POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

XIX Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK
„Beskid Średni i Wyspowy 2001”


W dniach od 30 sierpnia do 2 września odbył się doroczny XIX Rajd Przewodników PTTK. Imprezie patronowali: ZG PTTK, Komisja Przewodnicka ZG PTTK, wojewoda małopolski, marszałek małopolski oraz starosta powiatu myślenickiego. Patronat medialny sprawowali: TVP3, „Dziennik Polski” oraz radio „Plus”. Organizację imprezy powierzono oddziałom PTTK w Dobczycach i Myślenicach oraz kołom przewodnickim z tych oddziałów. Bazą rajdu był internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach oraz camping „Prima”. Na trasy wyruszyło ok. 250 przewodników, z czego 38 przyjechało na rajd bez uprzedniego zgłoszenia. Obsługa rajdu liczyła 36 osób, zaangażowanych zarówno w sprawy organizacyjne, jak i bezpośrednio przy prowadzeniu tras. Trasy rajdowe zaplanowano tak, aby każdy z uczestników mógł wejść na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego — Mogielicę, odwiedzić schronisko oddziału myślenickiego „Na Kudłaczach”, zwiedzić klasztor cystersów w Szczyrzycu oraz zamek w Dobczycach. Ten ostatni obiekt był zwiedzany w piątek, 31 sierpnia. W tym samym czasie w Karczmie „Na Zbóju” w skansenie odbyło się posiedzenie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

Spotkanie z telewizją na trasie.

Największe trudności spotkały uczestników na trasach w Beskidzie Wyspowym, ze względu na jego specyficzny charakter. Dopisała pogoda. Podczas trwania rajdu odbyło się otwarcie wystawy fotografii „Kościółki drewniane Małopolski”, autorstwa naszego kolegi Roberta Basia, wysłuchano odczytu pt. „Odkrycia astronomiczne w Małopolsce” wygłoszonego przez studenta Wydziału Astronomii UJ, będącego kierownikiem niedawno uruchomionej stacji astronomicznej „Na Kudłaczach” pod Łysiną. Czas wolny spędzano na spotkaniach towarzyskich i nawiązywaniu nowych znajomości.

Spotkanie towarzyskie.

Na zakończenie rajdu organizatorzy zaprosili uczestników na spotkanie towarzyskie zwane szumnie „balem przewodnickim”, który po raz pierwszy w historii rajdów odbył się na wolnym powietrzu, na terenie campingu „Prima”. Podczas jego trwania oficjalnie przekazano organizację następnego rajdu w ręce przedstawicieli oddziału kieleckiego, jako że odbędzie się on w Górach Świętokrzyskich, oraz wręczono dyplom „Za współpracę” na ręce przedstawiciela Podhalańskiej Grupy GOPR, która współpracowała bezpłatnie, zapewniając bezpieczeństwo na trasach rajdowych. Bal trwał do godzin rannych, ostatni balowicze zeszli z parkietu około godz. 5.00.

Tadeusz Stefański wręcza „Dyplom” dla GOPR.

Niedziela kończąca rajd była dniem pożegnania. Część uczestników pojechała na wycieczkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, a pozostali rozjechali się do swoich domów pełni wrażeń.

Jerzy Kowalski

Foto: B. Szymański

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.