POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Ważniejsze rocznice przypadające w 2002 r.


 • 180 rocznica urodzin Eugeniusza Arnolda Janoty (1822-17 X 1878) księdza, filologa, przyrodnika, pioniera ochrony przyrody, badacza Karpat i publicysty
 • 180 rocznica urodzin Romana Zmorskiego (9 VII 1822-19 II 1867) poety, dziennikarza, działacza cyganerii warszawskiej, etnografa, badacza i popularyzatora Sudetów
 • 180 urodzin i 130 śmierci Oskara Flatta (1822-1872) krajoznawcy, autora pierwszych opisów Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego
 • 150 rocznica urodzin Hugona Zapałowicza (15 XI 1852-20 XI 1917) wybitnego geobotanika, badacza regionu Babiej Góry, pioniera turystyki beskidzkiej, inicjatora budowy schroniska PTT na Markowych Szczawinach pod Babią Górą
 • 130 rocznica śmierci Wincentego Pola (1807-2 XII 1872) wybitnego patrioty, poety, geografa, badacza Karpat, pioniera turystyki i krajoznawstwa
 • 120 rocznica urodzin Stanisława Pawłowskiego (16 III 1882-1940) geografa, pierwszego prezesa Zarządu Oddziału PTK w Poznaniu
 • 110 rocznica urodzin Józefa Kołodziejczyka (1892-1963) nauczyciela, krajoznawcy, publicysty, propagatora turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży warszawskiej, Członka Honorowego PTTK
 • 110 rocznica urodzin Melchiora Wańkowicza (1892-1974) wybitnego pisarza, propagatora turystyki kajakowej i szlaków wodnych na Mazurach
 • 110 rocznica urodzin Bronisława Szwalma (1892-1969) nauczyciela, wybitnego działacza turystyczno-krajoznawczego na terenie Łodzi
 • 100 rocznica urodzin Sylwestra Kowalczewskiego (1902-1975) geografa, pedagoga, wybitnego krajoznawcy i autora przewodników turystycznych, zasłużonego dla ochrony przyrody w Górach Świętokrzyskich
 • 100 rocznica urodzin Piotra Gajewskiego (1902-1975) tramwajarza, wybitnego działacza związków zawodowych, prezesa ZG PTTK w latach 1962-72, Członka Honorowego PTTK
 • 100 rocznica urodzin Włodzimierza Kozło (9 XI 1902-28 VIII 1996) nauczyciela, wybitnego działacza turystyczno-krajoznawczego w Rzeszowie
 • 100 rocznica urodzin Bohdana Małachowskiego (1902-1964) wybitnego popularyzatora turystyki górskiej i działacza PTT i PTTK w Krakowie, Członka Honorowego PTTK
 • 95 lat Oddziału PTK/PTTK w Suwałkach (12 V 1907)
 • 95-lecie Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie
 • 90 lat Oddziału PTK/PTTK w Ostrołęce (15 IX 1912)
 • 90 rocznica śmierci Stanisława Graeve (1868-1912) publicysty, wybitnego zbieracza pamiątek przeszłości, wydawcy pocztówek krajoznawczych, założyciela Oddziału PTK w Kaliszu (w 1908 r.) i jego pierwszego prezesa
 • 90 rocznica urodzin Czesława Łapińskiego (1912 -1989) przez ostatnie czterdzieści lat „bacy” schroniska PTTK przy Morskim Oku, działacza PTTK, taternika, zasłużonego ratownika TOPR i GOPR
 • 80 lat Oddziałów PTT/PTTK Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Miejskiego w Katowicach (30 IV 1922)
 • 80 lat Oddziałów PTK/PTTK Miejskiego im. M. Sydowa w Toruniu (8 XI 1922) oraz w Grudziądzu (19 XI 1922)
 • 80 lat schroniska PTT/PTTK na Stożku w Beskidzie Śląskim (9 VII 1922)
 • 80 lat od założenia w Zakopanem słynnej „Gospody włóczęgów”
 • 80 rocznica urodzin Jacka Węgrzynowicza (1922-1994) pedagoga, harcerza, wybitnego krajoznawcy, przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, sekretarza generalnego PTTK (1971-1981), Członka Honorowego PTTK
 • 75 rocznica urodzin Tadeusza Rycerskiego (27 V l927-2 II 1993) znanego dziennikarza, redaktora naczelnego „Gościńca” w latach 1975-1991, turysty i krajoznawcy, wybitnego działacza PTTK, w tym wiceprezesa i prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, Członka Honorowego PTTK
 • 75 lat Oddziału PTT/PTTK w Rabce (18 XII 1927)
 • 75 lat Oddziałów PTK/PTTK w Augustowie (27 VI 1927) oraz w Tomaszowie Mazowieckim
 • 75 lat schroniska PTT/PTTK na Równicy w Beskidzie Śląskim
 • 75 lat Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie n. Narwią założonego przez wybitnego działacza PTK Adama Chętnika
 • 70 lat Oddziału PTT/PTTK w Gorlicach
 • 70 lat Oddziałów PTK/PTTK w Kościerzynie (29 VII 1932) i Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie (10 VII 1932)
 • 70 lat schroniska PTT/PTTK na Leskowcu w Beskidzie Małym
 • 65 lat Oddziału PTK/PTTK w Puławach
 • 55 lat Oddziałów PTT/PTTK Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (16 V 1947) i Ziemi Wadowickiej w Wadowicach
 • 55 lat Oddziału PTK/PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
 • 50 lat Oddziałów PTTK w Brodnicy, Chodzieży, Krotoszynie i w Milanówku (12 III 1952)
 • 50 lat schroniska PTTK „Orlica” w Szczawnicy w Pieninach
 • 45 lat Oddziałów PTTK w Gostyniu (l III 1957), Akademickiego w Krakowie, w Lublińcu ( V 1957), Tychach (l IV 1957)
 • 40 lat Oddziałów PTTK Zakładowego przy Stoczni Gdańskiej (4 II 1962), Studenckiego w Gdańsku, Ziemi Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze (29 IV 1962), w Świeciu (30 VIII 1962), we Wrocławiu-Śródmieściu, w Zgorzelcu (3 III 1962), Żyrardowie (28 IV 1962)
 • 35 lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie — Gabinetu im. Kazimierza Sosnowskiego w Domu Turysty PTTK (22 V 1967)
 • 35 lat Oddziałów PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, przy Zakładach Włókien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim (9 V 1967), w Łasku, Mysłowicach, „Gwarek” przy Kopalni „Mysłowice” w Mysłowicach (20 III 1967), Zakładowego „Celuloza” w Ostrołęce, w Sieradzu, Kolejowego Węzła Stargard w Stargardzie Szczecińskim, przy Hucie „Lucchini — Warszawa” w Warszawie (12 I 1967) oraz Stołecznego Oddziału Wojskowego w Warszawie (17 XI 1967)
 • 30 lat Oddziałów PTTK przy Stoczni Gdynia w Gdyni (18 XI 1972), Akademickiego w Olsztynie, w Radzyniu Podlaskim (26 III 1972), w Słupcy, Warszawa Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego w Warszawie (17 II 1972) oraz Praga Południe im. Zygmunta Glogera w Warszawie ( 18 IX 1972)
 • 25 lat organizacji w Zamku PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Międzynarodowych Turniejów Rycerskich
 • 25 lat Oddziałów PTTK Kolejowego w Gliwicach (20 I 1977), Zakładowego Celuloza w Kwidzynie (12 III 1977), Zakładowego „Kolejarz” w Szczecinie, Wojskowego im. ppor. R. Kuleszy w Szczecinie (15 XI 1977) oraz Nauczycielskiego w Toruniu (3 VI 1977).

Komisja Historii i Tradycji
Zarządu Głównego PTTK XIV kadencji

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.