POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK im. gen. J. Bema przy Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie organizuje w sezonie zimowym 2002 r.

OBOZY MŁODZIEŻOWE w Zakopanem-Kościelisku


Terminy turnusów

I 20-26.01.2002

II 27.01-02.02.2002

III 3-9.02.2002

IV 10-16.02.2002

V 17-23.02.2002

Liczba uczestników w turnusie — 40 osób Wiek uczestników 12-18 lat

Warunki socjalne

- zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Kościelisko”

- wyżywienie całodzienme w stołówce WDW

- całodobowa opieka lekarska i wychowawcza

- ubezpieczenie

Koszt: 500 zł od osoby

W programie

- doskonalenie jazdy na nartach pod okiem instruktora

- wycieczki krajoznawcze piesze z przewodnikiem w rejonie Zakopanego

- wyjścia: Tatrzański Park Narodowy, muzea, basen

- wycieczka autokarowa w Pieniny lub na Podhale

- upominki i nagrody w konkursach i zawodach sportowo-rekreacyjnych

Szczegółowych informacji udziela

Oddział Wojskowy PTTK 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza l

tel./fax CA MON 134 4 75,134 146

tel./fax cyw. (O prefiks 12) 613 44 75, 613 41 46

Konto Wojskowego Oddziału PTTK:

BPH IV O/Kraków — 10601389 — 320000472422

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.