POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Sezon turystyczny na ziemi lubuskiej rozpoczęty


28 kwietnia po raz 16. w rejonie jeziora Gibiel-Morsko spotkali się sympatycy imprez na orientację, by rywalizować o prymat najlepszego zespołu w grupach: młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz seniorów -- reprezentacji jednostek wojskowych.

Tegoroczne turystyczne XVI Drużynowe Wiosenne Zawody na Orientację "INO 2001" obejmowały pięć konkurencji: marsz na orientację na trasach od 2,6 do 4,8 km oraz rozwiązywanie zagadek i quizów z zakresu znajomości znaków topograficznych, wiedzy o ziemi lubuskiej, ochrony środowiska naturalnego i obiektów turystycznych regionu. Startowało 18 3-osobowych zespołów, a o zwycięstwie decydowała suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zawodów zostali:

  • w grupie szkoły podstawowe i gimnazja -- reprezentacja Gimnazjum z Wężysk w składzie: Miłosz Korona, Piotr Dębski, Katarzyna Grubizna przed zespołem Szkoły Podstawowej z Osiecznicy w składzie: Paulina Filipowska, Julita Przybylska, Arkadiusz Gudaniec oraz drużyną Szkoły Podstawowej nr 2 z Krosna Odrzańskiego w składzie: Łukasz Krawczyk, Piotr Łabuć i Emil Wojciechowski;
  • w grupie szkół ponadpodstawowych rywalizowało o zwycięstwo sześć drużyn reprezentujących Krośnieński Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zwyciężyła drużyna w składzie: Marcin Kobiela, Adam Przybysz i Zbigniew Szymański, przed drużynami dziewczęcymi w składzie: Ewa Pożoga, Ewelina Szczecińska i Weronika Zygmuntowska oraz Iwona Nadzieja, Ewelina Bratkowska i Kinga Hrenczewska;
  • w grupie seniorów na trasie o długości 4,8 km zwyciężyła reprezentacja Wojskowego Koła PTTK "Szarotka" w składzie: Grzegorz Czatrowski, Izabela Michniewicz i Marta Kowalewska przed reprezentacją 9 RWT w składzie: Roman Reschke, Dariusz Polański i Sylwester Jabłoński oraz drużyną Wojskowego Koła PTTK "Piechur" w składzie: Piotr Mulawka, Artur Mielczarek i Roman Wojciechowski.

Wyżej wymienieni wyróżnieni zostali okolicznościowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez starostę powiatu krośnieńskiego, burmistrza miasta, komendanta LOSG i państwa Baranowskich, które wręczyli kierownik Klubu Garnizonowego Jerzy Gaudyn i prezes zarządu Wojskowego Oddziału PTTK Krzysztof Wronka z Krosna Odrzańskiego.

Uczestnicy imprezy otrzymali okolicznościowe plakietki, a po turystycznym posiłku wzięli udział w bloku imprez zręcznościowo-rekreacyjnych.

Sprawne przygotowanie i przeprowadzenie zawodów było możliwe dzięki społecznemu zaangażowaniu członków wojskowych kół PTTK "Szarotka" i "Turysta", Eugeniuszowi Walczakowi, Joachimowi Cierpiszowi, Alicji Gaudyn, Kazimierze Cieślak, Annie Gzik i Edycie Lichtańskiej.

Szkoda, że z tej wychowawczo-rekreacyjnej formy nie skorzystali reprezentanci krośnieńskich szkół podstawowych nr 1 i 2, gimnazjum i harcerze. Czyżby wieloletnie tradycje, gdzie na starcie i trasach dominowali reprezentanci szkół im. I. Łukasiewicza i M. Curie-Skłodowskiej przeszły już do historii? Pytanie to stawiają organizatorzy zawodów osobom i instytucjom odpowiedzialnym za krośnieńskie placówki oświatowe. Program zawodów zawarty w regulaminie był formą nie tylko rywalizacji, ale i pogłębienia wiedzy krajoznawczo-przyrodniczo-ekologicznej.

Józef Cieślak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś