POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853
PIECHUR

Młodzież na chełmskich szlakach


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie zorganizował w kwietniu 2001 r. dwie imprezy turystyki pieszej dla młodzieży szkolnej.

W dniu 21.04.2001 r. odbył się II Rajd Partyzantów "UCHANIE 2001". Młodzież ze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych ze szkół z Brzeźna, Dorohuska, Dubienki, Wólki Okopskiej i Uchań spotkała się na starcie rajdu, przy kościele parafialnym w Wojsławicach. Po oficjalnym otwarciu rajdu przez prezesa Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Witolda Klizę, zwiedzono najciekawsze zabytki Wojsławic: kościół parafialny, cerkiew grekokatolicką, synagogę, pomnik Kościuszki oraz kapliczki znajdujące się u wylotu czterech podmiejskich ulic, które stanowią swoistą osobliwość Wojsławic. Zwiedzono również zamczysko. Następnie uczestnicy rajdu udali się na trasę. Poprowadził ich zasłużony Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej Stanisław Stecko. Trasa rajdu przebiegała przez Rozięcin do Uchań niebieskim szlakiem turystycznym. W Uchaniach zwiedzono kościół parafialny i udano się na miejsce starego grodziska, gdzie odbyły się przy ognisku różne konkursy dla młodych uczestników. Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy o regionie zdobyła Ilona Hipsz z Brzeźna, w konkursie o ochronie przyrody -- Marta Stelmaszuk, o regulaminach odznak turystycznych -- Piotr Szalewicz, o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej -- Gabriel Skrok. Natomiast w konkursie piosenki turystycznej zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej z Brzeźna.

Tydzień później, 28.04 2001 r., odbył się I Rajd Unii Horodelskiej "HORODŁO 2001". Tym razem przybyła młodzież szkolna z Brzeźna, Dorohuska, Dubienki, Chełma i Horodła. Przed wymarszem na trasę rajdu uczestnicy obejrzeli wystawę archeologiczną i malarską przygotowaną przez braci Janusza i Andrzeja Gosiewskich z Hrebennego oraz wystawę rzeźby wykonanej przez skazanych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Następnie Stanisława Jeżyna zaprezentowała swoją ludową twórczość pisarską, a Wiera Kucharska przedstawiła uczestnikom rajdu historię Horodła. Pod kierownictwem Stanisława Stecko turyści udali się na trasę. Zwiedzono kopiec unii horodelskiej, kościół parafialny i pomocniczy (dawna cerkiew) pw. św. Jacka, tzw. Wały Jagiellońskie w Wieniawce oraz kościół polskokatolicki. Przy ognisku zorganizowanym na grodzisku podobnie jak przed tygodniem przeprowadzono konkursy. Tym razem pierwsze miejsca zdobyli: w konkursie wiedzy o regionie -- Michał Czyżewski z Wólki Okopskiej, o ochronie przyrody -- Katarzyna Kotluk, o regulaminach odznak turystycznych -- Jarosław Graf z Horodła, w konkursie udzielania pierwszej pomocy medycznej -- Michał Kuczyński z Horodła. W konkursie piosenki turystycznej tym razem najlepiej zaprezentowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie.

Organizatorzy rajdu serdecznie dziękują gospodarzom: dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle, Józefowi Krzywińskiemu oraz Joannie Stefaniak za bardzo dobre przygotowanie techniczne i organizacyjne rajdu. Dziękują także pisarkom ludowym Wierze Kucharskiej i Stanisławie Jeżynie za prezentacje swoich dzieł i wygłoszone prelekcje, a braciom Gosiewskim za prezentację swojej działalności społecznej.

Następna impreza turystyczna organizowana przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie odbędzie się 5 maja 2001 r. Będzie to II Rajd Nadbużański.

Zofia Nycz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś