POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Międzynarodowy Salon Turystyczny
„Tour Salon 2001”


W dniach 25-28 października 2001 r. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON 2001, w których pośród 600 firm z 47 krajów i regionów uczestniczyło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

 

Foto: Halina Drabik-ZieglerOrganizatorem stoiska PTTK na targach był Oddział „Poznański” PTTK w Poznaniu i Pion Organizacyjny Biura ZG PTTK przy współudziale Zarządu Majątkiem PTTK. W stoisku PTTK prezentowana była zróżnicowana i bogata w różne formy oferta oddziałów PTTK i spółek PTTK — gestorów bazy noclegowej Towarzystwa. Oferta dotyczyła głównie sezonu jesień—zima 2001/2002, ale zawierała także całoroczne propozycje spędzenia aktywnie czasu w różnych regionach kraju i za granicą. Wśród materiałów prezentowanych na targowej ladzie znalazły się także materiały promujące działalność organizacyjną i statutową Towarzystwa.

Prezentowane na stoisku oferty jednostek PTTK zawierały propozycje z zakresu turystyki aktywnej, wczasów krajowych i zagranicznych, zimowisk krajowych i za granicą, białych i zielonych szkół, wycieczek krajoznawczych, pobytów świątecznych i sylwestrowych, a ponadto spółki i oddziały PTTK prezentowały obiekty noclegowe oraz walory krajoznawcze swoich regionów. Na potrzeby targów przygotowany został prezentowany w stoisku „Katalog ofert jednostek PTTK Jesień—Zima 2001/2002”. Cieszył się on, podobnie jak pierwsza jego edycja, dotycząca ofert na sezon letni, a prezentowana na VI Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2001” w Warszawie, dużym powodzeniem. Na stoisku prezentowany był również Katalog „Bazy noclegowej PTTK 2002”, który ukazał się staraniem Zarządu Majątkiem PTTK oraz Wydawnictwa PTTK „Kraj”. Katalog ten był do nabycia po cenach promocyjnych.

Stoisko PTTK obsługiwane było przez pracowników Biura ZG PTTK, pracowników Zarządu Majątkiem PTTK oraz przedstawicieli oddziałów PTTK.

Na targach w Poznaniu swoją ofertę prezentowały oddziały, komisje i spółki PTTK.

Na stoisku przez trzy dni targów trwał „Konkurs na hasło reklamowe o tematyce turystycznej spod znaku PTTK”. Wśród wielu haseł, które zgłoszono do konkursu uznanie Jury otrzymały hasła: „Chcesz radosnym być człowiekiem, ruszaj w trasę z PTTK-kiem”; „Najwspanialsze twe marzenia z PTTK-kiem do spełnienia” oraz „Na wędrówkę po przygodę z PTTK-kiem ruszaj w drogę”. Zwycięzcy konkursu, Rafał Cieślik z Lublina oraz Izabela i Małgorzata Kuś z Wałbrzycha, pojadą z osobą towarzyszącą do wybranego przez siebie obiektu noclegowego Towarzystwa, na dowolny listopadowy weekend. Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Majątkiem PTTK.

Stoisko PTTK na „Tour Salon 2001”, cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności odwiedzili także: senator RP Włodzimierz Łęcki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Małgorzata Okońska-Zaremba, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki Małgorzata Mika-Bryska, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Gwidon Wójcik, wiceprezes TP S. A Czesław Jermanowski oraz dyrektorzy Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej z Zagranicy, dyrektorzy Polskiej Organizacji Turystycznej i przedstawiciele ZG PTTK. Goście stoiska pozytywnie wyrażali się o ofercie Towarzystwa, o działaniach podejmowanych przez PTTK na rzecz promocji działań jednostek PTTK oraz o działaniach na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Dowodem uznania działań Towarzystwa jest przyznany na targach w konkursie TTG Poland „Dla najlepszych w branży turystycznej” Dyplom dla PTTK za całokształt działalności w zakresie turystyki. Ponadto Wydawnictwo PTTK „Kraj” uhonorowane zostało Dyplomem Międzynarodowych Targów Poznańskich i ZG PTTK za zdobycie II miejsca w X Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej za „Katalog bazy noclegowej PTTK 2002” i w tym samym Przeglądzie Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Wielkopolskiego za serię wydawniczą „Polskie Góry”.

Imprezami towarzyszącymi Targom „Tour Salon 2001” były: INVEST-HOTEL — wystawa produktów i usług dla hotelarstwa i gastronomii, IV Międzynarodowy Przegląd Filmów Turystycznych i Turystyczno-Gospodarczych, X Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczo-Turystycznej, Polish Travel Mart — warsztaty dla branży turystycznej, Giełda Pracy w Turystyce, Festiwal Kuchni Regionalnych, Internetowe Centrum Targowe „Turystyka w Internecie”.

PTTK brało udział w trzech z tych imprez, tj. w X Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej, Polish Travel Mart i Giełdzie Pracy.

Elżbieta Moszczyńska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.