POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Irena Ratyńska


Na wieczną wędrówkę za niezmiernie popularnym Tońciem Ratyńskim — 1 października 2001 roku wyruszyła jego małżonka — IRENA. Zawsze zazdrościłem Irenie jakiejś niespotykanie wielkiej żywotności i wszechstronności działania.

Patrząc z dosyć wąskiej PTTK-owskiej perspektywy, nie jestem w stanie nawet w krótkich słowach ogarnąć Jej wielkich, nie tylko turystyczno-krajoznawczych zasług, jakie stały się Jej udziałem. Z pewnością znakomicie potrafiła wypełnić znaną maksymę: „..Tyle jesteśmy warci, ile po nas w trwałym dorobku oraz w pamięci bliskich i nieco dalszych zostaje...”.

Oficer Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, to sprawy naprawdę wielkie, a doceniane tym bardziej i tym szczególniej, im więcej czasu upływa od II wojny światowej.

Wraz z Antonim Ratyńskim stanowili legendarną wręcz parę wielofunkcyjnych i wielodyscyplinowych działaczy dla różnych rodzajów turystyki. A Irena, podobnie jak małżonek Antoni, była przodownikiem turystyki pieszej, przodownikiem turystyki górskiej, a przy tym instruktorem krajoznawstwa Polski.

Oczywiście takie osobowości szybko zostają dostrzeżone, a potem w szlachetnym znaczeniu tego słowa wykorzystane w znoju społecznej PTTK-owskiej posługi.

Irena swój czas i inwencję dzieliła przez wiele dziesiątek lat

pomiędzy Komisję Turystyki Pieszej kilku oddziałów PTTK: Krakowskiego, Nowa Huta Miasto i Zakładowego PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira. Sam działając w nieco w podobny sposób w kilku oddziałach PTTK jednocześnie — poznałem smak takiej pracy, a raczej harówki. Weryfikacja tysięcy odznak GOT i OTP, udział w organizacji niezliczonej ilości imprez, zadania koncepcyjne jako instruktor krajoznawstwa — wszystko to procentowało w tworzeniu przez Irenę wysokiego autorytetu, także dla oceny własnej postawy i pracy.

Zawsze spontaniczna i zawsze otwarta dla ludzi, a w PTTK-owskim działaniu konsekwentna i kompetentna, potrafiła zaskarbić sobie szacunek i sympatię działaczy z kilku pokoleń naszego Towarzystwa.

Była też doskonałym propagatorem i zarazem orędownikiem wydawniczych dociekań i prac Antoniego Ratyńskiego, m.in. przy tworzeniu unikalnych książek o tematyce historyczno-patriotycznej.

Na początku września 2001 roku Irena po raz ostatni odwiedziła mnie w biurze Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK. Jak zwykle w dobrym humorze i pełna inwencji oraz nowych inicjatyw. Jakby nie przeczuwając, że są to odwiedziny ostatnie...

„Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą”.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.