POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Jesteśmy z nimi!


Trudno uwierzyć, że na 250 tys. mieszkańców Sosnowca około 35 tys. to osoby o niepełnej sprawności, w tym większość to dzieci.

W roku 1985 przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstało integracyjne koło, którego celem było wspieranie rodziców i opiekunów w tworzeniu jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki, leczenia i rehabilitacji dzieci oraz pomoc w wychodzeniu dzieci na spacery po mieście i po najbliższej okolicy.

Morskie Oko. V Rajd Integracyjny „Zakopane 1999”

Ogromną przeszkodą były bariery architektoniczne i komunikacyjne, a jeszcze większą brak zrozumienia i akceptacji ze strony społeczeństwa i rówieśników dzieci. Ta grupa osób była obiektem sensacji, a czasem drwin. Tak więc w początkowym okresie wszystkie działania były mało skuteczne, przynosiły więcej goryczy i rozczarowania niż zadowolenia i radości.

Nie znając dobrze dalszych okolic ciekawych turystycznie i nie będąc do tego przygotowani, niewiele mogliśmy zaoferować tej grupie dzieci. Padła propozycja współpracy z Oddziałem PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu i z grupą kwalifikowanych przewodników.

Działacze Oddziału PTTK inicjatywę podjęli i nie tylko zapewniali fachową obsługę wycieczek przez przewodników, ale często też wspierali finansowo wyjazdy tych grup. Dzięki ich zrozumieniu i oddaniu dzieci mogły podziwiać piękne krajobrazy, poznawać kulturę i folklor poszczególnych regionów kraju, a zwiedziły już wiele. W grupie kolegów o wielkim sercu dla dzieci są Jerzy Brejdak, Edward Mikołajczyk, Włodzimierz Szkudlarek, Andrzej Skubała i Jerzy Żurek.

Współpraca ta daje wspaniałe wyniki: dzieci, rodzice i opiekunowie zobaczyli, często po raz pierwszy, Beskid Śląski i Żywiecki, dworki Mikołaja Reja w Nagłowicach i Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni i Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Foto: Jerzy Nowak

Z imprezy na imprezę przybywało osób chcących korzystać z proponowanych wyjazdów. W roku 1994 zorganizowano trzydniową wycieczkę w Kotlinę Kłodzką, w czasie której zrodził się pomysł powołania Integracyjnego Klubu Turystyki Osób Niepełnosprawnych przy Oddziale PTTK w Sosnowcu. W chwili obecnej klub zrzesza ok. 80 członków, w tym 45 osób niepełnosprawnych (10 osób na wózkach), 30 osób to rodzice, opiekunowie i wolontariusze. I tak od 1995 r. Zarząd Integracyjnego Klubu Turystyki Osób Niepełnosprawnych przy znaczącej pomocy Urzędu Miasta i Oddziału PTTK zorganizował dla tej grupy 7 rajdów integracyjnych 3-dniowych, w których wzięło udział łącznie 350 osób, 2 turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe, w których uczestniczyło 120 osób, 6 złazów integracyjnych 1-dniowych, w których brało udział 300 osób, 30 wycieczek 1-dniowych dla łącznie 1500 osób, które przemierzyły prawie całą Polskę i odwiedziły m.in. Lwów i Rudki na Ukrainie.

Obecny prezes Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu Stanisław Czekalski wzorem swoich poprzedników wiele uwagi poświęca sprawom współpracy z najliczniejszym (80 członków) Klubem Osób Niepełnosprawnych. Po XX Zjeździe Oddziału w składzie zarządu znaleźli się Zbigniew Krzemiński i Maciej Skarczewski, którzy także niezwykle życzliwie podchodzą do współpracy z klubem. A jak mnie zapewnił prezes Koła Przewodników przy Oddziale PTTK Paweł Solarz, z tą grupą chce jechać każdy przewodnik.

Zapewne nie byłoby tych osiągnięć, dających tym dzieciom tyle radości i wspaniałych przeżyć, gdyby nie było z nimi Zbigniewa Krzemińskiego, który od początku powstania koła, a później klubu — prezesuje mu, i to jak!! Na ten temat można byłoby napisać obszerny artykuł. Gdyby nie jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu radości dzieciom niepełnosprawnym, zostałyby one na poboczu życia.

Kim jest kolega Zbigniew? Z wykształcenia pedagogiem terapeutycznym, zawodowo inspektorem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, konsultantem miejskim ds. osób niepełnosprawnych. Społecznie pełni wiele funkcji w różnych gremiach: jest członkiem prezydium Zarządu Miejskiego TPD w Sosnowcu, członkiem prezydium Zarządu Województwa Śląskiego TPD w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Warszawie, prezesem Integracyjnego Klubu Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych w Sosnowcu, wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu i wiele innych. Jest człowiekiem o wielkim sercu, znakomicie nawiązuje kontakt z dziećmi, szczery, otwarty. Wszelkie jego poczynania są bardzo przemyślane, zawsze zrobi wszystko dla tych, którzy są wśród nas, a którzy potrzebują pomocy.

Jego marzeń nie znam, aczkolwiek pewna jestem, że zawsze pragnie pomóc wszystkim dzieciom, a szczególnie tym, które dotknął los.

Nela Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.