POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Jubileusz 45-lecia Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach 5-7 X 2001


Świętokrzyski Oddział PTTK zaprasza na Jubileusz 45-lecia Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach 5-7 października 2001 r.

W programie m.in.

 • wykład Kazimiery Zapałowej nt. Ziemia świętokrzyska w twórczości Stefana Żeromskiego
 • wykład Lidii Putowej nt. Związki Henryka Sienkiewicza z Kielecczyzną
 • wycieczka autokarowa: Ameliówka, Kielce -- Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Piekoszów -- sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Podzamcze Piekoszowskie, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Oblęgorek, Chełmce, Kielce, Ameliówka
 • wycieczki piesze:
  • -- dojazd autokarem do Bodzentyna -- dalej szlakiem niebieskim do Św. Katarzyny. Św. Katarzyna, Grzbiet Krajeński, Radostowa -- szlak czerwony. Radostowa, Ciekoty, Ameliówka -- szlak niebieski,
  • -- dojazd autokarem do Św. Katarzyny. Św. Katarzyna, Łysica -- szlak czerwony. Zejście do Św. Katarzyny, dalej szlak niebieski -- Ciekoty, Ameliówka,
  • -- Ameliówka, Radostowa, Św. Katarzyna -- szlak czerwony.
  • Św. Katarzyna, Ciekoty, Ameliówka -- szlak niebieski,
  • -- Ameliówka -- szlak czerwony -- Pasmo Masłowskie, Dąbrówka, Klonówka (Diabelski Kamień), powrót do Ameliówki,
 • bal przewodnicki z niespodziankami.

Informacje dodatkowe:

Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym "Ameliówka" k/Kielc. Dojazd autobusem MZK nr 10 i 38 z przystanku obok kina "Romantica". Możliwość dodatkowego noclegu 4-5 października 2001 r. (cena: 30 zł). W zgłoszeniu należy podać przybliżoną godzinę przyjazdu oraz czy uczestnik będzie korzystał z obiadu w dniu 7 października 2001 r.

Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane są do 30 sierpnia 2001 r.

PTTK Oddział Świętokrzyski, ul. Warszawska 20 c, 25-312 KIELCE, Konto nr 10501416-0500000922 Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach

Czekamy i witamy z serdecznością
PRZEWODNICY ŚWIĘTOKRZYSCY

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś