POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

X Forum Publicystów Krajoznawczych 28-30 IX 2001 Poznań-Konin


Regulamin i karta zgłoszenia - format .doc - 27KB

X Forum Publicystów Krajoznawczych zaprasza do udziału autorów publikacji krajoznawczych i turystycznych, krajoznawców oraz przedstawicieli oficyn wydawniczych.

Temat

Krajobraz przemysłowy -- turystyczna atrakcja regionu.

Cele

  • Ocena walorów turystyczno-krajoznawczych obszarów przemysłowych na przykładzie okolic Konina
  • Promocja turystyczno-krajoznawczych walorów wschodniej Wielkopolski
  • Wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu twórczego publicystów krajoznawczych.
  • W czasie trwania imprezy odbędzie się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych.

Program

28 września 2001 r.: -- wycieczka programowa do Kopalni Soli w Kłodawie i Sanktuarium Maryjnego w Starym Licheniu; zebranie plenarne Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych.

29 września 2001 r.: -- obrady plenarne Forum, zwiedzanie elekrowni, wycieczka programowa: Konin - Turek - Jeziorsko - Chełmno nad Nerem - Konin.

30 września 2001 r.: -- zakończenie Forum, wycieczka programowa: zwiedzanie m.in. kopalni węgla brunatnego, Kazimierza Biskupskiego i Lądu.

Zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia (na stronie: http://www.pttk.pl) należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego w terminie do 5 września 2001 r., z równoczesną wpłatą wpisowego w wysokości:

-- 120 zł członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz członkowie PTTK mający uprawnienia programowe Towarzystwa (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy),

-- 150 zł pozostałe osoby.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: noclegi, wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę, przejazdy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; materiały programowe.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Dokumentem uprawniającym do udziału w forum jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które zostanie przesłane zakwalifikowanym uczestnikom do 20 września 2001 r.

Adres Komitetu Organizacyjnego Forum

Oddział Poznański PTTK
Stary Rynek 89/90
61-773 Poznań
(z dopiskiem: FORUM)

Wpisowe prosimy przekazać na konto

Oddział Międzyuczelniany PTTK
PKO BP I Oddział Poznań
Nr 10204027-8615-270-1

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś