POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Dlaczego razem?

Współpraca gospodarcza oddziałów PTTK


W uchwale kierunkowej XV Walnego Zjazdu PTTK wśród zadań priorytetowych Towarzystwa znalazło się wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK, co potwierdza, że dotychczasowe kierunki prac Zespołu ds. działalności gospodarczej oddziałów PTTK przy ZG PTTK oraz Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK są trafne i sprzyjają integracji oddziałów PTTK w zakresie działalności gospodarczej. 

 

W ostatnim okresie dzięki staraniom wielu działaczy oraz zaangażowaniu pracowników Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

– zorganizować wyjazd szkoleniowo-promocyjny pt. „Obiekty PTTK Beskidu Sądeckiego, Pienin i Tatr”.

– wydać katalog ofert jednostek PTTK „Z PTTK w kraju i za granicę.

Jesień—Zima 2001/2001” (wcześniej wydano katalog obejmujący oferty na wiosnę—lato 2001).

– zaprezentować programy sprzedaży produktu turystycznego PTTK przy wykorzystaniu Internetu przygotowane przez dwie niezależne firmy (OMNIS Polska i Voyager).

W dniach 9-11 października 2001 r. z inicjatywy Zespołu ds. działalności gospodarczej oddziałów ZG PTTK, Spółka Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu przy współudziale Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach zorganizowała wyjazd szkoleniowo-promocyjny po obiektach PTTK Beskidu Sądeckiego, Pienin i Tatr. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele 23 oddziałów PTTK, wiceprezes ZG PTTK Edward Kudelski oraz pracownicy Biura ZG PTTK. Uczestnicy szkolenia odwiedzili 9 obiektów (DW PTTK w Rytrze, DW PTTK w Krynicy, schronisko na Jaworzynie Krynickiej, Prehybie, Hali Kondratowej, w Szczawnicy, Sromowcach Niżnych, Hotel Górski na Kalatówkach i DT PTTK w Zakopanem). W trakcie szkolenia omówiono sprawy dotyczące Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK, w tym potrzeby cyklicznego wydawania katalogu ofert jednostek PTTK. Przedstawiono program rezerwacji i sprzedaży produktu turystycznego „Voyager” dla biur obsługi ruchu turystycznego i obiektów noclegowych. Była to jedna z form sprzedaży za pośrednictwem Internetu zaprezentowana przedstawicielom oddziałów PTTK w ostatnim czasie. Pierwsza prezentacja programu sprzedaży za pośrednictwem Internetu odbyła się w ZG PTTK w Warszawie we wrześniu br., kiedy firma „OMNIS Polska” Sp. z o. o. prezentowała swój produkt.

Wyjazd szkoleniowo-promocyjny, jego przebieg oraz atmosferę na nim panującą w pierwszym rzędzie zawdzięczamy Jerzemu Kalarusowi, prezesowi Spółki z o. o. „Karpaty” w Nowym Sączu. Na całość imprezy miały również wpływ: zaangażowanie dzierżawców odwiedzanych obiektów, opieka nad uczestnikami imprezy sprawowana przez pracowników Oddziału Górnośląskiego, jak również postawa wszystkich uczestników w czasie wyjazdu, zwłaszcza aktywny udział w dyskusji oraz części szkoleniowej.

Obecny wyjazd promocyjny był trzecim kolejnym objazdem bazy PTTK, organizowanym dla działaczy gospodarczych oddziałów PTTK. Na wiosnę 2002 r. planowane jest odwiedzenie kolejnych obiektów PTTK, tym razem w innym regionie kraju.

Opisane powyżej przedsięwzięcia stanowią część prac związanych z wprowadzaniem w życie Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK (OSPPT PTTK) przez działaczy gospodarczych oddziałów PTTK i pracowników Biura ZG PTTK.

W powołanej w dniu 14 marca 2001 r. OSSPT PTTK jest już 27 oddziałów PTTK (13 oddziałów założycieli oraz 14 oddziałów, które przystąpiły do sieci po dniu podpisania umowy o jej powołaniu). Udziałem w sieci są również zainteresowane obiekty noclegowe PTTK oraz spółki PTTK.

OSSPT PTTK jest otwarta dla wszystkich oddziałów, które pragną się włączyć do wspólnego działania. Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do OSSPT jest uchwała zarządu oddziału, wyrażająca zgodę na przystąpienie do systemu i przyjęcie warunków rezerwacji, sprzedaży i rozliczeń produktu turystycznego oraz nadesłanie do ZG PTTK wypełnionej Karty Uczestnika.

Jednym z ważniejszych elementów wprowadzania OSSPT jest posiadanie przez oddziały własnego produktu turystycznego, dlatego ponownie zapraszamy wszystkich do współpracy przy opracowaniu kolejnego wydania katalogu produktu turystycznego PTTK. Zgodnie z przyjętym trybem wydania katalogu obejmującego oferty jednostek PTTK na okres wiosny—lata 2002, na oferty z oddziałów oczekujemy do 31 stycznia 2002 r.

Realizacja dalszych etapów wprowadzania OSSPT PTTK to znalezienie najlepszego programu umożliwiającego sprzedaż produktu turystycznego za pośrednictwem Internetu, a więc stworzenie własnej bazy danych w Internecie. Zadania te są trudne do realizacji i będą wymagały zaangażowania środków finansowych ZG PTTK, oddziałów i spółek PTTK.

Pomimo tych trudności warunkiem przetrwania produktu turystycznego spod znaku PTTK na rynku jest stała i konsekwentna integracja działań gospodarczych oddziałów PTTK, przy wykorzystaniu posiadanego atrybutu, jakim jest sieć BORT oddziałów PTTK na terenie całego kraju.

W obecnej rzeczywistości nie ma innej alternatywy jak współpraca, a więc na pewno razem. Oczekujemy na kolejne oddziały PTTK, deklarujące swoje przystąpienie do OSSPT PTTK.

Wojciech Koprowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.