POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Jubileusz Koła Przewodników Terenowych po zamkach Książ i Grodno


W dniach 19-21 października 2001 r. w zamku Książ w Wałbrzychu Koło Przewodników Terenowych PTTK po zamkach Książ i Grodno świętowało 25-lecie. 

Aby czas wykorzystać jak najlepiej, zorganizowano przy tej okazji Ogólnopolskie Sympozjum „Metodyka oprowadzania wycieczek turystycznych po obiektach muzealnych i zabytkowych”. Zjechali przewodnicy z różnych stron kraju, a i byli przewodnicy zamkowi stawili się licznie. Uroczystości rozpoczęły się w piątek 19 października częścią oficjalną i wykładami tematycznymi.

Ciepłych słów nie szczędził przewodnikom prezydent miasta Wałbrzycha Stanisław Kuźniar, który objął patronat nad imprezą. Patronem medialnym była redakcja „Tygodnika Wałbrzyskiego”.

W chwilę po zwiedzeniu Muzeum Techniki Górniczej w Wałbrzychu. Foto: Krzysztof Breier

Koło otrzymało z rąk przedstawicieli Zarządu Głównego PTTK srebrną odznakę za 25 lat pracy, jego członkowie zaś złote i srebrne odznaki PTTK oraz dyplomy Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Tytuł Honorowego Członka Koła przyznany został Helenie Hawro, Henrykowi Boratyńskiemu i sekretarzowi Komisji Przewodnickiej ZG PTTK — Wiesławowi Kędzierawskiemu. Medale PTTK „Za pomoc i współpracę” przyznano Stanisławowi Kuźniarowi, dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu Stanisławowi Zydlikowi oraz prezesowi Przedsiębiorstwa Zamek Książ Zbigniewowi Wojcieszakowi.

Sponsorzy i przyjaciele koła otrzymali dyplomy honorowe PTTK „Za pomoc i współpracę”. Medalami 50-lecia PTTK zarząd koła i komitet organizacyjny uhonorowali zasłużonych członków: Władysława Skuzę, Andrzeja Nowickiego i Ryszarda Greka.

W sobotę 20 października uczestnicy sympozjum wyjechali w trasę na zajęcia praktyczne z metodyki. Zwiedzili wałbrzyskie muzea, podziemia Osówki, Kościół Pokoju w Świdnicy. Grupę fachowców oprowadzała po regionie wałbrzyskim doświadczona przewodniczka sudecka Urszula Stefanów.

Późnym popołudniem tegoż dnia w szczawieńskim kościele zebrali się na mszy za stan przewodnicki wszyscy przewodnicy. Mszę św. odprawił jeden z byłych przewodników książańskich ks. Janusz Prejzner. Wieczorem w sali balowej zamku Książ goście i gospodarze bawili się na uroczystym balu przewodnickim. Bal uświetnili członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Książ wystrzałem z bombardiery i pokazami walk rycerskich.

Niedziela była dniem, w którym przewodnicy z Polski zaskoczyli wszystkich znakomitą kondycją. Z samego rana urządzili sobie długi spacer po Szczawnie Zdroju, po czym zwiedzili zamek Książ, stadniny ogierów i palmiarnię.

Organizatorami sympozjum byli Zarząd Główny PTTK w Warszawie, Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, Koło Przewodników Terenowych PTTK po zamkach Książ i Grodno, w ramach którego działał komitet organizacyjny w składzie: Alicja Niewczas, Beata Michalska, Bogda Janus, Mieczysław Janus i Krzysztof Breier.

Alicja Niewczas

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.