POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Finał Euro Rando w Strasburgu


Wielomiesięczna wędrówka, którą odbywali turyści na 10 międzynarodowych szlakach pieszych Europy, znalazła swój finał. W dniach 27-30 września bieżącego roku tysiące turystów z 23 państw europejskich spotkało się w Strasburgu na zakończeniu największego rajdu, jakim było Euro Rando. W tych dniach Strasburg stał się europejską stolicą turystów piechurów. 

Budynek Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą i organizatorem Euro Rando był Europejski Związek Wędrownictwa — EWV w porozumieniu z Radą Europy. Uczestnikami zakończenia tej największej w dziejach Europy imprezy turystycznej była również młodzież z Polski wraz z przedstawicielami oddziałów PTTK — organizatorami przejścia odcinka karpackiego i sudeckiego trasy nr 7. Łącznie w wyjeździe wzięło udział 34 uczestników z 15 oddziałów PTTK (z Krosna, Jasła, Gorlic, Przeworska, Krynicy, Biłgoraja, Nowego Targu, Międzygórza, Stronia Śląskiego, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, Żyrardowa). Grupie turystów towarzyszył 13-osobowy Zespół Folklorystyczny „Hyrni” z Nowego Targu. Miejscem zakwaterowania było schronisko młodzieżowe w Baar 35 km od Strasburga. Grupa nasza uczestniczyła w wielu imprezach turystyczno-kulturalnych przygotowanych przez organizatorów. Oprócz zwiedzania Strasburga (katedra, muzea, Parlament Europejski, Rada Europy, Mała Francja) uczestnicy zwiedzili takie miejscowości turystyczne, jak Oberney, Colmar, Baar. Podziwiali urocze zamki i klasztory na zboczach Wogezów.

Wspaniałe przyjęcie wydane dla nas przez gospodarzy schroniska St. Martin w Baar, gdzie byliśmy zakwaterowani.

W dniu 28 września przedstawiciele dziesiątek grup muzycznych i folklorystycznych Europy zaprezentowali swoje krótkie programy artystyczne podczas wielkiego spektaklu kultur europejskich na terenach wystawienniczych w Wacken (Rhenus Hall). Celem tego widowiska było pokazanie jednoczącej się Europy, z uwzględnieniem zarazem odrębności kulturowej. Program był bardzo urozmaicony — od pełnego temperamentu występu grupy tancerzy z Martyniki po piękny występ czeskiego Zespołu Pieśni i Tańca i naszych „Hyrnych”. Prezentowali się także m.in. Grecy, Bułgarzy, Duńczycy, Włosi, Niemcy. Występy zakończono jednym wielkim tańcem radości, bez barier kulturowych i językowych. Warto było zobaczyć wspólny, ognisty taniec górali podhalańskich z tancerzami Martyniki.

Przed odsłonięciem tablicy Euro Rando.

Z okazji Euro Rando odbył się I Europejski Turystyczny Salon Wystawienniczy w miejscu PARC-EXPO. Mieliśmy na nim stoisko narodowe Polski, na którym, obok bogatych materiałów promocyjnych, prezentowaliśmy naszą kulturę, walory turystyczne i atrakcje turystyczne oraz słynny już także w Alzacji ser owczy „oscypek”. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Nawet oficjalna delegacja władz Strasburga i Europejskiego Związku Wędrownictwa zatrzymała się na dłużej przy naszej ekspozycji.

Zespół „Hyrni” z Nowego Targu na zaproszenie gospodarzy wziął udział w imprezie plenerowej w ekomuzeum w Ungersheim.

Uroczystość odsłonięcia tablicy.

Miłym akcentem było także spotkanie z prezesem schroniska St. Martin w Baar, który przygotował specjalnie dla polskiej grupy poczęstunek.

Finałem Euro Rando była wielka parada i przejście wszystkich uczestników zlotu ulicami Strasburga. Tysiące turystów z całej Europy przeszło ponad 6-kilometrową trasą, by spotkać się na ceremonii zamknięcia imprezy na stadionie Meinau. Barwny korowód ruszył w rytm fanfar. Dla uatrakcyjnienia przemarszu w wielu miejscach odbywały się liczne pokazy, m.in. muzyczne, akrobatyczne, skoki na bunge. Ekipa Polski stanowiła barwną, wyróżniającą się grupę (jednakowe kurtki, koszulki, czapki), której towarzyszyła góralska muzyka, śpiewy i tańce.

Równolegle ze Zlotem Turystów w Strasburgu odbywała się 32 Konferencja Europejskiego Związku Wędrownictwa-EWV. PTTK reprezentowali Marek Staffa — wiceprezes ZG PTTK, Ryszard Kunce — zastępca sekretarza generalnego i Halina Drabik-Ziegler. Konferencję poprzedziło Sympozjum Europejskie w gmachu Parlamentu Europejskiego poświęcone teraźniejszości i przyszłości turystyki pieszej, jej wielorakim aspektom (wędrownictwo a środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe, sport i zdrowie, turystyka i ekonomia, miejsca pracy).

Podczas konferencji przedstawiono raport z przebiegu i organizacji Euro Rando na poszczególnych trasach i w poszczególnych krajach. Zastanawiano się nad sposobem wykorzystania zebranych, bogatych materiałów z poszczególnych sztafet europejskich (materiał w formie opisowej i na CD). Omawiano kwestię szybkiego i skutecznego systemu informacyjnego między organizacjami, tworzenia stron internetowych. Zastanawiano się nad przyszłością szlaków dalekobieżnych, rozwiązań umożliwiających przekraczanie granic państwowych. Podjęto decyzje budżetowe EWV. Dokonano też wyboru prezydenta i skarbnika na nową kadencję. Na prezydenta został ponownie wybrany dr Jan Havelka — prezydent Klubu Czeskich Turystów, a skarbnikiem została Lis Nielsen — prezydent Dansk Vanderlaug. Przewodniczący Reinelt Herbert (Niemcy) zaproponował do Komisji Wyborczej Jacques'a Lemaitre (Francja)i piszącą te słowa.

Na zakończenie konferencji przedstawiciele Federacji Piechurów z Hiszpanii zapoznali zebranych z programem i stopniem przygotowań do 33 konferencji, która odbędzie się w dniach 26-29 września 2002 roku w Val d'Aran, w Katalonii.

Na kolejną, 34 Konferencję do Krakowa w 2003 roku zaprosił wiceprezes ZG PTTK Marek Staffa. Propozycję wszyscy przyjęli z dużym zadowoleniem.

Miłą uroczystością było odsłonięcie przez mera miasta i prezydenta EWV płyty upamiętniającej I Euro Rando w Parku Oranżerii w Strasburgu.

Organizatorem wyjazdu polskiej grupy do Strasburga był Oddział PTTK z Wałbrzycha.

Podczas pobytu w Strasburgu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy PTTK a Gaz de France, ale o tym w następnym „Gościńcu PTTK”.

Tekst i zdjęcia:
Zofia Sikora
Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.