POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

„Jesień na Pałukach”


Ogólnopolski Zlot Turystów „Jesień na Pałukach”, którego organizatorem jest Pałucki Oddział PTTK w Żninie, odbywał się po raz 39. W tym roku organizatorzy propagowali nie tylko czynny wypoczynek i piękno Pałuk, celem spotkania było też uczczenie III Tysiąclecia i 632 rocznicy nadania Łabyszynowi praw miejskich.
W turystycznej „Jesieni na Pałukach” brało udział ponad 160 turystów niemal z całej Polski. Wyznaczono cztery rodzaje tras: pieszą, kolarską, kajakową i motorową. Wszystkie trasy wiodły przez Lubostroń — perełkę Pałuk do Łabiszyna. W godzinach wieczornych pierwszego dnia zlotu rozpalono ognisko turystyczne, na którym turyści piekli otrzymane od organizatorów pyszne kiełbaski. Natomiast drugi dzień to zmagania w grach sportowo-rekreacyjnych i konkursie wiedzy o Pałukach i Łabiszynie. Miłym akcentem zakończenia zlotu było wręczenie nagród poszczególnym zawodnikom i wspólna grochówka oraz zapewnienie, że 40 jubileuszowy zlot będzie miał miejsce w Żninie, w dniach 21-22.09.2002 r.

Zbigniew Prywer 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.