POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Kalendarz narciarski

Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w sezonie zimowym 2001/2002


11-13 stycznia 2002

Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (na nartach śladowych). Miejsce: Złożeniec. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Andrzej Stróżecki, 42-200 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. (0 prefiks 32) 671 31 77

19-26 stycznia 2002

Kurs na stopień przodownika turystyki narciarskiej PTTK i unifikacja przodowników turystyki narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Informacje i zgłoszenia: Szkoła Narciarska „SKI-serpent”, Jerzy Karpiński, 30-103 Kraków, ul. Włóczków 11a m. 5, tel. (0 prefiks 12) 422 25 33

19-26 stycznia
26 stycznia — 2 lutego
2-9 lutego 2002

Kursy narciarskie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Bukowinie Tatrzańskiej. Informacje i zgłoszenia: Szkoła Narciarska „SKI-serpent”, Jerzy Karpiński, 30-103 Kraków, ul. Włóczków 11a m. 5, tel. (0 prefiks 12) 422 25 33

19-26 stycznia 2002

Kurs kwalifikacyjny na stopień pomocnika instruktora PZN — Laliki (Słowacja). Informacje i zgłoszenia: Harcerska Szkoła Narciarska „JANOSIK SKI”, Jan Ozaist, 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31, tel. służb. (0 prefiks 12) 422 13 86

26 stycznia — 3 lutego
2-10 lutego 2002

Obóz w Alpach (Włochy) — kurs na stopień demonstratora szkolnego PZN i kwalifikacyjny. Informacje i zgłoszenia: Harcerska Szkoła Narciarska „JANOSIK SKI”, Jan Ozaist, 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31, tel. służb. (0 prefiks 12) 422 13 86

26 stycznia — 2 lutego 2002

„Wędrówki Północy” — rajd na nartach śladowych po Suwalszczyźnie. Informacje i zgłoszenia: Oddział PTTK, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 37, tel. (0 prefiks 87) 56 65 961

3-12 lutego 2002

Obóz narciarski w Beskidzie Niskim. Miejsce: Jaśliska. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Andrzej Stróżecki, 42-200 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. (0 prefiks 32) 671 31 77

Druga dekada lutego 2002

Obóz wędrowny w Karpatach. Zgłoszenia i informacje: Piotr Szucki, 10-687 Olsztyn, ul. Leyka 6 m. 16, tel. dom. (0 prefiks 89) 541 56 56, e-mail: pietrosul@wp.pl

20-24 lutego 2002

Rajd „Sudety 2002” na nartach śladowych. Zgłoszenia: Klub Narciarski „Psie Pole”, 50-107 Wrocław, RynekRatusz 11/12

21-24 lutego 2002

XX Bieszczadzki Rajd Narciarski Ustrzyki Górne-Wołosate (Wetlina). Zgłoszenia: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 38-713 Lutowiska 2, tel./fax (0 prefiks 13) 461 01 66, Karina Osiecka

3 marca 2002

V Zawody Turystyczne „SKITOUR” — „Korona Bieszczadów” — Ustrzyki Górne. Zgłoszenia i informacje: Michał Chruściel, 35-505 Rzeszów, Al. Niepodległości 20, tel. dom. (0 prefiks 17) 862 72 76

4-10 marca 2002

„TELEMARKIEM PO BIESZCZADACH” Ustrzyki Górne - Wetlina - Cisna. Zgłoszenia i informacje: Michał Chruściel, 35-505 Rzeszów, Al. Niepodległości 20, tel. dom.: (0 prefiks 17) 862 72 76

9-16 marca 2002

XLVII Ogólnopolski Międzynarodowy Rajd Narciarski „Karkonosze 2002”. Zgłoszenia i informacje: Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88, tel. (0 prefiks 75) 72 58 51

14-17 marca 2002

II Spotkanie Narciarzy Śladowych na Turbaczu. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Andrzej Stróżecki, 42-200 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. (0 prefiks 32) 671 31 77

17-23 marca 2002

XLVII Tatrzański Rajd Narciarski na trasach polskich i słowackich. Informacje i zgłoszenia: Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, tel. (0 prefiks 12) 422 74 31; Jan Ozaist tel. dom. (0 prefiks 12) 637 79 05 i służb. 422 13 86; Wojciech Biedrzycki tel. dom. (0 prefiks 12) 637 17 60, e-mail: biedrzyc@poczta.onet.pl

20-27 kwietnia 2002

Powitanie wiosny w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Informacje i zgłoszenia: Aleksander Niźnikiewicz, 45-370 Opole, ul. Ozimska 71B m. 3, tel. dom. (0 prefiks 77) 454 96 06 i służb. 474 75 65, e-mail: alekskitour@poczta.onet.pl

27 kwietnia — 4 maja 2002

Obóz narciarstwa wysokogórskiego w Tatrach Słowackich. Informacje i zgłoszenia: Aleksander Niźnikiewicz, 45-370 Opole, ul. Ozimska 71B m. 3, tel. dom. (0 prefiks 77) 454 96 06 i służb. 474 75 65, e-mail: alekskitour@poczta.onet.pl

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.