POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

41 Ogólnopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników
Turystyki Kolarskiej PTTK „Piła-Płotki 2001”


Z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK w Pile i aktywu Klubu Turystów Kolarzy Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy odbył się w Pile-Płotkach w dniach 9-17 czerwca 2001 r. 41 Ogólnopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK.

Baza noclegowa zlokalizowana była na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, położonym w lesie nad jeziorem Płotki. Dzięki ogromnej życzliwości gospodarzy obiektu, goście zlotowi czuli się tam znakomicie i niewątpliwie mile będą wspominali swój pobyt. Ośrodek w Płotkach oddalony 5 km od centrum Piły połączony jest z miastem oddzielną ścieżką rowerową, oddaloną od jezdni dla samochodów. Przez Płotki przebiega czerwony znakowany turystyczny szlak rowerowy z Dworca PKP Piła Gł. przez Górkę Klasztorną do Złotowa.

Udział w zlocie zgłosiło 311 osób, z których na miejsce przybyło 296, w tym 231 przodowników turystyki kolarskiej i 65 osób towarzyszących. Wśród uczestników były między innymi Barbara Kaczmarek ze Szczecina Honorowy Członek PTTK oraz Maria Mann z Poznania, która w Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej uczestniczy po raz 40 (co jest absolutnym rekordem w naszym środowisku) oraz honorowi przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, członkowie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, prezesi oddziałów i klubów turystyki kolarskiej PTTK w Polsce. W zlocie wzięli udział również Eugeniusz Stelmach oraz Eugeniusz Jeziorowski, a najstarszymi uczestnikami zlotu byli: Barbara Kaczmarek (l. 81), która w dniu przyjazdu na imprezę (9.06.2001 r.) wraz z towarzyszącą grupą przebyła 81 km na rowerze, Stanisław Zaboklicki (l. 80) z Warszawy, Edmund Borkowski (l. 79) z Warszawy i Adam Ruclak (1.79) ze Szczecina.

Z poszczegóhych województw najliczniej dopisali turyści kolarze z województwa śląskiego (70 osób), kujawsko-pomor-skiego (53 osoby), zachodniopomorskiego (40 osób), wielkopolskiego (30 osób), mazowieckiego (28 osób) i pomorskiego (19 osób), a spośród klubów: Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88”, Warszawski Klub Kolarski „Wektor”, Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Przygoda” z Torunia, Klub Turystyki Kolarskiej „Kalinka” z Grudziądza, Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy z Gliwic i Klub Turystyki Kolarskiej „Horyzont” z Kędzierzyna-Koźla.

W czasie trwania zlotu 296 uczestników, pokonując setki kilometrów, przemierzało ciekawe szlaki rowerowe północnej Wielkopolski, zwiedzając wiele miejscowości, w tym m.in. Piłę, Złotów, Trzciankę, Chodzież, Czarnków, Górkę Klasztorną, Krajenkę, Łobżenicę, Skrzatusz, Wałcz, Wyrzysk, Ujście oraz Skansen Kultury Ludowej w Osieku n.Notecią, liczne muzea i ciekawe obiekty, np. Zakłady Philipsa — producenta szerokiej gamy nowoczesnych źródeł światła i nowoczesną drukarnię. W czasie trwania zlotu otwarte zostały znakowane turystyczne szlaki rowerowe w Pile, Trzciance i w Złotowie, w tym około 80-kilometrowy odcinek Międzynarodowej Trasy Rowerowej Euro Route R-1.

W ramach programu szkolenia dla pogłębienia wiadomości o regionie, na którym odbywał się zlot, oraz wiadomości fachowych niezbędnych w działalności animatorów-działaczy społecznych turystyki kolarskiej PTTK, prowadzone były wykłady i seminaria tematyczne, jak również zajęcia i ćwiczenia praktyczne. W czasie zlotu kilka osób uzyskało uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej PTTK, a większość uczestników zdobyła regionalne odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” oraz „Szlakami I Armii Wojska Polskiego o Wał Pomorski” (odznaka dwustopniowa).

Uczestnicy pełni turystycznych wrażeń, zachwyceni gościnnością organizatorów oraz warunkami socjalno-bytowymi stworzonymi przez kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem w Płotkach, bogatsi o nowe doświadczenia, wyjeżdżali do swych miejsc zamieszkania obiecując powrócić tu raz jeszcze.

Sprawne i profesjonalne przeprowadzenie zlotu to efekt dużego doświadczenia komandora Zbigniewa Borońskiego oraz wspierających go z wielkim zaangażowaniem członków Zarządu Oddziału PTTK. w Pile w osobach: Jacka Markiewicza, Edmunda Maciaszka, Eugeniusza Piotrowskiego, Agnieszki Gotlib, Iwony Kiprowskiej oraz zespołu obsługi zlotu: Kazimierza Kałki, Janusza Dmochowskiego, Tadeusza Pospieszały, Lidii Malinowskiej, Ryszarda Kilara, Zygmunta Lenca oraz Danuty Rutkowskiej, Marii Sałtysiak i Romana Cegłowskiego. Znaczący wkład w organizację zlotu wnieśli również harcerze z Drużyny 0,5 z Piły.

Roman Cegłowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.