POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

REGULAMIN
XLVII Ogólnopolskiego Międzynarodowego
Rajdu Narciarskiego „KARKONOSZE 2002”


Organizator

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Adres korespondencyjny:

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2002”, PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra, ul. l Maja 86

Tel. (0 prefiks 75) 752 58 51, fax 752 36 27

Konto: 611090 19260000000514000193

Bank Zachodni Oddział Jelenia Góra

Cel rajdu

- promocja Karkonoszy

- zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON, NOM

- aktywny wypoczynek w zimowej scenerii Karkonoszy

- podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja

Rajd odbędzie się w dniach 9-16 marca 2002 r. w polskich i czeskich Karkonoszach. Oficjalne zakończenie rajdu nastąpi w dniu 16 marca 2002 r. w schronisku PTTK „Odrodzenie”.

Uczestnictwo

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny składające się z 3-6 osób zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy oraznarciarze indywidualni. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w stopniu co najmniej średnim. Osoby niepełnoletnie muszą wraz ze zgłoszeniem dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców.

Zgłoszenia do udziału w rajdzie na kartach zgłoszeń przyjmowane będą do 10 lutego 2002 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 lutego, otrzymają potwierdzenie o przyjęciu drużyn lub braku miejsc. Drużyny zgłoszone po 10 lutego są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Liczba uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Wpisowe w wysokości 50 zł od osób dorosłych oraz 40 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej — należy wpłacić na konto

6110901 9260000000514000193 Bank Zachodni O/Jelenia Góra do dnia 10.02.2002 r. z zaznaczeniem „Karkonosze 2002”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: odznakę rajdową, dyplom uczestnictwa, posiłek na zakończenie rajdu, zniżkę na dojazd do Jeleniej Góry i powrót do domu.

Na trasy nr I, III, V i VI wymagana jest zaliczka w wysokości

100 zł płatna do 10.02.2002 r., która zostanie potraktowana jako przedpłata za noclegi.

Noclegi, żywienie i przejazdy

Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu i żywienia w Czechach wynosi ok. 500 KC dziennie, jeden wyjazd wyciągiem kosztuje ok. 60 KC, natomiast w schroniskach polskich koszt noclegu i wyżywienia wynosi 50 zł za dzień.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za ubezpieczenie drużyny. Uczestnicy indywidualni ubezpieczają się sami od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne

l. Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy i zapotrzebowanie na zniżki PKP.

2. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie indywidualnych paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

3. Na trasach polsko-czeskich oprócz paszportów należy posiadać dewizy na opłatę noclegów, wyżywienia i wyciągów.

4. Schroniska polskie udzielają zniżki na noclegi na podstawie legitymacji i karty rabatowej PTTK

5. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób.

6. Na trasie I obowiązują narty turowe, na trasach II, III, IV narty zjazdowe, na trasach V,VI,VII narty śladowe.

Zasady bezpieczeństwa

Uczestnicy rajdu zobowiązani są w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:

l GOPR tel. alarmowy: 985 tel. stacji centralnej w Jeleniej Górze 75 247 34,

l Horska Służba (00420) 438493239, 438493230, 602448338

WYKAZ TRAS:

Trasa I 8-dniowa: prowadzący Grzegorz Banakiewicz i Jan Jabłoński

09.03.2002 r. — start o godz. 10.00 Karpacz — dolna stacja wyciągu krzesełkowego na Kopę.

09.03 Kopa-Śląski Dom-Lucni b.-Vyrovka

10.03 Vyrovka-Modry dul-Pec p. Śnieżką-Javor-Pec p. Śnieżką-Vyrovka

11.03 Vyrovka-Lucni b.-Śnieżka-Jelenka-Rużowy dul-Pec-Vyrovka

12.03 Vyrovka-Lucni hora-B. Bileho Labe-Kozi hrbety-Stoh-Vyrovka

13.03 Vyrovka-Lucni b.-Samotnia-Spalona Strażnica-Lucni b.-Vyrovka- Rozcesti-Liści h.-Cihlarska b.

14.03 Cihlarska b.-Cerna h. Jańskie Laźnie-Smrk-Cihlarska b.

15.03 Cihlarska b.-Leśni b.-Dvorska b.-Pianina-Spindleroy Młyn- Spindlerova b.-Petrova b.-Ptaci Kamen-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie” - Słonecznik-schr. „Strzecha Akademicka”--Złotówka-Karpacz.

 

Trasa II 6-dniowa: prowadzący Henryk Krotofil

Start — 11.03.2002 r. o godz. 11.00 dworzec PKS w Szklarskiej Porębie

11.03 Dworzec PKS w Szklarskiej Porębie-schr. „Pod Łabskim Szczytem” - Twarożnik-Vosecka bouda-schr. „Pod Łabskim Szczytem”

12.03 schr. „Pod Łabskim Szczytem” - Łabski Szczyt-Twarożnik-Szrenica-Hala Szrenicka-Śnieżynką do pośredniej stacji wyciągu-Wodospad Kamieńczyka-Hala Szrenicka-Szrenica-schr. „Pod Łabskim Szczytem”

13.03 schr. „Pod Łabskim Szczytem”-Wielki Szyszak-schr. „Odrodzenie”

14.03 schr. „Odrodzenie”-schr. „Strzecha Akademicka”-schr. „Samotnia”-Polana -Słonecznik-schr. „Odrodzenie”

15.03 schr. „Odrodzenie”-Petrova b.-Ptaci Kamen-Spindlerov Mlyn-Medviedin- bouda u Bileho Labe-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-Mały Szyszak-Lucni b.-Spalona Strażnica-schr. „Strzecha Akademicka”-Złotówka-Karpacz

 

Trasa III 4-dniowa: prowadzące: Kinga Jabłońska, Izabela Olejniczak

Start — wyjazd 13.03.2002 r. o godz. 8.50 autobusem PKS z przystanku autobusowego obok dworca PKP w Jeleniej Górze do Karpacza

13.03 Karpacz-Kopa-Lucni b.-Vyrovka-Liści h.-Cihlarska bouda

14.03 Cihlarska b.-Jańskie Laźnie-Pec p. Śnieżką-Cihlarska b.

15.03 Cihlarska b.-Dvorska b.-Pianina-Spindlerov Młyn-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-Słonecznik-schr. „Strzecha Akademicka”-Złotówka- Karpacz

 

Trasa IV 2-dniowa: prowadzący Mieczysław Bogdaszewski

Start — 15.03.2002 r. o godz. 10.00 w Karpaczu Biały Jar

15.03 Karpacz Biały Jar-torem saneczkowym do schr. „Strzecha Akademicka”-Słonecznik-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-Petrowa b.-Ptaci Kamen-Medvedin-schr. „Odrodzenie”-Przesieka

 

Trasa V 8-dniowa: prowadząca Wanda Oryszczak

Start — wyjazd 09.03.2002 r. o godz. 8.50 autobusem PKS z przystanku obok dworca PKP w Jeleniej Górze do Karpacza

9.03 Karpacz Biały Jar-schr. „Strzecha Akademicka”-Spalona Strażnica-Lucni b.-Vyrovka

10.03 Vyrovka-Rozcesti-Liści h.-Pec p. Śnieżką-Vyrovka

11.03 Vyrovka-Lucni b.-Spindlerowa b.-Lucni b.-Vyrovka

12.03 Vyrovka-Rozcesti-Jezerne domki-Prednia Pianina-Klinove boudy-Vyrovka

13.03 Vyrovka -Lucni b.-Śląski Dom-Śnieżka-Vyrovka-Liści h.-Cihlarska b.

14.03 Cihlarska b.-Luciny-Jańskie Laźnie-Cihlarska b.

15.03 Cihlarska b.-Dvorska b.-Planina-Spindlerov Mlyn-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-Mały Szyszak-Słonecznik-schr. „Strzecha Akademicka”-Karpacz-Jelenia Góra

 

Trasa VI 7-dniowa: prowadzący Andrzej Wiśniewski

Uwaga! Obowiązują narty wyłącznie okrawędziowane !

Start — 10.03.2002 r. o godz. 9.00 DW „Bożena” w Szklarskiej Porębie

10.03 DW „Bożena”-Schronisko „Pod Łabskim Szczytem”-źródła Łaby-Vrbatowa b.-schr. „Pod Łabskim Szczytem”

11.03 schr. „Pod Łabskim Szczytem”-Orle-Chatka Górzystów-schr. „Pod Łabskim Szczytem”

12.03 schr. „Pod Łabskim Szczytem”-Śnieżne Kotły-Petrowa b.-schr. „Odrodzenie”

13.03 schr. „Odrodzenie”-Mały Szyszak-Słonecznik-Śnieżka-Lucni bouda- Vyrovka

14.03 Vyrovka-Pec p. Śnieżką-Cerna h.-Jańskie Laźnie-Liści hora-Vyrovka

15.03 Vyrovka-Rozcesti-Planina-Spindlerov Młyn-bouda u Bileho Labe-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-schr. „Samotnia”-Karpacz

 

Trasa VII 3-dniowa: prowadzący Pavlo Pouker

Start — 14.03.2002 r. o godz. 12.00 Spindelrova Bouda

14.03 Spindlerowa bouda-schr. „Odrodzenie”-Słonecznik-Spalona Strażnica- Lucni bouda

15.03 Lucni bouda-Vyrovka-Liści hora-Pec p. Śnieżką-Vyrovka-schr. „Odrodzenie”

16.03 schr. „Odrodzenie”-Petrowa bouda-Martinowa bouda-Dvoracky-Rokitnice n. Izerą.

Komitet Organizacyjny

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.