POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Chodźcie z nami


Oddział PTTK w Piotrkowie Trybunalskim jest inicjatorem licznych rajdów i imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Dorocznie organizowane przedsięwzięcia cieszą się sympatią i zainteresowaniem młodych i najmłodszych członków Towarzystwa.

W styczniu 2001 r. piotrkowskie dzieci i młodzież wzięli udział w zimowej zabawie turystycznej. "Konfraternia Tytułowanych Włóczykijów pod wezwaniem PTTK z kierunkami świata w herbie anonsuje krotochwilę na śniegu pod poetyckim zawołaniem <>. By krotochwila się spełniła, każdy, kto okryć zamierza się trenem śniegowego puchu, zabrać z sobą ma: marchewek sztuk 3-5, liści kapuścianych sztuk 5-8, garście dwie ziarna owsianego oraz inne smakołyki (dla urządzenia choinki leśnej gadzinie)" -- na takie zaproszenie przybyło 360 włóczykijów, którzy po urządzeniu choinki dla mieszkańców lasu, zostali przyjęci przez leśników przy ogniskach pieczonymi kiełbaskami i gawędami.

Ferie zimowe przebiegały pod hasłem "Sportowo -- Kulturalnie -- Bezpiecznie -- Zdrowo, czyli Zimowe Marsze na Orientację". W trakcie trzech dni ponad 100 osób w trudnych warunkach zimowych z mapą i kompasem w ręku, odnajdywało punkty kontrolne, docierało do mety, gdzie czekała gorąca herbata i pączki. Najlepsze patrole uczestniczące w zimowych marszach w nagrodę zdobyły kompasy i wydawnictwa turystyczne.

Marcowy Rajd "Gorącego Czaju Łyk", mający trzydziestoletnią tradycję, to spacer z przewodnikiem PTTK po obrzeżach miasta, możliwość spojrzenia na jego panoramę z innej perspektywy. Na łyk "Gorącego Czaju" i delicje, rezygnując z telewizorów i komputerów, wybrało się 330 młodych ludzi.

Od lat wiosenny Rajd "Topienie Marzanny" jest sposobem na atrakcyjne wypełnienie dnia wagarowicza. Konkurs na kukłę Marzanny, która nie może być wykonana z tworzyw sztucznych, szmat (wskazana słoma, papier, bibuła i fantazja) cieszy się olbrzymim powodzeniem. Najmniejsza Marzanna z całym ceremoniałem wędruje do rzeki i do morza, pozostałe zostają spalone. Na zakończenie 200 osób degustuje gorące kiełbaski. Drużyny, które przygotowały najciekawsze Marzanny otrzymują nagrody w postaci słodyczy.

Rajd "Wiosna Żaków" już od ponad 20 lat jest organizowany dorocznie w kwietniu. Uczestnicy spotykają się w podmiejskich lasach i wykonują prace porządkowe. To tradycja starsza od akcji "Sprzątanie Świata".

Wykonane prace, wizyta w rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym to spełnione wymagania, aby zdobyć odznakę "Turysta Przyrodnik". Zakończenie rajdu to wyłonienie zwycięzców w konkursie na strój żaka z czasów jagiellońskich. Dzieci przygotowują stroje, atrybuty żaków. U boku wisi kałamarz, pióro gęsie, drewniana łyżka i kubek na strawę. Sędziowie i widzowie to pozostali uczestnicy, których w tym roku było 380.

Zwycięzcy otrzymują sprzęt sportowy i książki, natomiast wszyscy uczestnicy plakietki, dyplomy i słodycze ufundowane przez leśników za wykonaną pracę.

Majowe imprezy: Rajd z Bajkami i Rajd Architektury są kierowane do najmłodszych turystów. Małe dzieci przygotowują postacie z bajek, a w nagrodę otrzymują książeczkę -- bajeczkę. Starsze dzieci czeka trudniejsze zadanie. Zestaw fotografii przedstawiających fragmenty architektury różnych obiektów w mieście, to program kilkugodzinnej wędrówki. Obiekty trzeba odnaleźć i opisać. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody książkowe.

Na imprezach czynne są referaty weryfikujące odznaki turystyki pieszej, imprez na orientację, turysta przewodnik, odznak krajoznawczych.

O rajdach i zlotach organizowanych po wakacjach opowiem po zakończeniu letnich wędrówek, na które zapraszam w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki.

Mirosław Ratajski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś