POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

KOMUNIKAT


W związku z upływem we wrześniu 2001 r. XIV kadencji władz PTTK, Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK postanowiła zwołać w dniach 27-28 października 2001 r. w Toruniu podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Krajową Naradę Aktywu Kajakowego PTTK, dla podsumowania działalności komisji w mijającej kadencji, dokonania wyboru komisji w nowym składzie oraz wytyczenia głównych kierunków jej działania na lata 2002-2005.

Zgodnie z regulaminem KNAK oraz przyjętym kluczem wyborczym 1 delegat z każdego ogniwa kajakowego PTTK (tj. sekcji kajakowej PTTK; koła-klubu kajakowego PTTK; regionalnej komisji kajakowej PTTK) prosimy wszystkie ogniwa PTTK o wybranie (zgodnie z podanym kluczem) delegatów na KNAK i przysłanie zgłoszeń delegata do Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2001 r.

Po sporządzeniu przez KTKaj. listy delegatów, zostaną wysłane pisemne potwierdzenia i pakiet informacji do zainteresowanych osób.

Mandaty będą wydawane delegatom w dniu narady.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś