwat "Opalonki"
 12. Pogwizdów -- rezerwat "Biała Góra"
 13. Rezerwat "Kępie na Wyżynie Miechowskiej"
 14. Moczydło -- rezerwat "Kwiatówka"
 15. Książ Wielki -- Chrusty -- rezerwat "Lipny Dół"
 16. Dosłońce -- rezerwat "Wały"
 17. Jaksice -- rezerwat "Złota Góra"
 18. Siedliska -- kościółek drewniany
 19. Pojałowice -- pomniki przyrody i kaplica późnobarokowa
 20. Mianocice -- dwór klasycystyczny
 21. Książ Wielki -- kościół, dzwonnica, grodzisko itp.
 22. Dziemięrzyce -- dworek murowany, neoklasycystyczny
 23. Sławice -- kościół parafialny neogotycki z połowy XIX w.
 24. Nasiechowice -- cmentarz i gotycki kościół parafialny z XIII w.
 25. Książ Mały -- kościół parafialny z XIV-XV w.
 26. Antolka -- karczma

Zarząd Oddziału PTTK
ul. Racławicka 26
32-200 Miechów
tel. (041) 38-327-08

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś