POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Zapis drogi...


Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Kraków 1999, ss. 422.
Wydawca: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków 

Jest to książka niezwykła. Została napisana z okazji 50-lecia kapłaństwa Papieża Jana Pawła II przez grupę dojrzałych dzisiaj osób, które papież otaczał opieką duszpasterską od pierwszych lat swojej kapłańskiej posługi. Karol Wojtyła był dla nich towarzyszem w wędrówkach po urzekających pięknem szczytach górskich, jeziorach, szlakach kajakowych, pomagał rozwiązywać problemy, z którymi borykali się w swoim dorosłym życiu. Przyjaźń tej grupy osób trwa już ponad 50 lat i dotyczy kolejnych pokoleń. Ks. prof. Stanisław Nagy we wstępie do książki pisze, że jest ona pisana życiem. Zawarte w niej wspomnienia czyta się jednym tchem. Papież turysta to postać mało znana — trzeba tę książkę przeczytać i włączyć do swojej domowej biblioteki. 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.