POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

VI Wojskowy Przegląd Filmu i Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Film-Foto-Tur 2001"


Regulamin i karta zgłoszenia - format .doc - 59KB

Organizatorzy

 • Departament Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Komisja Zarządu Głównego PTTK do współpracy z Wojskiem Polskim.

Wyciąg z regulaminu:

 1. W Przeglądzie "Film-Foto-Tur 2001" mogą uczestniczyć fotograficy i filmowcy amatorzy .
 2. Przegląd przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  a) ogólnej, b) tematycznej. W kategorii tematycznej pod hasłem: "Na rozstajach dróg..." organizatorzy proponują podjęcie tematu przydrożnych kapliczek i świątków.
 3. Zgłoszenie prac do udziału w przeglądzie następuje na "Karcie zgłoszenia pracy" w terminie do 30 września 2001 r.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w przeglądzie do 5 prac stanowiących zdjęcia pojedyncze lub do 2 zestawów fotograficznych. Ogranicza się liczbę fotogramów wchodzących w skład zestawu do 5 zdjęć. Fotogramy nadesłane na przegląd powinny posiadać określony format: nie mniejszy niż 24 x 30, nie większy niż 50 x 60 cm. Każde zdjęcie zgłoszone do przeglądu musi mieć dodatkowo załączoną odbitkę (tzw. wglądówkę) o formacie 10 x 15 cm.
 5. Do udziału w przeglądzie w kategorii filmu przyjmowane będą wyłącznie realizacje filmowe wykonane w technice wideo, w systemie VHS, w zapisie PAL/SECAM, na taśmach nowych, wysokiej jakości. Ogranicza się czas trwania jednej realizacji filmowej do 15 minut.
 6. Publiczne ogłoszenie werdyktu jury przeglądu oraz wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z wystawą prac nastąpi w terminie określonym przez organizatorów, nie później niż w grudniu 2001 r.
 7. Szczegółowe informacje, Regulamin Przeglądu oraz "Karty zgłoszenia pracy" można uzyskać w biurze organizacyjnym.

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO
Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław
tel./fax: (071) 365 37 39
VI Wojskowy Przegląd Filmu i Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Film-Foto-Tur 2001".

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś